ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

AEX kwartaalgrafiek 301216

 • Het beursjaar 2016 is ten einde. Kijk je naar de stand waarop de AEX vandaag dit jaar afgesloten heeft dan zou je zeggen dat het een goed jaar is geweest voor de aandelenmarkt als geheel. De AEX sloot namelijk 9,4% boven de slotstand van vorig jaar. De werkelijkheid is voor wat de index betreft echter een andere. Het was met name een snelle stijging in december waarmee de winst van dit jaar werd gerealiseerd. De beursgraadmeter stond in de loop van november nog onder het slot 441,82 van 2015. Een eindejaarsrally bracht verandering en zorgde ervoor dat het voor een oppervlakkig beschouwer toch nog een aardig beursjaar werd. Dat was het voor hen die zich op de AEX richtten echter allerminst, de beursgraadmeter bewoog het grootste deel van het jaar zijwaarts. Op fondsniveau waren er overigens flinke verschuivingen, daar ligt het anders.

 • Hierboven ziet u de kwartaalgrafiek van onze beursindex. De laatste candle in deze grafiek geeft het koersverloop weer van de maanden oktober, november en december 2016. Deze ontwikkeling was zoals u ziet positief, de AEX bevindt zich in een beweging naar boven. Het belangrijkste potentiŽle weerstandsniveau waar we in deze grafiek mee te maken hebben is de top rond 510,6 bij het 61,8% Fibonacci niveau van de daling 2000-2009. Wordt deze top doorbroken dan gaat de deur naar boven wagenwijd open, voor een beweging naar de top rond 564 uit 2007 of hoger.

 • Gevoelsmatig zie ik nochtans een andere koersontwikkeling. Hoewel ik geen enkele aanwijzing heb voor deze ontwikkeling wil ik die aan de hand van een tweede kwartaalgrafiek hieronder met u delen.

AEX kwartaalgrafiek 301216 (fictief)

 • In deze weergave van de kwartaalgrafiek ziet u niet alleen het werkelijke verloop tot en met december 2016, maar ook het verloop dat ik het komend jaar of eventueel het jaar daaropvolgend mogelijk acht. Ik heb een grote -hypothetische- daling ingetekend in 2017, een daling die echter ook in 2018 plaats zou kunnen vinden. Het beginpunt van deze veronderstelde toekomstige ontwikkeling laat zich namelijk niet voorspellen, dat is afhankelijk van het moment waarop zich een nieuwsfeit of ontwikkeling voordoet waarmee de daling wordt gestart. Het doel wordt lijn f, de lijn door de bodems uit 2003 en 2009. Zowel in 2001/2002 als 2008 is geld dat de jaren ervoor door middel van geldverruiming (quantitative easing) in de markt werd gebracht verloren gegaan. Het is mijn veronderstelling dat dit ook zal gebeuren met het nieuwe geld dat de afgelopen jaren is gecreŽerd. Het beginpunt van de daling is echter hoogst onzeker. De Federal Reserve heeft de rente onlangs verhoogd en bouwt dus wat af, maar de Japanse en Europese centrale bank stimuleren nog volop. ECB-voorzitter Draghi heeft met exorbitante maatregelen in januari 2016 voorkomen dat de vermeende daling zich al ontwikkelde. Weet hij nieuwe stappen te zetten in zijn geldcreatie dan zou hij opnieuw uitstel kunnen veroorzaken, dat is de onzekere factor. Op een gegeven moment zullen we in mijn optiek evenwel een daling zien met de grootte en dalingssnelheid van de twee voorgaande grote dalingen. De feitelijke vorm zal uiteraard niet exact gelijk zijn aan de vorm getekend in de grafiek, maar er veel op lijken. Het is een doemscenario, waar Yellen, Draghi en Kuroda onbedoeld op aansturen, net als Greenspan en Bernanke dat voorafgaand aan de vorige twee buitensporige dalingen deden. Economen zullen het u beter uit kunnen leggen dan ik als technisch analist. Geldverruiming doet bubbels ontstaan in delen van de economie, als die knappen krijg je dalingen als deze. Het is twee keer gebeurd en ik zie geen reden om te veronderstellen dat het deze keer anders zal lopen.

 • Er is in de grafiek op dit moment echter geen enkel teken dat wijst op de eventuele start van de ingetekende koersontwikkeling. Het tegendeel is het geval, de aandelenmarkt stuurt de graadmeter naar boven. Het is belangrijk om uit te gaan van het werkelijke verloop in de grafiek en niet van een fictieve ontwikkeling. Laat dus gezegd zijn dat ik er geheel naast kan zitten.

AEX maandgrafiek 301216

 • In de maandgrafiek ziet u lijnen die we in het kader van de lange termijn beoordeling goed kunnen gebruiken, namelijk lijn p en de stippellijn rond 510,6. De koersontwikkeling van de AEX index is naar boven gericht zolang de de graadmeter boven lijn p koerst. Een eventuele doorbraak door 510,6 zou de bevestiging van de opwaartse trend en een voortzetting naar de top uit september 2007 rond 564 of hoger betekenen.

 • Een andere belangrijke lijn is de stippellijn rond 378,5. Een achtereenvolgende daling onder lijn p en deze stippellijn zou het fictieve scenario uit mijn vorige grafiek aanzienlijk reŽler maken. De grens 378,5 is een cruciaal niveau mocht het van een daling komen.

AEX weekgrafiek 301216

 • In de weekgrafiek is een doorbraak door een dalende lijn en het 76,4% niveau in principe een voorbode voor een vervolg naar 510,6 of hoger. In het koersgebied waarin we ons bevinden is echter gezien het aantal bodems dat hier in de periode maart - juli 2015 lag veel weerstand te verwachten, dat de AEX naar 510,6 gaat is geen gedane zaak.

AEX daggrafiek 301216

 • De explosieve stijging die zich vanaf begin december in de daggrafiek heeft voorgedaan vraagt om een correctie. Normaal gesproken zal een correctie van 38,2% of meer van deze stijging volgen. Ik houd voor januari dus rekening met een daling.

 • Tot dusverre echter is er geen sprake van topvorming en dus ook niet van de start van een daling. Toen het vandaag met een daling onder de stippellijn rond 481,5 van topvorming leek te komen reageerden kopers snel, de AEX werd teruggebracht boven het niveau. Belandt de graadmeter onder 481,5 en de bodem 480,5 van vandaag dan kan dat alsnog de start van de correctie zijn. Een doorbraak door de stippellijn rond 484,4 daarentegen betekent een vervolg naar boven. De correctie laat in dat geval nog even op zich wachten.

AEX daggrafiek BB 301216

 • In de daggrafiek met Bollinger Bands is zowel een stijging naar de bovenste lijn als een daling naar de middellijn mogelijk, daar kunnen we dus niets uit halen.

AEX uurgrafiek 301216

 • U ziet zowel in de uur- als in de kwartiergrafiek de bij de daggrafiek besproken grenzen 481,5 en 448,4, aan de hand waarvan ik het koersverloop aanstaande maandag allereerst zal beoordelen. Een doorbraak door 448,4 houdt in dat we verder gaan in de richting van de bij de maandgrafiek besproken top 510,6 en kunnen gaan kijken of deze top eventueel bereikt wordt. Bij een daling onder 481,5 echter kijk ik of eventueel een daling onder 480,5 volgt, wat immers de start van een correctieve beweging zou kunnen zijn. 

AEX kwartiergrafiek 301216

 • In de kwartiergrafiek ziet u goed hoezeer er gestuurd werd na de daling onder de stippellijn rond 481,5. Op de stijgende wig die zich ontwikkelde zou normaliter een daling zijn gevolgd. Kopers zorgden echter voor een uitbraak naar boven en dus voor een kleine short squeeze. Hiermee werd een daling op deze laatste dag van het jaar afgewend.

Resumerend: 

In deze laatste analyse van 2016 heb ik naast grafieken met het werkelijke koersverloop tegen mijn gewoonte in ook een kwartaalgrafiek geplaatst met daarin een fictief koersverloop. De grafiek bevat de daling die ik op grond van een mogelijke herhaling van de koersontwikkelingen uit 2001/2002 en 2008 in 2017 of 2018 verwacht. De verwachting is gebaseerd op de aanname dat geld gecreŽerd door centrale banken net als in die jaren 2001/2002 en 2008 gebeurde verloren zal gaan bij een grote correctie van de financiŽle markten. Het is vooralsnog niet meer dan een hypothese, laat me dat met nadruk stellen. Er is zoals we zagen immers sprake van een stijgende trend. Een eventuele daling onder de grens 378,5 zou een bevestiging zijn van mijn aanname, zolang we daarboven koersen kan ik er echter compleet naast zitten met het geschetste scenario. De trend is momenteel tenslotte naar boven gericht, iets dat zeker het geval is zolang de AEX boven lijn p in de maandgrafiek koerst. Wordt de top rond 510,6 doorbroken dan vormt dat een bekrachtiging van deze opgaande trend en een mogelijke opmaat voor een voortzetting naar 564 of hoger. Voor de korte termijn hebben we te maken met weerstand rond 484,4, wordt die doorbroken dan beweegt de graadmeter voort in de richting van 510,6. We kunnen vervolgens gaan kijken of dat niveau bereikt wordt. Een daling onder 481,5 en 480,5 echter kan de start van een correctie betekenen. Op de snelle stijging vanaf begin december zal normaal gesproken een correctie van 38,2% of meer volgen, daarom zal ik volgende week van dag tot dag kijken of we eventueel te maken krijgen met de start hiervan.

En dan nog dit...

De waarde van een internetsite is geheel afhankelijk van het aantal bezoekers van de site. Zonder uw komst zou het geen zin hebben om tijd te besteden aan het maken van adnbeursanalyse.nl. Ik steek er iedere dag heel wat uurtjes in, iets dat ik overigens met veel plezier doe. Er is voor mij geen mooier vak dan dat van technisch analist. Ik mag me dan ook gelukkig prijzen met duizenden bezoekers per dag en dat maakt het de moeite waard. Ik wil u dan ook bedanken voor uw steun. Reclame bij vrienden of bekenden is natuurlijk welkom . De sitenaam adnbeursanalyse.nl is daarvoor wat lang, maar met adn.nu komt u op dezelfde plaats. Of u echter reclame voor me maakt of niet, ik wens u en de uwen een in alle opzichten prachtig 2017 toe! -Ad Nooten-

 

 

Geplaatst vrijdag 30 dec 2016, 19.47u.

 

Deze week zijn geen updates of andere slotanalyses geplaatst.

 

Overzicht van eerder in En dan nog dit... besproken onderwerpen

 

Naar boven