ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

AEX weekgrafiek 091216

  • Wat een week! De AEX boekte 4,5% winst ten opzichte van vorige week vrijdag. De beursgraadmeter brak bovendien door het 61,8% Fibonacci niveau van de daling 510,6 - 478,5 rond 460,1, alsmede door de september top rond 466,2. Hiermee kwam een einde aan de zijwaartse koersontwikkeling die we in onze markt vanaf juli van dit jaar kenden.

  • Een belangrijke overwinning voor het kopende deel van de markt is dat het potentiŽle hoofd en schouders patroon waarover ik al enige tijd in mijn vrijdaganalyses schrijf zich niet meer zal ontwikkelen. De top rond 466,2 is immers doorbroken.

  • De vraag of hiermee een daling definitief is afgewend kan ik evenwel ondanks het koersgeweld van deze week niet positief beantwoorden. In de grafiek ziet u de stijgende wig p-p'. U zag dit patroon eerder in de maandgrafiek, het verschil is dat ik de onderste lijn ervan gedwongen door het koersverloop iets het moeten verleggen. Een stijgende wig resulteert over het algemeen in een daling. De beursgraadmeter koerst in de buurt van de bovenkant van het patroon, een bovenkant die de komende week rond 472 is te vinden. Wordt dat niveau niet doorbroken dan blijft de wig intact, hetgeen vervolgens eventueel kan resulteren in een neerwaartse beweging.

  • Breekt onze beursgraadmeter daarentegen naar boven uit de wig, dus door lijn p', dan kan ik de wig verwijderen uit de grafiek. Het patroon wordt dan onbruikbaar vanwege het gegeven dat bij deze formatie een uitbraak aan de onderzijde hoort. De beursindex gaat dan naar de top rond 474,9 uit november 2015 of wellicht hoger.

AEX daggrafiek 091216

  • In de daggrafiek ziet u wat het gevolg is geweest van de uitslag van het Italiaanse referendum van vorige week zondag. ItaliŽ heeft geen regering meer, maar wel zware economische problemen. De AEX schoot echter net als alle andere Europese indices naar boven. Ik kan het op geen enkele manier verklaren. De groene candles van gisteren en vandaag danken we overigens aan het feit dat de Italiaan Draghi besloten heeft langer door te gaan met de obligatieaankopen door de ECB. Op deze wijze ondersteunt hij zijn land, al zal hij dat nooit hardop zeggen.

AEX daggrafiek BB 091216

  • In de daggrafiek met Bollinger Bands doet zich de ontwikkeling voor van een candle die zich geheel boven de banden bevindt. Er zijn nu drie slotstanden boven deze indicator tot stand gekomen en dat is veel. Ik heb wel eens vier dagen achtereen een slot boven de banden gezien, maar dat is even geleden en een uitzonderlijke ontwikkeling. Ik ga voor aanstaande maandag daarom uit van een daling, waarmee de beursindex terug zal keren onder de bovenste lijn van dit gereedschap.

AEX uurgrafiek 091216

  • De uurgrafiek geeft me eveneens een reden om uit te gaan van een daling. Die reden is het wigvormig koersverloop dat u ziet in de lijnen a - a'. Mijn veronderstelling is dat we een uitbraak naar beneden gaan zien uit deze wig.

AEX kwartiergrafiek 091216

  • Mocht onze marktindex toch stijgen dan let ik uiteraard de koersontwikkeling ten opzichte van lijn a'. Zou die lijn immers naar boven doorbroken worden dan heeft de wig a-a' geen functie meer. Indien een dergelijk ontwikkeling zich voordoet ga ik volgen of de grens 472 (lijn p' uit de weekgrafiek) eventueel naar boven doorbroken wordt.
  • Gaat de beursgraadmeter zoals ik aanneem naar beneden dan controleer ik of dat de vermeende uitbraak naar beneden uit de wig betekent, dus een daling onder lijn a. Naar potentiŽle steunniveaus wil ik nog niet zoeken, dat zou voorbarig zijn zolang lijn a niet daadwerkelijk naar beneden doorbroken is.

Resumerend: 

Er doet zich een bijzondere situatie voor. Ondanks het feit dat de AEX index deze week fors is opgelopen en door weerstandsniveaus rond 460,1 en 466,2 brak acht ik de kans op een daling momenteel het grootst. Dit vindt zijn oorzaak in de grote stijgende wig p-p' in de weekgrafiek, de stand boven de Bollinger Bands in de daggrafiek en de wig a-a' in de uur- en kwartiergrafiek. Een stijgende wig wordt over het algemeen afgerond met een uitbraak aan de onderzijde. Zolang die uitbraak aan de onderzijde zich nog niet heeft voorgedaan is het cruciaal ook de ontwikkeling ten opzichte van de bovenkant van het patroon te volgen. Een patroon in wording is immers een momentopname en kan altijd ongeldig worden door een beweging die niet past bij de formatie. Gaat de beursgraadmeter aanstaande maandag naar boven dan let ik in dit verband op de stappen die worden gezet ten opzichte van lijn a' in uur- en kwartiergrafiek en lijn p' in de weekgrafiek. De laatste lijn is de belangrijkste en loopt de komende week in de buurt van 472. Wordt dit niveau doorbroken dan wordt de stijgende wig p-p' in de weekgrafiek onbruikbaar en volgt een stijging naar de top uit november 2015 rond 474,9 of hoger. Daalt de marktgraadmeter komende maandag dan volg ik of dit resulteert in een daling onder lijn a in uur- en kwartiergrafiek, hetgeen de start zou zijn van een correctie op de stijging die zich deze week heeft voorgedaan. 

En dan nog dit...

Een van de moeilijkste onderdelen van mijn vak als technisch analist is te bepalen waar recordregens als die van de huidige stijging in de Verenigde Staten eindigen. Ik zal eerlijk bekennen dat ik er regelmatig niet in slaag om het punt te benoemen waar stijgingen als deze eindigen, dat is vaak ondoenlijk. Laat ik desondanks proberen een inschatting te maken, iets dat ik wil doen aan de hand van de S&P 500.

  • In de grafiek ziet u Fibonacci lijnen geplaatst tussen de top rond 2194 en de bodem rond 2084. Het 161,8% niveau rond 2260 kan worden gezien als een potentieel weerstandsniveau, een grens waar eventueel een top kan volgen. Dat hier een top ontstaat staat overigens niet bij voorbaat vast. In de Dow Jones bijvoorbeeld is het 161,8% niveau inmiddels ruimschoots gepasseerd. De Dow is gezien de manier waarop deze berekend wordt echter een vreemde index. De S&P 500 is een bredere en een betrouwbaardere graadmeter. Ik ga dus volgen of er eventueel een top tot stand komt in de buurt van deze grens 2260. Dit niveau wil ik daarbij niet al te nauwkeurig nemen, een puntje meer of minder maakt bij een groot getal als dit niet uit. Het is bovendien maar net wanneer er zich een nieuwsfeit voordoet dat een keerpunt veroorzaakt en dergelijke momenten vallen niet altijd precies samen met vooraf bepaalde niveaus. -Ad Nooten-

 

 

Geplaatst vrijdag 9 dec 2016, 19.25u.

 

Eerder vandaag verschenen de volgende pagina's:

9 dec 09.15u: Met eerste candle door top van gisteren

9 dec 10.15u: Niet verder omhoog na de eerste candle

9 dec 11.00u: Stand boven banden maakt het moeilijk

9 dec 12.00u: Top AEX van vanmorgen is doorbroken

9 dec 14.00u: Steun bij vanochtend doorbroken grens

9 dec 15.00u: Voor de tweede maal steun bij 468,6

9 dec 16.00u: De AEX index staat op 0,6% winst

9 dec 17.00u: Beursgraadmeter is verder gestegen

 

Agenda van maandag 5 dec t/m vrijdag 9 dec 2016

Overzicht van eerder in En dan nog dit... besproken onderwerpen

 

Naar boven