ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

AEX weekgrafiek 220416

 • Onze AEX-index brak vorige week door de stippellijn rond 448,9, een ontwikkeling die leidde tot de afronding van een omgekeerd hoofd en schouders patroon. Dit grote bodempatroon werd deze week bijna ongeldig. De AEX opende afgelopen maandag namelijk ver onder de neklijn 448,9, waardoor het verlopen leek. De index keerde echter nog diezelfde maandag terug boven de lijn en ik beschouw het patroon daarom nog steeds als geldig. Het slot van de week lag net boven 448,9, het is de komende week dus nog spannend of de formatie zijn geldigheid behoudt. Een slotstand onder 448,9 volgende week vrijdag zou het patroon waardeloos maken.

 • Op dit moment kunnen we het echter nog gebruiken. Het heeft een koersdoel van 519 punten, maar daar wil ik me niet direct op richten. Grote stappen verdeel ik graag in delen aan de hand van potentiŽle weerstandsniveaus, zodat ik aan de hand daarvan de voortgang naar het koersdoel kan checken. Het eerste niveau dat ik wil gebruiken is het 61,8% Fibonacci niveau van de daling 510,6 - 378,5 rond 460. Daar gaan we daadwerkelijk naar toe indien het hoogste punt 458 van deze week doorbroken wordt. Het is een potentieel weerstandsniveau, een grens dus waar een top kan ontstaan. Zou het doorbroken worden dan wordt het gebied 473 - 475 mijn volgende doel, het gebied waarbinnen in november 2015 meerdere toppen tot ontwikkeling kwamen.

AEX daggrafiek 220416

 • Negatief is dat de AEX vandaag in de daggrafiek naar beneden uit de wig y-y' is gebroken. Dit kan een daling tot gevolg hebben. Ik let naar aanleiding hiervan komende maandag scherp op de koersontwikkeling ten opzichte van de bij de weekgrafiek besproken grens 448,9. Een daling hieronder zou vanwege het dan ongeldig wordende bodempatroon een negatieve ontwikkeling zijn.

 • De candle van vandaag is echter tevens een hammer die een potentiŽle bodem aangeeft. De markt maakt ons met de vorming van deze candle duidelijk nog steeds aan een vervolg naar boven te denken. De hammer dient aanstaande maandag bevestigd te worden met een stijgingsdag, dus met een groene candle. Ik kijk maandag uiteraard of die groene candle tot stand komt, want dat is van belang voor het vervolg.

AEX daggrafiek BB 220416

 • De Bollinger Bands bieden net als de voorgaande dagen nog alle mogelijkheden voor een vervolg omhoog. De grafiek geeft een positief beeld zolang de AEX boven de middellijn koerst.

AEX uurgrafiek 220416

 • In de uurgrafiek zien we een stijgende rechthoekige driehoek, die bestaat uit de stijgende lijn a en de horizontale stippellijn rond 452,8. Dit is een potentieel omkeerpatroon, dat dus aansluit bij de hammer in de daggrafiek. Beide patronen geven immers een potentiŽle bodem aan. De driehoek wordt afgerond bij een uitbraak aan de bovenkant.

 • Een daling aan de onderkant zou duiden op een vervolg naar beneden, want dat zou de driehoek onbruikbaar maken. De correcte manier van afronding is namelijk die van een doorbraak aan de bovenzijde van het patroon. De stippellijn rond 448,9 zou onder druk komen te staan indien de AEX de driehoek naar beneden verlaat.

 • Bij een terugkeer onder 448,9 zou ik uitkijken voor een eventuele herhaling van het koersverloop van afgelopen maandag, toen het snel van een terugkeer kwam. Het meest logisch zou het in dat geval echter zijn als de AEX alsnog terugkeert naar de onderkant 440 van het gap tussen 440 en 444,1, het gap dat ook afgelopen maandag open bleef. Het had die dag eigenlijk al van een daling naar 440 moeten komen.

AEX kwartiergrafiek 220416

 • Wordt de stijgende rechthoekige driehoek afgemaakt met een uitbraak naar boven dan geeft dat een koersdoel van 456. Weerstand zou gevonden kunnen worden bij het 50% Fibonacci niveau van de daling 458 - 449,6 rond 453,8, de stippellijn rond 454,6 of het 61,8% niveau rond 454,8.
 • De top van vanmiddag lag bij het 38,2% niveau, wat puur vanuit de Fibonacci methode gezien een vervolg omlaag inhoudt. U ziet het, tegengestelde tekenen maken het volgende week spannend. Dit gaat immers in tegen de hammer uit de daggrafiek en de stijgende rechthoekige driehoek uit deze grafiek, die juist een stijging aangeven.

Resumerend: 

Het belangrijkst in deze analyse is het grote omgekeerde hoofd en schouders patroon in week- en daggrafiek, dat deze week ternauwernood geldig bleef. Het patroon heeft een koersdoel van 519 punten, dat geldig blijft zolang de AEX boven de neklijn op 448,9 vertoeft. Ik wil me bij een voortzetting naar boven niet direct op dat koersdoel richten. Wordt het hoogste punt van deze week 458 uitgenomen dan is 460 mijn doel. Dit is een punt waar een top kan ontstaan. Zou dat doorbroken worden dan gaat het vizier naar het gebied 473 - 475. De tekenen zijn echter niet onverdeeld positief. De uitbraak uit de wig in de daggrafiek van vandaag kan namelijk voorafgaan aan een daling, het is normaliter een teken van topvorming. In de kwartiergrafiek zagen we bovendien een top bij een 38,2% niveau, waarop over het algemeen een daling volgt. Zou de index nogmaals terugkeren onder 448,9 dan is het nog maar de vraag of een nieuwe stijging realiseerbaar zou zijn, een daling naar de onderkant van het tussen 440 en 444,1 open gebleven gap zou dan meer voor de hand liggen. Positief zijn in tegenstelling hiermee de hammer in de daggrafiek en de stijgende rechthoekige driehoek in uur- en kwartiergrafiek. Beide patronen geven aan dat een bodem aanstaande zou zijn. Nodig voor de verwezenlijking hiervan is een uitbraak aan de bovenkant van de driehoek, dus een stijging boven 452,8. De dan afgeronde driehoek zou een koersdoel van 456 geven, met de kanttekening dat er weerstand zou kunnen liggen rond 453,8, 454,6 of 454,8. Een uitbraak aan de onderkant van de driehoek zou dat patroon onbruikbaar maken en inhouden dat de belangrijke neklijn 448,9 onder druk komt te staan, met als mogelijk gevolg het ongeldig worden van het grote omgekeerd hoofd en schouders patroon. U ziet het, het wordt volgende week op grond van de diverse tekens in de grafieken die niet gelijkluidend zijn een spannende beursweek.

En dan nog dit...

Vanwege het verband dat we de laatste tijd zagen tussen de olieprijs en beursbewegingen kijk ik momenteel regelmatig naar de weekgrafiek van olie. Het voortzettingspatroon in de weekgrafiek London Brent olie waarover ik de voorgaande weken schreef is nog steeds in ontwikkeling. Ik neem u mee naar dat patroon.

 • Het gaat om de vlag h-h' die in wording is. Deze vlag is een correctie op de dalende trend die eraan voorafging. Een vlag is een voortzettingspatroon, een voortzetting van de voorafgaande trend is de meest waarschijnlijke toekomstige ontwikkeling bij dit patroon. De naar boven gerichte vlag wordt normaliter afgerond met een uitbraak aan de onderkant, wat het startsignaal is voor het veronderstelde vervolg naar beneden. Komt er daarentegen een uitbraak aan de bovenzijde tot stand dan is het patroon niet meer bruikbaar, dan is een scherpe beweging naar boven waarschijnlijk. De ontwikkeling van de vlag betekent namelijk dat vele partijen achter de schermen speculeren op een daling. Komt die daling er door een uitbraak aan de bovenkant niet, dan moeten vele marktpartijen draaien en dragen zo bij aan de snelheid van de stijging die volgt. Interessant is dat de olieprijs deze week is opgelopen en de bovenkant van het patroon nadert. Boeiend, want het houdt in dat een uitbraak aan de bovenzijde mogelijk is. Ook vanuit dit perspectief wordt de komende week dus een interessante week. -Ad Nooten-

 

 

Geplaatst vrijdag 22 apr 2016, 19.03u.

 

Eerder vandaag verschenen de volgende pagina's:

22 apr 09.15u: Daling van AEX in het eerste kwartier

22 apr 10.00u: Verkoopdruk, maar nog boven 451,3

22 apr 11.00u: Beursgraadmeter door 451,3 gezakt

22 apr 12.15u: Een dubbele bodem in de AEX-index

22 apr 14.00u: Herstelbeweging de afgelopen uren

22 apr 15.00u: Alle dalingen opgevangen rond 451,6

22 apr 16.00u: Stijging na de Amerikaanse opening

22 apr 17.00u: AEX net boven bodem van vanmorgen

 

Agenda van maandag 18 apr t/m vrijdag 22 apr 2016

Overzicht van eerder in En dan nog dit... besproken onderwerpen

 

Naar boven