ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

AEX daggrafiek 220915

  • Een daling van drie procent van de AEX heeft vandaag gezorgd voor een uitbraak naar beneden uit de dalende wig s-s' in de daggrafiek, dat patroon speelt dus geen rol meer. Het patroon dat overblijft is de op 10 september jongstleden afgeronde stijgende wig m-n. Dit patroon heeft een koersdoel van 386 punten en ik volg van dag tot dag of de beursindex de stappen neemt die passen bij een gang naar dat doel. De volgende stap zou die naar 401,9 moeten worden, als we althans op de weg naar 386 blijven.

  • De marktgraadmeter is aangekomen bij het 61,8% Fibonacci niveau van de stijging 401,9 -  451,4. Het slot lag er 0,8 punt onder, maar dat acht ik niet voldoende om het niveau als doorbroken te beschouwen. Ik volg dus of er morgen wellicht toch nog een stijging volgt. In dat geval zou er namelijk alsnog een beweging omhoog kunnen komen, ondanks de daling onder de wig s-s'.

  • Het laagste punt van de dag was 419,3. Komen we onder dat punt zonder terug te keren naar boven dan richt ik mijn pijlen op het 76,4% niveau rond 413,6.

AEX daggrafiek BB 220915

  • De index heeft de onderste lijn van de Bollinger Bands bereikt en is daar licht onder gesloten. De lijn is naar beneden gedraaid. Zou de graadmeter bij deze lijn blijven dan kan hier een dalende trend uit voortvloeien. Daar kijk ik morgen dus naar.

AEX uurgrafiek 220915

  • Rode en groene candles wisselden elkaar vanmiddag af in de buurt van het 61,8% Fibonacci dat u al zag in de uurgrafiek. Kopers en verkopers streden om de hegemonie bij dit niveau, niet ongewoon bij een dergelijke cruciale grens. De strijd maakt dat ik morgen bewust niet voetstoots uit ga van een vervolg naar beneden. Het kopende deel van de markt geeft zich wellicht namelijk toch niet zo eenvoudig gewonnen, al lijkt dat deel vanmiddag uiteindelijk het onderspit te hebben gedolven.

AEX kwartiergrafiek 220915

  • Weten kopers de AEX boven de stippellijn rond 423,5 en de top rond 424,2 te brengen dan trekken zij de handel toch weer naar zich toe. Dat zijn dus de grenzen waar ik op let bij een eventuele stijging.
  • Bij een daling onder het laagste punt 419,3 van vanmiddag controleer ik of de AEX daar vervolgens onder blijft. Is dat het geval dan ga ik uit van een voortzetting naar het bij de daggrafiek besproken 76,4% niveau rond 413,6.

Resumerend: 

De dalende wig s-s' is na de uitbraak van vandaag ongeldig geworden. Dit wil echter niet zeggen dat er geen stijging meer kan volgen. Het 61,8% niveau rond 420,8 is namelijk nog niet op een dusdanige wijze doorbroken dat we geen rekening meer hoeven te houden met de grens. Er kan eventueel nog een bodem worden gevormd bij dit belangrijke niveau. Kopers trekken de handel naar zich toe als zij een stijging boven 423,5 en 424,2 tot stand weten te brengen. Komt het evenwel van een permanente, dus niet teruggedraaide, daling onder het laagste punt 419,3 van vandaag dan neem ik het 76,4% niveau in de daggrafiek rond 413,6 als mijn volgende doel. Een stap naar dat niveau zou een vervolgstap zijn die past bij de eerder afgeronde stijgende wig m-n in de daggrafiek, een patroon met een koersdoel van 386 punten. Er is veel strijd in de markt en dat wil zeggen dat ik van dag tot dag na blijf gaan of we op het spoor van een daling naar 386 zitten. Tot dusverre bevinden we ons daar nog steeds op.

En dan nog dit...

Hieronder ziet u vier stukjes van daggrafieken van respectievelijk de FTSE100, de Eurostoxx50, de CAC40 en de BEL20. In deze vier indices is vandaag hetzelfde patroon tot stand gekomen. 

               

               

  • In alle vier grafieken is een hoofd en schouders patroon tot stand gekomen. Koersdoelen zijn te bepalen door de patronen om te klappen naar beneden met de stippellijnen door de doorbroken bodems (de neklijnen) als draaipunt. Deze vier grafieken geven aan dat we van een vervolg naar beneden uit mogen gaan, zolang de graadmeters tenminste onder de neklijnen van de patronen blijven. -Ad Nooten-

 

 

Geplaatst dinsdag 22 sep 2015, 18.47u.

 

Eerder vandaag verschenen de volgende pagina's:

22 sep 09.15u: Hammer op onderkant van driehoek

22 sep 10.00u: AEX gedaald, koersdoel is bereikt

22 sep 11.00u: Bijna bij de bodem van gisteren

22 sep 12.00u: AEX komt bij het 61,8% niveau

22 sep 14.00u: Steun gevonden rond 61,8% grens

22 sep 15.00u: Rechthoek in wording in de grafiek

22 sep 16.00u: Uitbraak mogelijk valse beweging

22 sep 17.00u: AEX was even onder bodems 420

Overzicht van eerder in En dan nog dit... besproken onderwerpen

 

Naar boven