ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

AEX weekgrafiek 021015

  • De candle die deze week in de weekgrafiek is gevormd is een zogenaamde hammer. Een hammer is een potentieel bodempatroon, de vorming hiervan houdt dus in dat de aandelenmarkt een voortzetting naar boven in gedachten heeft. De hammer moet volgende week vrijdag nog wel bevestigd worden met een groene candle voordat zeker is dat het om een bodem gaat.

  • De onderkant van de candle staat op lijn k, een stijgende trendlijn die u afgelopen woensdag al in de maandgrafiek zag. De lange termijn ontwikkeling van de AEX blijft positief zolang de beursgraadmeter boven deze lijn noteert. Zou het volgende week dus eventueel ondanks  de hammer van een daling komen dan controleer ik of de index boven deze lijn blijft.

AEX daggrafiek 021015

  • De situatie in de daggrafiek is lastig interpreteerbaar. Voor mijn update van 12u tekende ik de stijgende wig a-a' in de grafiek. De AEX leek deze wig naar beneden te verlaten, maar een stijging vanaf kwart voor vier onder leiding van de Amerikaanse markten zorgde ervoor dat dit niet gebeurde. De graadmeter sloot uiteindelijk binnen het patroon en dat is een ongewone ontwikkeling. We zullen tot volgende week maandag moeten wachten voordat we weten waar we aan toe zijn bij dit patroon. Een uitbraak naar beneden is de gebruikelijke ontwikkeling.

  • Een uitbraak naar boven, dus een stijging boven lijn a', zou de wig onbruikbaar maken en een voorzetting naar boven boven betekenen. Mijn eerste doel zou dan 433,7 worden, het niet in de grafiek getekende 61,8% niveau van de daling 451,4 - 405. Het niveau waar we momenteel staan is het 61,8% niveau van een deel van deze daling, namelijk het stuk van 441,6 naar 405.

  • Eerder ontstond de stijgende wig m-n, op grond waarvan de index zoals ik afgelopen woensdag vaststelde naar 390 punten zou moeten gaan. Het is door de hammer op de steunlijn in de weekgrafiek en het verloop ten opzichte van de wig a-a' duidelijk dat men in de markt probeert die stap naar beneden te voorkomen. Volgende week zal blijken of men hierin slaagt.

AEX daggrafiek BB 021015

  • De aandelengraadmeter bleef ook vandaag onder de middellijn van de Bollinger Bands. Vanuit deze indicator gezien is een daling dan ook nog steeds een plausibele aanstaande ontwikkeling.

AEX uurgrafiek 021015

  • De markt toonde vanmiddag grote veerkracht, waardoor op 415,5 een bodem ontstond. Belandt de graadmeter onder dit punt dan kan er nog steun liggen rond 415 of het 61,8% niveau 414,2 in deze grafiek. Een daling onder 414,2 zou met grote waarschijnlijkheid een terugkeer naar 406,6 of 405 inhouden, met een grote kans op een doorbraak door deze niveaus.

AEX kwartiergrafiek 021015

  • Het hoogste punt van de middag lag bij het 61,8% niveau van de daling 429 - 415,5 rond 423,8. Zou dit niveau doorbroken worden dan kan er nog weerstand zijn bij 425 en bij het 76,4% niveau rond 425,8. Bij het laatste niveau gaat het maar om een kleine kans. Wordt 425,8 uitgenomen dan gaan we naar 429 of hoger, de markt gaat dan proberen een uitbraak naar boven uit de wig a-a' in de daggrafiek te bewerkstelligen.

Resumerend: 

Een hammer op een stijgende trendlijn in de weekgrafiek geeft aan dat de aandelenmarkt nog steeds aan een voortzetting naar boven denkt. De hammer is een potentieel bodempatroon, waarvan volgende week vrijdag moet blijken of de candle inderdaad als bodem mag worden gezien. Daarvoor is een groene candle nodig in de weekgrafiek. De situatie in de daggrafiek is bijzonder. Ik tekende aan het einde van de ochtend de stijgende wig a-a' in de grafiek. Het leek van een uitbraak naar beneden te komen, maar de index steeg in de middag toch weer en eindigde binnen de wig. We zullen maandag moeten gaan kijken of het alsnog van de bij het patroon horende uitbraak naar beneden komt. Het laagste punt van de dag was 415,5. Geraakt de marktindex daaronder dan kan er nog steun zijn bij de grenzen 415 of 414,2 uit de uurgrafiek, onder 414,2 zou waarschijnlijk een terugkeer naar 406,6 of 405 tot stand komen, met een grote kans op een doorbraak door die grenzen. Stijgt de graadmeter boven 423,8 in de kwartiergrafiek dan is er rond 425 nog kans op weerstand, net als bij 425,8 uit de kwartiergrafiek. Een stijging boven 425,8 zou inhouden dat de markt een poging gaat doen om een uitbraak naar boven uit de wig a-a' in de daggrafiek te bewerkstelligen. Zou die uitbraak er komen dan neem ik het niet in de daggrafiek getekende 61,8% niveau van de daling 451,4 - 405 rond 433,7 als mijn volgende doel. De hammer in de weekgrafiek geeft een stijging aan, de wiggen en de Bollinger Bands in de daggrafieken een daling, de markt staat voor de keuze.

En dan nog dit...

Deze week heeft bij onze oosterburen een dubbele bodem in het koersverloop opgeleverd, daar kijken we tot slot nog even naar.

  • De dubbele bodem in de DAX ligt rond 9340. Een daling onder dit niveau zou volgende week een voortzetting naar beneden inhouden, wat ook voor onze beurs negatieve consequenties zou hebben. Een eventuele stijging boven de top van gisteren rond 9790 zou de Duitse graadmeter enigszins uit de gevarenzone brengen. -Ad Nooten-

 

 

Geplaatst vrijdag 2 okt 2015, 18.35u.

 

Eerder vandaag verschenen de volgende pagina's:

2 okt 09.15u: Opnieuw een sprong naar boven

2 okt 10.00u: Top AEX bij 76,4% Fibonacci niveau

2 okt 11.00u: Fibonacci niveau is alsnog doorbroken

2 okt 12.00u: Alles klopt aan de kant van de kopers

2 okt 14.00u: Wig intact, markt wacht op rapport

2 okt 15.00u: Daling door sterk tegenvallende cijfers 

Geen verandering in euro (analyse voor valutaplaza)

2 okt 16.00u: Gap van eergisteren is bijna gesloten

2 okt 17.00u: AEX-index gaat toch weer omhoog

 

Agenda van maandag 28 sep t/m vrijdag 2 okt 2015

Overzicht van eerder in En dan nog dit... besproken onderwerpen

 

Naar boven