ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

AEX kwartaalgrafiek 311215

 • De Amsterdamse beurs heeft het jaar 2015 afgesloten met een winst van 4,1% ten opzichte van 2014 voor de AEX. Laat ik dit meteen in perspectief plaatsen. De beursindex stond op 14 december jongstleden onder de slotstand 424,47 van 31 december 2014. Er werd met een stijging in de laatste stille weken nog een slotstand van 441,82 uitgeperst, waardoor alsnog winst werd bereikt ten opzichte van vorig jaar. Het was de truc van eind 2014 die nogmaals werd toegepast. De graadmeter stond op 16 december van dat jaar op verlies ten opzichte van 2013, daar werd met een opmars in de laatste weken bij dunne handel nog een winst van 5,6% van gemaakt. Wie denkt men voor de gek te houden, zo vraag ik me naar aanleiding van de herhaling van dit jaar af. Het was voor een aantal individuele fondsen een goed beursjaar, maar voor de markt als geheel niet.

 • Dat gezegd hebbende stel ik vast dat de lange stijgende trend echter intact bleef. De AEX vond de laatste kwartalen namelijk steun bij lijn k en dat is positief. Het heeft een vervolg naar boven mogelijk te gehouden.

 • Een top ontstond in het tweede kwartaal bij het 61,8% Fibonacci niveau in deze grafiek. Topvorming bij een 61,8% niveau kan in principe het einde van een trendmatige beweging naar boven zijn, laten we het nieuwe jaar dus controleren of lijn k intact blijft als steun- en trendlijn.

 • Op 31 december 2014 schreef ik in mijn slotanalyse voor 2015 of 2016 rekening te houden met een herhaling van de daling uit de jaren 2000-2002 en 2007-2008. In die jaren verdween door sterke dalingen het door de oud FED-voorzitters Greenspan en Bernanke met geldverruiming gecreŽerde geld namelijk uit het financiŽle systeem. Ik houd er sterk rekening mee dat hetzelfde op een gegeven moment zal gebeuren met de berg nieuw geld die sindsdien door Bernanke en de huidige FED-voorzitter Yellen zijn toegevoegd aan de financiŽle markten. Lijn f zou in het slechts mogelijke scenario het uiteindelijke doel worden. Dit wordt uiteraard pas een serieuze mogelijkheid als de stijgende lijn k zou worden doorbroken, zolang dat niet is gebeurd laat ik me dan ook niet leiden door deze optie. De grafieken zullen het aan moeten geven en dat doen zij tot dusverre niet. De top bij het 61,8% niveau is tot nog toe het enige minpunt in de kwartaalgrafiek.

AEX maandgrafiek 311215

 • De maandgrafiek toont ons evenwel een tweede minpunt, zijnde de lagere top die is ontstaan. Zolang deze top die rond 474,9 lag niet wordt doorbroken is het zaak goed te kijken naar de koersontwikkeling ten opzichte van de ook bij de kwartaalgrafiek besproken lijn k. Verder is de bodem rond 401,9 van belang. Een eventuele achtereenvolgende daling onder lijn k en deze bodem zou een negatieve ontwikkeling zijn, een stijging boven 474,9 een positieve ontwikkeling.

AEX weekgrafiek 311215

 • Het beeld wordt echter zwakker naarmate we verder kijken. De stijgende wig i-i' is namelijk een derde zwakke ontwikkeling. Dit patroon geeft namelijk een reŽle mogelijkheid aan van een daling naar lijn k of de bodem rond 401,9. Laten we nog wat verder graven door naar de daggrafiek te gaan.

AEX daggrafiek 311215

 • In deze grafiek ziet u de nog niet afgeronde vlag q-q'. Een uitbraak naar beneden is de gebruikelijke ontwikkeling bij dit patroon. We doen er dus goed aan om uit te gaan van een daling, wat opgaat zolang er geen uitbraak naar boven uit de vlag tot stand komt. Een uitbraak naar boven zou het patroon namelijk ongeldig maken.

 • We zagen in de maandgrafiek dat een doorbraak door 474,9 een positieve ontwikkeling zou zijn in de stijgende trend. De stap naar 474,9 of hoger kan alleen worden gezet bij een uitbraak naar boven uit de vlag en een doorbraak door het 61,8% Fibonacci niveau van de daling 474,9 - 419,8 rond 453,8 in deze grafiek.

 • Een uitbraak naar beneden uit de vlag q-q' zou daarentegen druk betekenen op de trendlijn k in de kwartaal- en maandgrafiek en op de bodem rond 401,9 die zoals we in die grafieken zagen van groot belang is. Dat zou het spannend maken.

AEX daggrafiek BB 311215

 • De middellijn van de Bollinger Bands is deze week doorbroken en heeft dus geen betekenis meer als weerstandslijn. De lijn kan eventueel wel voor steun gaan zorgen. De bovenste lijn van deze indicator geldt in het geval van een vervolg naar boven als nieuwe weerstandslijn.

AEX uurgrafiek 311215

 • De uurgrafiek toont ons mogelijke steunniveaus indien het van een daling komt. Het gaat achtereenvolgens om het 38,2% niveau van de stijging 425,6 - 448,9 rond 439,9, het 50% niveau rond 437,2, de bovenkant van het gap van 23 december jongstleden rond 435,8, het 61,8% niveau rond 434,5 of de onderkant van het gap rond 432,9.

AEX kwartiergrafiek 311215

 • Interessant in de kwartiergrafiek zijn het hoofd en schouders patroon en de vlaggen die de afgelopen dagen tijdens mijn afwezigheid zijn ontstaan. Hopelijk heeft u ze zelf ontdekt, mocht u gehandeld hebben deze week. De koersdoelen ervan zijn overigens bereikt, voor het nieuwe jaar hebben we er dus niets meer aan.

Resumerend: 

De aandelenmarkt heeft dezelfde truc uitgehaald als in de laatste weken van vorig jaar. Net als toen heeft men de laatste stille beursweken namelijk gebruikt om een jaarwinst tot stand te brengen in de AEX, een winst die er halverwege de laatste maand van het jaar nog niet was. Wie men ermee wil bedotten weet ik niet, wellicht is het voor de leek bedoeld. Het algehele beeld zal u gezien het voorgaande echter duidelijk zijn. Het mag voor een aantal individuele fondsen een goed jaar zijn geweest, maar dat gold niet voor de beurs als geheel. Er werd ternauwernood een winst uitgeperst. Er is gezien de steunlijn k echter sprake van een stijgende trend, wat niet is kan dus nog komen. Komt er achtereenvolgens een uitbraak naar boven uit de vlag in de daggrafiek en een stijging boven de grenzen 453,8 en 474,9 tot stand dan blijft de opwaartse trend intact. Er zijn echter een paar minpunten. U kunt denken aan de top bij het 61,8% niveau in de kwartaalgrafiek, de lagere top in de maandgrafiek, de stijgende wig in de weekgrafiek en de vlag in de daggrafiek. Deze zaken geven aan dat we ons terdege bewust moeten zijn van de mogelijkheid van een daling. In eerste instantie kan er zoals we in de uurgrafiek zagen steun zijn rond 439,9, 437,2, 435,8, 434,5 of 432,9. Voor de grote lijn zijn niet deze punten van belang, maar is de onderkant van de vlag in de daggrafiek in eerste instantie het belangrijkst. Een uitbraak aan de onderzijde zou inhouden dat de lange termijn steunlijn k of de bodem rond 401,9 onder druk zouden komen te staan. Een daling onder deze lijn en bodem zou negatief zijn, want dat zou in het slechtste geval een herhaling van de dalingen uit de jaren 2000-2002 en 2007-2008 geven. We kunnen echter niet in de toekomst kijken, gelukkig maar. Deze analyse heeft ons geleerd welke niveaus naar boven en beneden van belang zijn, het is aan de markt om te bepalen of het de grenzen naar boven of beneden zijn die in het nieuwe jaar doorbroken worden.

En dan nog dit...

Vandaag geen extra onderwerp op deze plaats, doordat ik vanmiddag onverwachts weg moest ontbrak me de tijd daarvoor. Ik wil het echter nog wel even hebben over het nieuwe jaar. Een nieuw jaar brengt nieuwe hoop, hoop op velerlei gebieden. Die gebieden kunnen privťzaken zijn als gezondheid, relaties, werk, maar ook grotere zaken betreffen als bijvoorbeeld terrorisme. Laten we hopen dat de wereld met name op het laatste gebied geen ellende meer te wachten staat en dat al het andere zich goed ontwikkelt. Ik wens u in alle opzichten een mooi jaar. -Ad Nooten-

 

 

Geplaatst donderdag 31 dec 2015, 17.47u.

 

Vandaag zijn er geen andere pagina's geplaatst.

 

Overzicht van eerder in En dan nog dit... besproken onderwerpen

 

Naar boven