ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

AEX weekgrafiek 181215

  • Het was een bijzondere beursweek, met een grote daling op maandag, een flinke stijging op donderdag en een slot niet ver boven de start van de week. De stemming was erg wisselend. De candle van deze week is groen en dat is in ieder geval positief. Wellicht komt er volgende week dus opnieuw een stijging tot stand, al kun je dat op grond van deze candle niet zeggen.

  • Als er een daling volgt is het koersverloop ten opzichte van de lange termijn trendlijn k van cruciaal belang. De lange stijgende trend is intact zolang de AEX-graadmeter boven deze lijn koerst. Een weekslot onder deze lijn daarentegen zou negatief zijn, dan wordt het letten op de koersontwikkeling ten opzichte van de augustus en oktober bodems. Lijn k ligt de komende week rond 413,8.

AEX daggrafiek 181215

  • In de daggrafiek staat een potentieel toppatroon dat je niet vaak ziet, namelijk een island reversal patroon. De voorlaatste candle staat door gaps links en rechts zowel los van zijn voorganger als van de candle van vandaag. De candle vormt als het ware een eiland, daaraan dankt het omkeerpatroon zijn naam. Het patroon blijft overigens niet vaak op deze wijze staan in grafieken, vaak wordt het tweede gap namelijk toch nog gesloten en wordt het patroon ongeldig. Ik wil dan ook niet uitsluiten dat we aanstaande maandag een stijging naar de onderkant 438,1 van de candle van gisteren of hoger te zien krijgen. Komt die stijging er niet en blijft het island reversal patroon dientengevolge intact dan betreft het een krachtig toppatroon. We moeten dan sterk uitgaan van een voortzetting naar beneden.

AEX daggrafiek BB 181215

  • De Bollinger Bands geven geen indicatie over het vervolg, er is zowel ruimte naar boven als naar beneden. De trend van deze indicator is wel naar beneden gericht.

AEX uurgrafiek 181215

  • In de uurgrafiek ziet u dat er vandaag tweemaal steun lag bij het 50% Fibonacci niveau van de stijging 419,8 - 444,7 rond 432,2. Hier kan in principe een stijging uit voortvloeien.

  • Zou het inderdaad van een stijging komen en wordt de top rond 444,7 doorbroken dan ontstaat zoals ik gisteren schreef een omgekeerd hoofd en schouders patroon. De vorming van dit bodempatroon is ook na vandaag nog mogelijk.

  • Een daling onder 431,6 zou een gang naar het 61,8% niveau rond 429,3 veroorzaken, een potentieel steunniveau. Mocht de graadmeter door deze grens zakken dan ligt een terugkeer naar 419,8 of wellicht lager voor de hand. Een koersontwikkeling onder 431,6 zou overigens ook de vorming van een hoofd en schouders patroon inhouden, wat wil zeggen dat het 61,8% niveau rond 429,3 dan zonder meer doorbroken zou kunnen worden.

AEX kwartiergrafiek 181215

  • Kiest de markt voor een herstelbeweging dan kan er weerstand zijn bij het 38,2% niveau van de daling 444,7 - 431,6 rond 436,6, bij de onderkant van het vandaag open gebleven gap 437,3, de bovenkant 438,1 daarvan en het 61,8% niveau rond 439,7. Het 50% niveau valt samen met de bovenkant van het gap 438,1, het gap zou gesloten zijn als dit niveau wordt bereikt.
  • Een eventuele stijging boven het 61,8% niveau zou een vervolg naar 444,7 of hoger plausibel maken.

Resumerend: 

Het was een beursweek met veel beweging. In de weekgrafiek ontstond een groene candle en dat is in ieder geval positief. De AEX staat ruim boven lijn k die cruciaal is voor de lange stijgende trend in die grafiek. De lijn ligt komende week rond 413,8, een niveau dat we moeten onthouden voor het geval er zich een daling voordoet. Het island reversal patroon in de daggrafiek geeft zo'n daling aan. Het laagste punt van de dag lag op 431,6, we zagen in de uurgrafiek dat een daling hieronder de vorming van een hoofd en schouders patroon zou veroorzaken. Een daling naar het 61,8% niveau 429,3 zou er in ieder geval komen en een terugkeer naar 419,8 of lager waarschijnlijk ook. Een island reversal patroon blijft echter niet vaak intact, vaak wordt het tweede gap alsnog gesloten. De AEX vond bovendien steun op het 50% niveau in de uurgrafiek, waarmee de markt de mogelijkheid van een stijging open hield. Er kan dus een stijging komen. Weerstand kan er bij winst van de index zoals we in de kwartiergrafiek zagen liggen rond 436,6, 437,3, 438,1 of 439,7. Het gap van vandaag zou gesloten zijn als 438,1 wordt bereikt. Een eventuele doorbraak door 439,7 zou een opwaarts vervolg naar 444,7 of hoger aannemelijk maken, mocht het van een doorbraak door dat niveau komen dan hebben we een omgekeerd hoofd en schouders patroon in de uurgrafiek. We kunnen niet anders dan alle opties open houden, er zijn zoals we zagen zowel voor een voortzetting naar beneden als voor een herstelbeweging valide argumenten aan te dragen.

En dan nog dit...

We zagen bij de AEX dat zowel een stijging als een daling technisch te onderbouwen zijn. Onze oosterburen opteren echter vooralsnog voor een stijging, zoals de uurgrafiek van de DAX ons leert.

  • Het koersverloop van de afgelopen dagen betekende de vorming van de dalende wig h-h'. Wordt deze formatie afgerond met een uitbraak naar boven dan zorgt dat bij onze buren voor een vervolg omhoog. Een precies koersdoel kan ik u niet geven, want dat hangt van het moment van uitbreken af. Een stijging naar de top rond 10990 links in de grafiek is dan in ieder geval iets om rekening mee te houden. Een vervolg naar boven is bij een dalende wig het meest waarschijnlijke scenario. Een uitbraak naar beneden zou het patroon ongeldig en de aspiraties op de realisatie van een stijging een flink stuk kleiner maken. -Ad Nooten-

 

 

Geplaatst vrijdag 18 dec 2015, 18.53u.

 

Eerder vandaag verschenen de volgende pagina's:

18 dec 09.15u: Gap tegenover het gap van gisteren

18 dec 10.00u: Onderkant gap van gister weerstand

18 dec 11.00u: Weer weerstand bij hetzelfde niveau

18 dec 12.00u: Nieuwe stijging AEX naar het gap

18 dec 14.00u: AEX verder gedaald naar 50% niveau

18 dec 15.00u: Stijging vanaf 50% Fibonacci grens

Draghi-stijging euro duurde maar kort (valutaplaza)

18 dec 16.00u: Afgeronde vlag in kwartiergrafiek

18 dec 17.00u: Steun bij het 50% Fibonacci niveau

 

Agenda van maandag 14 dec t/m vrijdag 18 dec 2015

Overzicht van eerder in En dan nog dit... besproken onderwerpen

 

Naar boven