ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

AEX daggrafiek 101215

  • Het slot van deze dag lag 0,7% onder dat van gisteren  en tevens onder het 50% Fibonacci niveau van de stijging 405 - 474,9 dat u rond 439,9 ziet. Een daling onder een 50% niveau betekent normaliter een vervolg naar het 61,8% niveau, een grens die in deze grafiek rond 431,7 is te vinden. We lijken op het eerste gezicht morgen dus naar dat niveau te gaan.

  • In de grafiek ziet u echter een naar beneden gerichte wig getekend, gevormd door lijnen langs de laatste vijf candles. Zo'n wig wordt meestal afgemaakt met een uitbraak naar boven, waarmee een herstelbeweging wordt opgestart. De conclusie is dat er in de markt wordt gepoogd het vanuit de Fibonacci lijnen voor de hand liggende vervolg naar 431,7 te voorkomen. Het is overigens niet zo dat een uitbraak aan de bovenzijde direct zou inhouden dat 431,7 niet meer wordt bereikt, dat kan dan later eventueel alsnog gebeuren. Het zou in ieder geval echter een serieus te nemen poging zijn om dat af te wenden. We vinden de bovenkant van de wig morgen rond 436,7.

  • Breekt de AEX naar beneden uit de wig dan ligt de zaak eenvoudig, dan gaat de AEX-index naar het 61,8% niveau rond 431,7 of lager. Het eerstvolgende doel daaronder zou overigens 413 zijn, lijn k uit de weekgrafiek in mijn slotanalyse van vorige week vrijdag. De onderzijde van de wig ligt morgen rond 434.

AEX daggrafiek BB 101215

  • De candle van vandaag staat tegen de onderste lijn van de Bollinger Bands. We hebben hierdoor te maken met een sterke naar beneden gerichte trend. Het laat zich vanuit deze grafiek niet voorzien of er nog meer in het vat zit, maar dat is zeker mogelijk. De index kan op grond van deze indicator zonder meer verder dalen.

AEX uurgrafiek 101215

  • Rond 436,1 ziet u een stippellijn door het laagste punt van vandaag. Breekt de beursgraadmeter naar beneden door dit niveau dan beweegt de index verder in de richting van het bij de daggrafiek besproken niveau 431,7. We dienen dan uiteraard rond 434 te controleren of er in de daggrafiek een uitbraak naar beneden plaatsvindt, want de AEX gaat alleen naar 431,7 bij een neerwaartse uitbraak uit de bij de daggrafiek besproken wig.

  • Wordt de top rond 445 uitgenomen dan betreft het een verbetering van het beeld. Het wordt dan een kwestie van zoeken naar potentiŽle weerstandsniveaus, waarvoor Fibonacci lijnen zich dan uiteraard uitstekend lenen.

AEX kwartiergrafiek 101215

  • Voordat de top rond 445 uitgenomen kan worden zou eerst die rond 441,2 van vandaag moeten worden doorbroken. Daar kunnen we bij een eventuele stijging dus allereerst op letten.

Resumerend: 

Het 50% niveau rond 439,9 in de daggrafiek is vandaag doorbroken, waardoor het 61,8% niveau rond 431,7 vanuit de Fibonacci methode als het volgende doel moet worden gezien. Er wordt op de Amsterdamse markt echter nog gepoogd een daling naar dat doel af te wenden, dat blijkt uit de naar beneden gerichte wig in het koersverloop van de daggrafiek. Een uitbraak aan de bovenkant zou de afronding van dat patroon aangeven en dus duiden op een poging om een herstelbeweging te bewerkstelligen. Het zou overigens niet perse betekenen dat de AEX in het geheel niet meer naar 431,7 zou gaan, dat hangt dan nog van het koersverloop af dat volgt. De bovenkant van de wig vinden we morgen rond 436,7, we kunnen morgen dus gaan kijken naar het koersverloop ten opzichte van die grens. Wil de markt het beeld in positieve zin verbeteren dan dient er te worden gezorgd voor een stijging boven de toppen rond 441,2 en 445, dit zagen we in de uur- en kwartiergrafiek. Breekt de beursgraadmeter achtereenvolgens naar beneden door 436,1 en de onderkant van de wig 434 dan volgt een daling naar 431,7 of wellicht lager (413). De grens 431,7 geldt dan echter als potentieel steunniveau.

En dan nog dit...

De DAX keerde vandaag terug in een gebied dat op 23 oktober jongstleden werd overgeslagen en vond steun op de onderkant ervan, dat is wat ik u vanavond wil laten zien.

  • Op die 23e oktober werd een gap gevormd in deze daggrafiek. De DAX is teruggekeerd bij dat stuk koersgebied, het gap is gesloten. Dat we teruggekeerd zijn naar de onderkant ervan heeft overigens niets meer met dat gap te maken. De aantrekkingskracht ervan is zolang na de vorming ervan al lang weg. Keert een index na zo'n tijd terug bij een overgeslagen gebied als dit dan heeft dat te maken met andere factoren, niet meer met dat gap. De posities rond dat punt zijn immers al lang aangepast. Dit neemt niet weg dat de contouren van het gap wel een rol spelen, zo is de onderkant ervan een potentieel steunniveau. Op dat niveau heeft de DAX daadwerkelijk steun gevonden en het is dus zaak te kijken of de Duitse markt kans ziet een opgaande beweging op te zetten vanaf deze grens.
  • Tot slot iets anders, ik wil u mededelen dat ik morgen en aanstaande maandag niet zal werken. Ik neem een lang weekend vrij. Aanstaande dinsdagochtend ben ik er weer, u ook naar ik hoop. -Ad Nooten-

 

 

Geplaatst donderdag 10 dec 2015, 18.42u.

 

Eerder vandaag verschenen de volgende pagina's:

10 dec 09.15u: AEX werd gekocht na negatieve start

10 dec 10.00u: Beursindex nog steeds onder druk

10 dec 11.00u: Niet duidelijk wat het vervolg wordt

10 dec 12.00u: AEX-index bij bovenkant van de wig

10 dec 14.00u: Gedaald, maar wel hogere bodem

10 dec 15.00u: Lagere top gevormd in kwartiergrafiek

10 dec 16.00u: Beursgraadmeter beweegt zijwaarts

10 dec 17.00u: Wat omhoog door Amerikaans toedoen

 

Agenda van maandag 7 dec t/m vrijdag 11 dec 2015

Overzicht van eerder in En dan nog dit... besproken onderwerpen

 

Naar boven