ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

AEX weekgrafiek 210815

  • Nadat de AEX vorige week al 4,6% verloor ging er deze week nog meer af, namelijk 6,5%. De beursindex belandde onder de julibodem en bereikte lijn f, een lijn door drie voorafgaande bodems. Het hoeft geen betoog dat het sentiment zeer negatief was. Ik waak desalniettemin voor het trekken van een negatieve conclusie. Kijkt u naar de stijgingen vanaf eerder gevormde bodems dan ziet u dat de AEX-index na elke lagere bodem toch weer vrijwel terugkeerde naar de toppen van dit jaar. De markt toonde uitzonderlijk veel veerkracht. In de tweede week van juli had de markt zelfs zoveel lust om te kopen dat er drie gaps open bleven in de daggrafiek, gaps die extreem laat gesloten werden. Ik wil en kan daarom niet uitsluiten dat de aandelenmarkt deze kracht nogmaals toont, ondanks de dalingen van de afgelopen weken.  Ik ga de komende week dus kijken of het wellicht opnieuw van een omkeer komt.

  • Dat doe ik in eerste instantie aan de hand van het koersverloop ten opzichte van lijn f, een potentiŽle steunlijn omdat er al drie bodems op die lijn liggen.

  • Ik wil uiteraard een koersdoel gereed hebben voor het geval lijn f doorbroken wordt. Dat wordt het 61,8% Fibonacci niveau van de stijging 389 - 510,6 rond 435,4 in de grafiek.

AEX daggrafiek 210815

  • In de daggrafiek ziet u goed hoeveel veerkracht de markt opbracht na iedere lagere bodem. De AEX werd iedere keer teruggebracht naar niveaus boven 500 punten. Het werd elke keer een stuk moeilijker om de beweging omhoog tot stand te brengen, want de af te leggen afstanden naar boven werden steeds groter. Dit keer is een stijging met 13,8% nodig om een terugkeer naar de laatste top rond 504 te bewerkstelligen, dat is geen eenvoudig opgave. Maar goed, aanstaande maandag om te beginnen maar eens zien of lijn f in stand blijft als steunlijn en ons een stijging oplevert. Aan de hand van het resultaat kijken we dan verder.

AEX daggrafiek BB 210815

  • Vrijwel de gehele candle van vandaag staat onder de Bollinger Bands, het is extreem. Het maakt dat ik voor komende maandag daadwerkelijk rekening houd met een herstel. De marktgraadmeter zal immers terug moeten keren binnen de banden.

AEX uurgrafiek 210815

  • Zij die gisteren mijn slotanalyse lazen zagen een dalend kanaal in de uur- en kwartiergrafiek. Dit is vervangen door het nieuwe kanaal g-g', waarvan de bovenste lijn gelijk is aan die van het kanaal van gisteren.

  • Maandag kijk ik allereerst of er wellicht een beweging naar de bovenkant van het kanaal wordt opgezet, daar kan vervolgens weerstand liggen. Er is een uitbraak naar boven nodig wil het van een echte herstelbeweging kunnen komen en bijvoorbeeld van een terugkeer naar het kleine stukje van het grote gap van vanmorgen dat uiteindelijk open bleef.

  • Breekt de AEX naar beneden uit het kanaal dan wordt de grens 435,4 uit de weekgrafiek het doel.

AEX kwartiergrafiek 210815

  • De markt gelooft niet meer in een herstel, dat blijkt uit het slot dat op het laagste punt van de dag lag. We zullen volgende week maandag zien of dat geloof eventueel toch terugkomt.

Resumerend: 

Vorige week daalde de AEX al met 4,6% en deze week ging er zelfs 6,5% af. De julibodem werd doorbroken en de beursindex bereikte lijn f die ik door drie voorgaande bodems tekende. Deze lijn is een potentiŽle steunlijn. Kijk ik naar voorgaande stijgingen vanaf deze lijn dan moet ik niet alleen een herstel, maar zelfs een terugkeer naar de toppen rond 504 punten voor mogelijk houden. Daar is dan wel een huzarenstukje voor nodig, want een terugkeer naar 504 vergt een stijging van 13,8%. Komende maandag kijk ik of lijn f als steunlijn fungeert, dus de AEX opnieuw doet stijgen. Er is gezien het beeld in de daggrafiek met Bollinger Bands een grote kans op zo'n stijging. Vrijwel de hele candle van vandaag ligt namelijk onder de banden en dat zie je niet vaak. Een terugkeer binnen de banden ligt dus voor de hand. In de uurgrafiek zagen we het dalend kanaal g-g'. Komt het van een stijging dan kijk ik of de bovenkant van dat kanaal bereikt en eventueel doorbroken wordt. Het is voor de realisatie van een herstelbeweging noodzakelijk dat er een uitbraak tot stand komt, de stemming blijft negatief zou lijn g' niet uitgenomen worden. Breekt de marktindex naar beneden door lijn f in de week- en daggrafiek en lijn g in de uur- en kwartiergrafiek dan blijft de stemming slecht. Ik ga dan uit van een daling naar het 61,8% niveau 435,2 in de weekgrafiek.

En dan nog dit...

De kogel is door de kerk, de stijgende trendlijn in de S&P500 die terugging tot oktober 2011 is doorbroken. Het is een belangrijke verslechtering van het technische beeld. De index bevindt zich nu in een correctie.

  • De rechthoek 2040 - 2130 waaruit de S&P500 naar beneden is uitgebroken geeft een koersdoel van ongeveer 1950 punten. In de grafiek ziet u evenwel dat er in de maanden november 2014 - januari 2015 diverse bodems zijn ontstaan in het gebied 1992 - 1973. Ik ga er dan ook van uit dat de eerstvolgende bodem in deze grafiek in dat gebied tot stand komt. -Ad Nooten-

 

 

Geplaatst vrijdag 21 aug 2015, 19.30u.

 

Eerder vandaag verschenen de volgende pagina's:

21 aug 09.15u: Opening 1,75% onder slot van gister

21 aug 10.00u: De helft van het AEX gap is gesloten

21 aug 11.00u: Vloertje onder de beursgraadmeter

21 aug 12.00u: Gap is weer iets verder gesloten

Munt door recente toppen (analyse valutaplaza)

21 aug 14.00u: Vooralsnog een hogere bodem

21 aug 15.00u: Beslissing is nog niet gevallen

21 aug 16.00u: Poging om een bodem te maken

21 aug 17.00u: Graadmeter naar de dalende lijn

 

Agenda van maandag 17 aug t/m vrijdag 21 aug 2015

Overzicht van eerder in En dan nog dit... besproken onderwerpen

 

Naar boven