ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

AEX daggrafiek 110815

  • Het sentiment onder beleggers is sterk veranderd ten opzichte van gisterenmiddag. Gisteren stond er nog een hammer op het 50% niveau in de grafiek, wijzend op potentiŽle bodemvorming. Vandaag noteren we een daling van 1,14% voor de AEX en is het gevoel dat beleggers hebben over het toekomstig koersverloop ineens een stuk slechter dan gisteren. De hammer is niet bevestigd en het is de vraag of deze candle daadwerkelijk de bodem blijft die het tot dusverre is.

  • Het laagste punt van gisteren was 492,2. Zou de beursindex morgen onder dit niveau komen dan wordt het 61,8% Fibonacci niveau van de stijging 480,8 - 504 rond 489,7 het nieuwe doel.

  • Zolang de graadmeter echter boven 492,2 staat is er ondanks de daling van vandaag nog enige ruimte voor twijfel, de markt kan dan alsnog besluiten het van een stijging te laten komen. De hammer is tenslotte nog geldig.

AEX daggrafiek BB 110815

  • Met de Bollinger Bands daggrafiek kunnen we momenteel niet veel. De AEX is onder de middellijn gekomen, wat een potentiŽle steunlijn was. De middellijn is echter niet zo belangrijk als de buitenlijnen van deze indicator, veel kunnen we er dus niet mee.

AEX uurgrafiek 110815

  • In de uurgrafiek wil ik u vragen te kijken naar het koersverloop boven de grens 492,2, het verloop vanaf 30 juli jongstleden, en vervolgens uw fantasie de vrije loop te laten. Stelt u zich eens voor dat de aandelengraadmeter morgen daalt en onder 492,2 belandt, tekent u het desnoods erbij in de grafiek. U zult dan vaststellen dat er in dat geval een hoofd en schouders patroon ontstaat, met de neklijn op 492,2 en de waarde 480,4 als koersdoel. De stippen geven de toppen aan die de schouders en het hoofd zouden kunnen gaan vormen.

  • Rond 480,8 ziet u linksonder in de grafiek een voorgaande bodem, dat punt zou het doel worden bij een eventuele daling onder 492,2, onder voorwaarde dat de index vervolgens onder die grens blijft. Rond 491,4, 490,4 en het bij de daggrafiek besproken 61,8% niveau 489,7 zou dan eventueel nog wel steun gevonden kunnen worden, met name bij de laatste grens. De andere twee zijn niet zo belangrijk.

AEX kwartiergrafiek 110815

  • Het kan ook anders lopen. U ziet dat er op het nippertje een bodem is ontstaan bij het 76,4% niveau van de Fibonacci lijnen die ik vanmiddag tekende. Stel dat er hier een definitieve bodem komt, gevolgd door een stijging boven de top rond 496 en de toppen rond 500,1. Dit zou een omgekeerd hoofd en schouders patroon betekenen in de grafiek, een patroon met een tegenovergestelde betekenis als het potentiŽle patroon dat ik bij de uurgrafiek besprak. Het koersdoel zou 508 zijn, wat dus een stijging naar de recente top rond 504 of eventueel hoger in zou houden. De ruitjes in de grafiek geven de bodems aan die op deze manier de schouders en het hoofd zouden kunnen worden.
  • De markt staat voor een belangrijke keuze. Kiest zij voor een patroon dat ons naar 480,8 of eventueel lager doet afzakken, dan is dat een geheel andere keuze dan die voor de vorming van een patroon waarop een stijging naar 504 of eventueel hoger volgt. Het kan morgen wel eens een belangrijke dag worden in het koersverloop van onze AEX-index.

Resumerend: 

Het beurssentiment sloeg vandaag geheel om ten opzichte van dat van gisteren. De hammer die toen ontstond op het 50% niveau in de daggrafiek werd niet bevestigd, waardoor het onzeker is of de hammer de bodem wordt die het zou kunnen zijn. Het laagste punt van gisteren was 492,2. We zagen in de daggrafiek dat de hammer bij een daling onder dat niveau zijn waarde zou verliezen, een gang naar het 61,8% niveau rond 489,7 is dan aannemelijk. Dat is een potentieel steunniveau. Er is echter reden om bij zo'n daling onder 492,2, mocht die zich daadwerkelijk voordoen, rekening te houden met een eventuele daling naar 480,8. Een doorbraak door 492,2 zou in de uurgrafiek namelijk de afronding van een hoofd en schouders patroon betekenen, waarvan het doel iets onder die voorgaande bodem ligt. Dit is het negatieve scenario, een positieve ontwikkeling is vanwege de bodem die ontstond bij het 76,4% niveau in de kwartiergrafiek ook nog mogelijk. Volgt morgen achtereenvolgens een stijging boven 496 en 500,1 dan wordt in die kwartiergrafiek een omgekeerd hoofd en schouders patroon afgemaakt, wat dan in een stijging naar 504 of eventueel hoger resulteert.

En dan nog dit...

Vandaag wil ik het met u hebben over een koersontwikkeling die ik niet begrijp, maar die ik u desondanks wil laten zien.

  • U kijkt naar de daggrafiek van de Baltic Dry Index. De index is een maat voor de kosten voor zeetransport van droge bulkproducten, onder meer ijzererts en andere basisproducten voor productiebedrijven. De prijzen van commodities, waaronder deze producten, zijn de afgelopen maanden flink gedaald. Het vormt een aanwijzing voor een verminderd verbruik, al zijn er ook andere redenen die bijdragen aan de daling (bijvoorbeeld de sterke dollar). De Baltic Dry Index is in twee maanden tijd echter verdubbeld en dat is een teken dat er meer vraag naar vervoer over zee is geweest. Op grond hiervan zou de groei toe moeten nemen. Een en ander rijmt niet met elkaar. Als technisch analist kijk ik naar de grafiek en die liegt niet. Het bedrijfsleven is bereid veel meer voor zeetransport te betalen dan een paar maanden geleden en dat zal niet zonder reden zijn. Nu maar zien of de industriŽle productie volgend hierop binnenkort dus op gaat lopen. De grondstoffen daarvoor zijn in ieder geval een stuk goedkoper geworden, wellicht is dat een stimulans. -Ad Nooten-

 

 

Geplaatst dinsdag 11 aug 2015, 18.29u.

 

Eerder vandaag verschenen de volgende pagina's:

11 aug 09.15u: Lagere opening van AEX vanmorgen

11 aug 10.00u: Steun bij bodems van gisterenmiddag

11 aug 11.00u: Klein hoofd en schouders patroon

11 aug 12.00u: Doel van het patroon is bereikt

11 aug 14.00u: Bodem bij 61,8% Fibonacci niveau

11 aug 15.00u: Top bij 50% Fibonacci ontstaan

11 aug 16.00u: Na lichte stijging toch weer daling

11 aug 17.00u: Rechthoek ontstaan in kwartiergrafiek

Overzicht van eerder in En dan nog dit... besproken onderwerpen

 

Naar boven