ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

AEX maandgrafiek 300415

  • April ligt achter ons, daarom begin ik met de maandgrafiek. De AEX bereikte deze maand het 61,8% Fibonacci niveau van de daling 703,2 - 195, de stippellijn rond 509. Dit niveau werd niet doorbroken en er ontstond bovendien een potentieel toppatroon, namelijk een inverted hammer. De combinatie van beide factoren wijst op mogelijke topvorming. De inverted hammer moet uiteraard nog bevestigd worden, daar ga ik de komende maand naar kijken.

AEX weekgrafiek 300415

  • Ook de weekgrafiek toont met een lange rode candle een afgetekende top bij de grens 509. Nu wil het geval dat we de afgelopen weken al twee keer een wat langere rode candle zagen, waarop de AEX toch weer steeg. De markt toonde veerkracht en dat is voor mij aanleiding om de komende week te kijken of beleggers wederom kans zien de index op te laten leven. Na drie van deze candles in twee weken mag echter verondersteld worden dat de beursgraadmeter een daling inzet.

AEX daggrafiek 300415

  • In de daggrafiek ontstond gisteren een M-vormige top, een toppatroon dat geldig blijft zolang de AEX-index onder de stippellijn rond 493,4 blijft. Het gaat dan om de slotstanden. Ik verwacht op grond van het patroon een daling naar de stippellijn rond 482,1 of de bodem rond 481 van 26 maart jongstleden. 

  • De dubbele top is weliswaar een vorm van topvorming, maar nog geen omslag. Komt er namelijk een hogere bodem boven 481 dan kan er alsnog een stijging volgen. Belangrijker vind ik de stippellijn rond 482,1, want die vormt samen met lijn r een potentieel toppatroon. Het is een stijgende rechthoekige driehoek, die bij een uitbraak naar boven overigens ook als voortzettingspatroon kan functioneren. Een daling onder die stippellijn en de bodem rond 481 zou in mijn optiek daarom pas echt topvorming zijn. Ik houd het verloop ten opzichte van deze grens daarom specifiek in de gaten.

AEX daggrafiek BB 300415

  • De index is aangekomen bij de onderste lijn van de Bollinger Bands. Dit is een potentiŽle steunlijn, waarop aanstaande maandag dus een stijging zou kunnen volgen.

AEX uurgrafiek 300415

  • De laatste top ligt rond 490,8, wordt die uitgenomen dan komt het van een verder herstel. De mogelijke weerstandsgrenzen benoem ik bij de kwartiergrafiek.

  • Eerst wil ik echter kwijt dat een daling onder de bodem rond 486,4 een gang naar de bodem rond 484,8 en waarschijnlijk ook lager (482,1) zou veroorzaken. Dan gaan we nu naar de kwartiergrafiek.

AEX kwartiergrafiek 300415

  • Er zijn twee toppen ontstaan bij het 38,2% Fibonacci niveau van de daling 500,2 - 484,8 dat ik vanmorgen tekende. Zou de bovenste daarvan rond 490,8 doorbroken worden dan gaat de index naar het 50% niveau rond 492,5, de stippellijn rond 493,4 of het 61,8% niveau rond 494,4. Het zijn drie potentiŽle weerstandsniveaus waar dan eventueel een top gerealiseerd kan worden. Het 61,8% niveau rond 494,4 is gezien de hoogte van de koersontwikkeling van vandaag, dat we om kunnen klappen naar boven, het meest aannemelijke doel.

Resumerend: 

In de maandgrafiek staat een potentieel toppatroon bij het 61,8% Fibonacci niveau 509. De candle wekt de indruk dat de opmars van de AEX teneinde is. Er moet echter nog bevestiging volgen, zeker is het dus nog niet. De weekgrafiek leert ons bovendien dat de markt de afgelopen weken veel veerkracht toonde, het is dus nog niet zover dat we daadwerkelijk topvorming hebben. Om vast te stellen wanneer dat het geval is maak ik gebruik van de stippellijn rond 482,1 en de laatste bodem rond 481 in de daggrafiek. Een daling daaronder zou namelijk inhouden dat de stijgende rechthoekige driehoek in de daggrafiek afgerond wordt als toppatroon. Zolang 481 echter niet naar beneden doorbroken is kan er ondanks de daling van deze week alsnog een voortzetting naar boven volgen. Komende maandag kijk ik eerst naar de ontwikkeling ten opzichte van de grenzen 490,8 en 486,8. Een stijging boven 490,8 betekent een verder herstel, met 494,4 als meest aannemelijke doel. Rond 492,5 of 493,4 kan echter nog weerstand gevonden worden. Een daling onder 486,8 geeft een beweging naar 484,8, met naar ik aanneem een vervolg naar 482,1 of eventueel 481. Daar moet dan blijken of het al dan niet van een uitbraak naar beneden komt.

En dan nog dit...

De Belgische beurs staat voor een uitdaging, welke dat is wil ik u aan de hand van de daggrafiek van de BEL20 laten zien.

  • De BEL20 staat voor de vierde keer bij de stippellijn rond 3670. Kijkt u naar de vorige stijgingen die plaatsvonden vanaf dit niveau dan ziet u dat die bij elke nieuwe beweging naar boven vanaf 3670 langer werden. Top 2 ligt namelijk boven top 1 en top 3 ligt op zijn beurt (ruim) boven top 2. Wil de Belgische markt dit herhalen dan moet zij zorgen voor een stijging naar en boven top 3 net onder 3910. Het is haalbaar, een stijging van iets meer dan 6,5% is genoeg. De stijgende rechthoekige driehoek gevormd door de stippellijn rond 3670 en de lijn door de toppen kan zowel een omkeer- als een voortzettingspatroon zijn. Weten onze zuiderburen een vierde beweging omhoog op te zetten dan kan het om een voortzetting gaan, als top 3 dan tenminste uitgenomen wordt. Bij een daling onder 3670 wordt het een toppatroon. -Ad Nooten-

 

 

Geplaatst donderdag 30 apr 2015, 19.49u.

 

Eerder vandaag verschenen de volgende pagina's:

30 apr 09.15u: Eerste candle in AEX is een rode

30 apr 10.00u: Index nog steeds onder dalende lijn

30 apr 11.00u: AEX is door dalende lijn gebroken

30 apr 12.00u: Vlag gevormd bij daling afgelopen uur

30 apr 14.00u: Grote driehoek in verloop van index

30 apr 15.00u: Het 38,2% niveau is nog weerstand

Euro door recente toppen (analyse valutaplaza)

30 apr 16.00u: Gedaald ten opzichte van 38,2%

30 apr 17.00u: Beursgraadmeter nog steeds dalend

 

Agenda van maandag 27 apr t/m vrijdag 1 mei 2015

Overzicht van eerder in En dan nog dit... besproken onderwerpen

 

Naar boven