ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

AEX daggrafiek 160415

  • De candle van vandaag staat net als de voorgaande drie candles met de bovenkant bij de stippellijn rond 509. De markt heeft vandaag opnieuw geprobeerd een doorbraak door dit 61,8% Fibonacci niveau van de daling 703,2 - 195 tot stand te brengen. Het is weer niet gelukt. De vraag is nu of de markt nogmaals gaat proberen om een doorbraak door dit niveau tot stand te brengen. Ik heb geen antwoord op die vraag, wist ik het maar.

  • De mogelijkheid is in ieder geval daar dat er een beweging omlaag wordt ingezet na de daling van vandaag. Het Fibonacci niveau rond 509 is een belangrijk weerstandsniveau en tevens een potentieel omkeerpunt. Ik houd daarom terdege rekening met het scenario dat de AEX-index niet hoger meer komt en in een neerwaartse trend geraakt.

AEX daggrafiek BB 160415

  • Over de grafiek met Bollinger Bands hoef ik het niet lang te hebben. Hier is zowel een stijging naar de bovenste lijn als een daling naar de middellijn mogelijk.

AEX uurgrafiek 160415

  • We hebben nu een dubbele top rond 510,4 en een dubbele bodem rond 503,8. Veert de AEX morgen op dan geeft dat een rechthoek, die dan bestaat uit de stippellijnen rond 503,8 en 510,4. Zou dat patroon vervolgens afgerond worden met een uitbraak naar boven, dus een stijging boven 510,4, dan wordt een stijging naar 517 het waarschijnlijke gevolg. Dat heb ik bepaald door de rechthoek om te klappen naar boven.

  • Breekt de AEX-index naar beneden door 503,8 dan wordt de rechthoek niet gevormd. Er ontstaat dan namelijk een M-vormige top, waarvan de toppen rond 510,4 de bovenste punten van de letter M vormen. Het koersdoel wordt 497,2.

  • Steun kan er in dat geval eventueel nog zijn bij de boven- of onderkant van het gap van vorige week vrijdag rond 503,3 of 502. Dat worden dus de eerste richtpunten.  

AEX kwartiergrafiek 160415

  • Een nieuwe stijgingspoging doet de markt als de laatste top rond 506,4 uitgenomen wordt. In dat geval gaat er opnieuw getracht worden onze marktgraadmeter door de grens 509 te krijgen.

Resumerend: 

Het 61,8% niveau 509 in de daggrafiek is vandaag wederom niet doorbroken. De mogelijkheid is aanwezig dat er een dalende trend wordt gestart vanaf dat niveau. Op dit moment kan ik daar echter nog niet meer dan dat over zeggen. Veert de AEX-index namelijk op vanaf 503,8 dan geeft dat een rechthoek in de uurgrafiek, met als mogelijke consequentie een doorbraak naar boven. Zouden de toppen rond 510,4 uitgenomen worden dan is een voortzetting naar 517 het waarschijnlijke gevolg. Komt de index morgen boven 506,4 dan gaat een poging gedaan worden in die richting. Breekt de aandelengraadmeter daarentegen naar beneden door 503,8 dan ontstaat er een M-vormige top in de uurgrafiek, waarop het koersdoel dan 497,2 wordt. Rond de boven- en onderkant 503,2 en 502 van het gap van vorige week vrijdag kan dan eventueel nog wel steun gevonden worden, daar is het dus even opletten.

En dan nog dit...

Onze AEX sloot met een beperkt verlies van 0,6%. Dat het meeviel danken we voor een belangrijk deel aan Unilever, dat 2,4% steeg en daarmee 1,8 indexpunt bijdroeg aan onze index. Bij onze oosterburen ging het slechter. De Duitse beurs is vandaag  namelijk 1,9% gedaald, wat het technische beeld van de Duitse index wat zwakker heeft gemaakt.

  • De daling heeft me Fibonacci lijnen doen plaatsen over de stijging 11620 - 12391. Die lijnen leren ons dat de daling van vandaag nog niet betekent dat het gedaan is met de opwaartse tendens. De DAX kan namelijk nog steun vinden bij het 50% niveau 12005 dat vandaag werd bereikt of bij het 61,8% niveau 11914. Komt het bij een van deze grenzen van bodemvorming dan kan de Duitse graadmeter in theorie alsnog verder naar boven.
  • Negatief zou de ontwikkeling worden bij een achtereenvolgende daling onder deze Fibonacci niveaus, de stippellijn rond 11800 en de laatste bodem rond 11620. Dat zou een kentering zijn. -Ad Nooten-

 

 

Geplaatst donderdag 16 apr 2015, 18.42u.

 

Eerder vandaag verschenen de volgende pagina's:

16 apr 09.15u: Poging om een bodem te maken

16 apr 10.00u: De vierde dag met aanval op 509

16 apr 11.00u: Kopers blijven werken aan doorbraak

16 apr 12.00u: Opnieuw een top in buurt van 509

16 apr 14.00u: AEX niet ver meer van bodem 503,8

16 apr 15.00u: Een driehoek in de kwartiergrafiek

16 apr 16.00u: Driehoek veranderd in een rechthoek

16 apr 17.00u: Rechthoek is afgerond met uitbraak

Overzicht van eerder in En dan nog dit... besproken onderwerpen

 

Naar boven