ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

AEX maandgrafiek 300914

  • Het was vandaag de laatste beursdag van de maand en dat houdt in dat ik de slotanalyse begin met de maandgrafiek. September was een positieve beursmaand, de AEX eindigde namelijk 1,9% boven het slot van augustus. Dat lijkt niet bijzonder, maar is dat wel. Septembermaanden leveren namelijk slechts in 38% van de gevallen een stijging op, zo merkte fondsmanager/analist Cornť van Zeijl aan het begin van de maand op, refererend aan een onderzoek door de New York FED. 

  • In de maandgrafiek zien we dat de AEX op een kruispunt staat waar drie lijnen samenkomen. Het betreft de dalende lijn b (afkomstig van toppen uit 2000 en 2007), de stijgende lijn t door toppen van dit jaar en het 61,8% Fibonacci niveau van de daling 564 - 195 rond 423. Geen van deze lijnen werd blijvend doorbroken, wat de komende maand kan resulteren in topvorming.

  • Zouden de drie lijnen in oktober alsnog permanent worden doorbroken dan wordt de grijze stippellijn rond 449 het volgende lange termijn doel. Het gaat om het 50% Fibonacci niveau van de daling 703,2 - 195 uit het verleden.

AEX daggrafiek 300914

  • Gaan we van de maand- naar de daggrafiek dan constateren we aan de hand van de groene candle die is ontstaan dat de AEX vandaag winst boekte. De beursgraadmeter sloot 0,7% boven het slot van gisteren, waarmee de hammers van gisteren en afgelopen vrijdag een bodem zijn geworden. Negatief kan de ontwikkeling alleen nog worden als er een lagere top onder 425,7 tot stand zou komen, gevolgd door een daling onder 415,2. Dat zou immers een toppatroon opleveren. Het kopende deel van de markt zal dit willen voorkomen door middel van de realisatie van een doorbraak door 425,7. Het mag duidelijk zijn dat ik de komende dagen kijk of het daar eventueel van komt. Zolang de AEX-index onder 425,7 staat moet ik met beide mogelijkheden rekening houden.

AEX daggrafiek BB 300914

  • De middellijn van de Bollinger Bands is doorbroken, dat is positief. Het maakt een voortzetting naar de bovenste lijn van deze indicator mogelijk.

AEX uurgrafiek 300914

  • De laatste candle in de uurgrafiek is een inverted hammer en dat maakt juist topvorming mogelijk. U ziet dat het nog alle kanten op kan. Morgenochtend om 10u hebben we een nieuwe candle in de uurgrafiek en dan zal blijken of de inverted hammer bevestigd wordt als top.

AEX kwartiergrafiek 300914

  • Zoom ik nog wat verder in op het koersverloop van vandaag dan zien we dat dit verloop ons een omgekeerde rechthoekige driehoek heeft opgeleverd. Het patroon wordt gevormd door lijn a en de stippellijn rond 418,7. Dit patroon kan zowel omkeer- als voortzettingspatroon zijn, wat het wordt is afhankelijk van de uitbraakrichting. Het is morgen zaak te kijken in welke richting we dit patroon verlaten. 
  • Gaat het om een uitbraak aan de bovenkant dan gaat de AEX naar 422,8 (het eerstvolgende potentiŽle weerstandsniveau) of wellicht hoger.
  • Breekt de index naar beneden uit de driehoek dan neem ik aan dat het een terugkeer naar de stippellijn rond 415,7 of eventueel lager geeft.

Resumerend: 

We hebben een positieve septembermaand achter de rug, waarin de AEX een kruispunt van lijnen bereikte. Het gaat om de lijnen b en t en de stippellijn rond 423 in de maandgrafiek. Worden deze lijnen alsnog blijvend naar boven doorbroken dan wordt een Fibonacci niveau rond 449 in de maandgrafiek het volgende lange termijn doel. Zolang dat echter niet is gebeurd dienen we rekening te houden met eventuele topvorming. In de daggrafiek zijn de top rond 425,7 en de bodem rond 415,2 in dit verband relevant. Komt het namelijk van de vorming van een top onder 425,7 in combinatie met een daling onder 415,2 dan staat er een toppatroon in de daggrafiek. Wordt 425,7 daarentegen doorbroken dan wordt het koersverloop ten opzichte van lijn t bepalend voor het vervolg. Uit de uurgrafiek blijkt dat het op dit moment alle kanten op kan, er staat namelijk een driehoek die als omkeerpatroon kan dienen, maar ook als voortzettingspatroon. Een uitbraak naar boven levert een opwaartse beweging naar 422,8 of wellicht hoger op, terwijl een uitbraak naar beneden een terugkeer naar 415,7 of eventueel lager waarschijnlijk maakt. Gezegd mag worden dat het al met al een technisch boeiende situatie is waarin we ons bevinden.

En dan nog dit...

Er is onrust in de straten van Hongkong, dat nieuws heeft u waarschijnlijk meegekregen. Wat u waarschijnlijk niet gezien heeft is de invloed die deze onrust heeft op de beursindex van Hongkong, de Hang Seng index. Dat wil ik u vanavond daarom laten zien.

  • De Hang Seng index brak in juli van dit jaar naar boven door het 61,8% niveau net onder 24.000 en de vele toppen die daar de voorgaande jaren zijn ontstaan. Het betekende in theorie een voortzetting naar boven en een mogelijke terugkeer naar de top uit 2007. De graadmeter is echter teruggekeerd onder de doorbroken toppen en het Fibonacci niveau. De onrust heeft het sentiment aangetast, de uitbraak werd een valse uitbraak. De laatste drie candles vormen samen een zogenaamde evening star, een potentieel toppatroon. De mogelijkheid is dus aanwezig dat de Hang Seng ook de komende maand zal dalen. Belangrijk, zo niet cruciaal, is dan het verloop ten opzichte van lijn a. Zolang de index immers boven die lijn koerst is de algehele trend naar boven gericht en kan er dus nog een vervolg naar boven komen. Een daling onder lijn a zou dat minder waarschijnlijk maken. -Ad Nooten-

 

 

Geplaatst dinsdag 30 sep 2014, 19.16u.

 

Eerder vandaag verschenen de volgende pagina's:

30 sep 09.15u: Kwart procent hoger bij opening

30 sep 10.00u: Geen nadere richting gekozen

30 sep 11.00u: Beursgraadmeter net onder 419,4

30 sep 12.00u: Kopers trokken handel naar zich toe

30 sep 14.00u: AEX afgelopen uren verder gestegen

Vastned Retail: Steun 38,2%, daling dreigt niettemin

30 sep 15.00u: AEX met futures mee naar beneden

30 sep 16.00u: Gedaald, zojuist hammer ontstaan

30 sep 17.00u: Hammer werd startpunt van stijging

Overzicht van eerder in En dan nog dit... besproken onderwerpen

 

Naar boven