ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

AEX daggrafiek 221014

  • Lijn u is doorbroken, we hebben dus weer een weerstandslijn minder. Blijven als belangrijkste grenzen het 50% Fibonacci niveau 396,3, de stippellijn rond 401,6 en het 61,8% niveau rond 403,2 over. Het slot van vandaag lag bij het 50% niveau en dat wil zeggen dat we morgen moeten gaan bijhouden of er eventueel een top ontstaat bij deze grens. Wordt het niveau anderzijds doorbroken dan hebben we in de punten 401,6 en 403,2 twee mogelijke doelen waar we mee kunnen werken.

AEX daggrafiek BB 221014

  • In de daggrafiek met Bollinger Bands is in ieder geval nog wel wat ruimte naar boven, want de AEX heeft de middellijn nog niet bereikt. Die lijn is in deze grafiek de eerste potentiŽle weerstandslijn. Helaas garandeert deze indicator de stijging naar die lijn niet.

AEX uurgrafiek 221014

  • Het slot lag net onder het 50% niveau van de daling 425,7 - 366,8 dat we rond 396,3 zien. Ik besprak het niveau ook al in de daggrafiek. Kopers zien gezien deze slotstand vlak onder deze grens mogelijkheden voor een doorbraak en een vervolg naar boven.

AEX kwartiergrafiek 221014

  • Het laagste punt van deze dag was 392,5. Geraakt de hoofdgraadmeter van onze beurs onder dit punt dan zijn er meerdere niveaus waar we ons op kunnen richten. Mogelijke doelen zijn dan namelijk de potentiŽle steunniveaus 391,3, 390,6, 388,9, 388,1 of 387,1. 

Resumerend: 

Onze markt is met vertrouwen in een voortzetting naar boven de avond ingegaan. De AEX-index sloot namelijk vlak onder het 50% niveau 396,3 in de daggrafiek. Wordt dit doorbroken dan geeft dat naar ik aanneem een vervolg naar 401,6 of eventueel 403,2, respectievelijk een gewezen steunniveau en het 61,8% niveau in de daggrafiek. Er kan theoretisch evenwel ook een top ontstaan bij het 50% niveau, de AEX kan een daling inzetten. Ik kijk in dat geval of de aandelenindex door het laagste punt 392,5 van vandaag zakt. Gebeurt dat dan volgt een daling naar 391,3 of wellicht lager. Mogelijke richtpunten zijn dan namelijk de grenzen 391,3, 390,6, 388,9, 388,1 of 387,1 uit de kwartiergrafiek.

En dan nog dit...

Breekt de S&P500 door naar boven, dat is de vraag die vanavond speelt. Voorlopig ziet het daar wel naar uit, getuige het beeld in de daggrafiek van de Amerikaanse beursgraadmeter die u hieronder ziet.

  • In de buurt van 1943 ziet u het 61,8% Fibonacci niveau van de daling die van 19 september tot 15 oktober jongstleden heeft plaatsgevonden. De S&P500 index stond daar om 18u vier punten boven en dat kan vanavond dus een doorbraak opleveren. Een lijn waar nog wel mee afgerekend dient te worden is de dalende magenta stippellijn, het 50daags exponentieel gemiddelde EMA50. Dit is een potentiŽle weerstandslijn, al leert het koersverloop uit augustus ons dat de lijn niet altijd een rol speelt als zodanig. We moeten in ieder geval rekening houden met eventuele weerstand bij deze lijn. Het belangrijkst is echter het slot van vanavond ten opzichte van het niveau 1943, omdat voor een voortzetting naar boven sowieso een slotstand boven het 61,8% niveau nodig is. -Ad Nooten-

 

 

Geplaatst woensdag 22 okt 2014, 18.34u.

 

Eerder vandaag verschenen de volgende pagina's:

22 okt 09.15u: AEX vrijwel bij 50% Fibonacci niveau

22 okt 10.00u: Teken van twijfel in eerste uur handel

22 okt 11.00u: Daling gevolgd op doji in de uurgrafiek

Vlag in wording in euro (analyse voor valutaplaza)

22 okt 12.00u: Korte termijn bodem bij 23,6% niveau

22 okt 14.00u: Herstelbeweging tijdens de lunchpauze

Za 29 nov aanstaande: Dagcursus technische analyse

22 okt 15.00u: Beursindex nog wat verder opgelopen

AKZO: Poging om daling uit kanaal terug te draaien

22 okt 16.00u: AEX bijna bij de top van vanmorgen

22 okt 17.00u: Index zijwaarts het afgelopen uur

Overzicht van eerder in En dan nog dit... besproken onderwerpen

 

Naar boven