ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

AEX maandgrafiek 311014

 • Vandaag krijgt u een zeer uitgebreide pagina van me, er is namelijk veel te vertellen en het is bovendien het einde van de maand. Ik start met de maandgrafiek. Er was veel beweging deze maand, de AEX maakte een wilde rit. Laat ik proberen tot de essentie ervan te komen. 

 • De AEX daalde in de loop van deze maand fors, maar vond steun op het 61,8% Fibonacci niveau van de stijging 331 - 425,7. De bodem die daar is ontstaan maakt een voortzetting naar boven mogelijk, wat ons eventueel ook boven de top rond 425,7 zou kunnen brengen. 

 • Het eerste doel bij een stijging boven 425,7 zou lijn t zijn, een potentiŽle weerstandslijn. Bij een eventuele doorbraak door lijn t zou de stippellijn rond 449 het volgende doel worden, dat is het 50% Fibonacci niveau van de daling 703,2 - 195.

 • De candle van deze maand is een hammer en dus in theorie een voorbereiding voor een vervolg naar boven. De candle moet de komende maand uiteraard bevestigd worden.

 • We gaan wat nauwkeuriger kijken naar het koersverloop en gaan daarvoor naar de weekgrafiek.

AEX weekgrafiek 311014

 • Een krachtig herstel van vorige en deze week heeft de AEX bij het 76,4% Fibonacci niveau van de daling 425,7 - 366,8 rond 411,8 gebracht. Dit werd niet doorbroken, wat de komende week een theoretische kans op topvorming geeft. 

 • We zoomen nog wat verder in en gaan naar de daggrafiek.

AEX daggrafiek 311014

 • De kans op topvorming is reŽel aanwezig. Er is vandaag tussen 405 en 407,3 namelijk een gap ontstaan in de daggrafiek en dat zou nog gesloten moeten worden. Ik houd op grond hiervan rekening met een daling naar 405 of lager.

 • We dienen vanzelfsprekend ook doelen bij de hand te hebben voor het geval 411,8 doorbroken wordt. Er zit immers veel kracht in de markt, getuige de winst van 1,9% die de AEX vandaag boekte. De index steeg en beleggers keken niet meer om. Mogelijke doelen bij een voortzetting boven 411,8 zijn de stippellijn rond 415,7, het gebied tussen 422 en 422,8 waar in september meerdere toppen zijn ontstaan en uiteraard 425,7. Gaat de beursgraadmeter daadwerkelijk verder naar boven dan ga ik zoals gewoonlijk van doel tot doel kijken of het bereikt wordt en of ik al dan niet verder naar boven dien te kijken.

 • We blijven even bij de daggrafiek, we gaan namelijk kijken naar een weergave met Bollinger Bands.

AEX daggrafiek BB 311014

 • De reden dat ik deze zijstap maak is dat de lijnen van de Bollinger Bands voor steun en weerstand kunnen zorgen. We hebben de bovenste lijn nog niet bereikt, maar kunnen daar in principe naar toe. Die lijn buigt dan wat naar boven, waardoor het lastig te zeggen is waar hij precies zal liggen. De lijn kan in elk geval weerstand vormen.

 • Dan graven we nu nog wat dieper, door te gaan kijken naar de uurgrafiek.

AEX uurgrafiek 311014

 • Hier ziet u dat we met enkele candles, dus enkele uren, tegen het bij de daggrafiek besproken 76,4% niveau 411,8 lagen. We moeten dus rekening houden met dit niveau, dat is de boodschap.

 • We vergroten het laatste deel van de uurgrafiek tot slot nog wat uit door naar de kwartiergrafiek te gaan.

AEX kwartiergrafiek 311014

 • Beleggers namen nauwelijks gas terug, dat leert deze grafiek ons. Men is vol optimisme het weekend in gegaan. Ik houd zoals ik bij de daggrafiek meldde echter expliciet rekening met een terugkeer naar 405, om reden dat het gap van vanmorgen nog gesloten moet worden. Daarmee wijk ik dus af van de positieve verwachting die men in de markt ten toon spreidde. Wordt 411,8 blijvend doorbroken dan bewijst dat overigens mijn ongelijk.

Resumerend: 

De AEX daalde deze maand aanvankelijk fors, maar vond steun op het 61,8% niveau in de maandgrafiek en herstelde vervolgens sterk. De candle die daardoor ontstond in de maandgrafiek is een hammer, wat duidt op een mogelijk vervolg naar boven. Er lag vandaag echter weerstand bij het 76,4% niveau 411,8 in de daggrafiek. Er kan in theorie een top ontstaan bij zo'n 76,4% niveau, we weten ons dus nog niet zeker van een voortzetting naar boven. Er is in de daggrafiek vandaag bovendien een gap ontstaan dat nog gesloten zou moeten worden. Dit vraagt om een daling naar 405 of lager, daarom neem ik voorlopig aan dat we aanstaande maandag een daling naar dat niveau of lager krijgen. Wordt 411,8 daartegenover blijvend doorbroken dan zal ik dit los moeten laten. Mogelijke achtereenvolgende doelen zolang de index stijgt zijn dan 415,7, het gebied tussen 422 en 422,8, 425,7 of lijn t. Ik bekijk dan van doel tot doel of ik me al dan niet op het volgende doel uit dit lijstje moet richten. Om het beeld compleet te maken, een doorbraak door lijn t zou de grens 449 tot het volgende lange termijn richtpunt maken. Afijn, aanstaande maandag eerst maar eens volgen of het gap inderdaad gesloten wordt, want daar heeft de markt tot nog geen aanstalten toe gemaakt.

En dan nog dit...

De Japanse bank maakte vannacht onverwachts bekend de economie extra te gaan stimuleren met een bedrag dat neerkomt op 507 miljard euro. Het doel is althans de economie te stimuleren, of dat werkelijk lukt is nog afwachten. Opvallend bij het nieuws was de vermelding dat men de aankopen van ETF's en vastgoedfondsen gaat verdrievoudigen, iets waarvan ik overigens niet eens wist dat men ze kocht. ETF is de afkorting voor exchange traded fund. Het is in feite een beleggingsfonds, waarbij het verschil met een conventioneel fonds is dat men bij een ETF zo nauwkeurig mogelijk probeert een index te volgen. Koop je ETF's dan koop je dus de index en zodoende in feite de onderliggende aandelen. Dit is wat de Japanse centrale bank deed en nog meer gaat doen. De Japanse centrale bank koopt op de aandelenmarkt. Het doel is hogere aandelenkoersen te bewerkstelligen en daarmee de inflatie te doen toenemen. Aandelenhandel was, voor zover ik weet, tot dusverre vrije handel. De bekendmaking in Japan betekent dat het dat niet meer is. Men grijpt in zodra het koersverloop de bank onwelgevallig is. Hiermee is de doos van Pandora geopend. Beleggers weten dat de centrale bank te hulp zal schieten op het moment dat koersen dalen en kunnen dus onbezorgd kopen. Dat was dan ook wat zij deden vannacht op de Japanse beurs.

 • De vorming van een stijgende wig resulteert normaliter in een vervolg naar beneden. Dat was deze keer door toedoen van de Japanse centrale bank anders. De Nikkei brak naar boven uit de wig, steeg ruim 4,8% en nam tevens de toppen van dit jaar uit. Ik neem u mee naar de weekgrafiek om het in een wat groter perspectief te plaatsen.

 • De stippellijnen rond 13885 en 16320 vormen samen een zogenaamde rechthoek. Klap ik dit patroon om naar boven om een koersdoel te bepalen dan kom ik uit rond 18775. Op 18297 vinden we echter de oude top uit 2007, dat lijkt dus een plausibel doel.
 • In de grafiek ziet u echter een omgekeerde driehoek, gevormd door de lijnen m en n. Dit is een potentieel toppatroon, dat als zodanig afgerond zou worden op het moment dat de Nikkei naar beneden uit deze formatie breekt. Op dit moment beweegt de Nikkei echter in de richting van de bovenkant van het patroon. Wordt lijn m doorbroken dan wordt het patroon onbruikbaar en volgt naar ik aanneem daadwerkelijk een vervolg naar 18297 of hoger. Komt het anderzijds van een daling dan kunnen we in verband met een eventuele uitbraak aan de onderzijde gaan letten op de koersontwikkeling ten opzichte van lijn n. Wat het patroon in ieder geval uitwijst is dat de strijd in Japan nog niet gestreden is.
 • Dan kom ik tot slot bij de implicaties van het handelen van de Japanse centrale bank, met name bij de vraag of het acceptabel is dat een centrale bank ingrijpt in het koersverloop van een beursindex zoals dat in Japan gebeurt. Ik ben van mening dat hiermee een verkeerde weg gekozen wordt. De hoogte van een beursindex wordt bepaald door vraag en aanbod in de aandelen die in die index vertegenwoordigd zijn. Vraag en aanbod komen uit de markt, als resultante van vrije handel. Het zijn voornamelijk bedrijfsresultaten en het al dan niet aanwezige vertrouwen in de vertegenwoordigde bedrijven die bepalend zijn voor deze handel. De index komt tot stand doordat alle aandelen een weging daarin hebben, aan de hand waarvan het cijfer wordt berekend. Een index geeft dus een breed beeld van de handel in de onderliggende fondsen, daarom heet het ook wel een graadmeter. In Japan draait men de zaken nu om en wie weet elders ook. De centrale bank koopt indextrackers en stuurt daarmee rechtstreeks de index naar boven. De aandelen uit die index bewegen mee. De index wordt gekocht, dus indirect de aandelen. De prijsbepalende factor is dus niet meer het vertrouwen dat beleggers in de toekomst van bedrijven stellen, maar de hoogte van het bedrag dat de centrale bank bereid is in de aandelenmarkt te steken. Hiermee staat de gehele beurshandel op zijn kop. het resulteert in een beursindex die los staat van de realiteit, los van bedrijfsresultaten of de stand van de economie. Ik vind het daarom verwerpelijk. De vraag is ook hoelang het goed blijft gaan. Houden de economische groei en de bedrijfsresultaten geen gelijke tred met de stijgende index dan kan dat uiteindelijk maar leiden tot ťťn ontwikkeling, namelijk een crash. Dat pad heeft men nu gekozen. -Ad Nooten-

 

 

Geplaatst vrijdag 31 okt 2014, 19.33u.

 

Eerder vandaag verschenen de volgende pagina's:

31 okt 09.15u: Feest door Japanse centrale bank

31 okt 10.00u: Aandelen inkopen door centrale bank

31 okt 11.00u: AEX-index loopt verder naar boven

31 okt 12.00u: Beursgraadmeter beweegt zijwaarts

31 okt 14.00u: De doos van Pandora is geopend

31 okt 15.00u: Een daling het afgelopen half uur

31 okt 16.00u: Net onder 76,4% Fibonacci niveau

31 okt 17.00u: AEX heeft Fibonacci niveau bereikt

 

Agenda van maandag 27 okt t/m vrijdag 31 okt 2014

Overzicht van eerder in En dan nog dit... besproken onderwerpen

 

Naar boven