ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

AEX daggrafiek 031114

  • De rode candle die vandaag is ontstaan betekent vooralsnog een top bij het 76,4% Fibonacci niveau rond 411,8. Combineer ik dit met het gegeven dat het gap van afgelopen vrijdag tussen 405 en 407,3 nog niet gesloten is, dan kom ik tot de aanname dat we morgen een daling naar 405 of lager krijgen. Gaps worden namelijk meestal gesloten en een daling naar 405 of lager zou daarvoor zorgen.

  • Mocht er toch een voortzetting naar boven volgen dan zijn de mogelijke doelen 415,7, het gebied tussen 422 en 422,8, 425,7 of lijn t. Deze zijn afkomstig uit mijn slotanalyse van afgelopen vrijdag.

AEX daggrafiek BB 031114

  • In de daggrafiek met Bollinger Bands zouden we nog een klein stukje naar boven kunnen gaan voordat we potentiŽle weerstand ontmoeten, namelijk naar de bovenste lijn van de indicator. Veel ruimte is het echter niet.

AEX uurgrafiek 031114

  • De aandelenmarkt maakt zich desalniettemin op voor een vervolg naar boven. Er staat namelijk een nog niet afgeronde vlag in de grafiek, gevormd door de lijnen l en l'. Wordt dit afgemaakt met een uitbraak naar boven dan zou dat een stevig vervolg naar boven kunnen geven. Uiteraard zou het 76,4% niveau rond 411,8 dan nog wel blijvend uitgenomen moeten worden, samen met de top rond 412,8 van vandaag.

  • Een uitbraak naar beneden zou de vlag onbruikbaar maken en naar ik aanneem een daling naar 405 of lager veroorzaken waarmee het al bij de daggrafiek besproken gap gesloten zou worden.

AEX kwartiergrafiek 031114

  • Het laagste punt van vandaag lag in de kwartiergrafiek bij het 76,4% niveau van de voorafgaande stijging. In theorie kan de beursgraadmeter vanaf dit niveau een volgende beweging naar boven inzetten en dus metterdaad de vlag l-l' afronden met een uitbraak naar boven.
  • Er is overigens als u goed kijkt ook een hoofd en schouders patroon te ontwaren in het koersverloop vanaf vrijdag halverwege de morgen, daarop zouden we omlaag kunnen gaan.

Resumerend: 

De candle van vandaag in de daggrafiek betekent vooralsnog dat er een top staat bij het 76,4% niveau in die grafiek. Het rechtvaardigt in combinatie met het nog te sluiten gap van afgelopen vrijdag de veronderstelling dat de AEX naar 405 of lager zal gaan. De aandelenmarkt denkt er vooralsnog echter anders over, want er is een nog niet afgeronde vlag ontstaan in de uur- en kwartiergrafiek. Naar het gap keren we terug in het geval van een uitbraak naar beneden. Breekt de index echter naar boven uit dan tracht de markt een vervolg naar boven te realiseren, waarvoor dan uiteraard nog wel de grenzen 411,8 en 412,8 van vandaag blijvend doorbroken moeten worden. Wordt die doorbraak tot stand gebracht dan hebben we in de lijst 415,7, het gebied tussen 422 en 422,8, 425,7 of lijn t uit mijn slotanalyse van afgelopen vrijdag mogelijke doelen. Voorlopig ga ik nog uit van een gang naar 405 of lager. Het koersverloop in de kwartiergrafiek kan met enige fantasie namelijk ook gezien worden als een hoofd en schouders patroon en dus in een daling resulteren.

En dan nog dit...

Erg veel zorgen maken de financiŽle markten zich niet meer, gezien de doorbraak naar beneden in de goudprijs die afgelopen vrijdag tot stand is gekomen. Ik neem u mee naar de weekgrafiek.

  • In de grafiek ziet u een dalende rechthoekige driehoek, gevormd door de dalende lijn c en de stippellijn rond $1183. Het slot van vrijdag onder deze stippellijn betekent dat het patroon is afgerond. Het heeft een koersdoel van ongeveer $932. In de buurt van $1000 lagen er in 2008 en 2009 een aantal toppen en daar kan dus steun liggen. Die ronde grens is daarom een goed richtpunt. 
  • Hierbij moet worden opgemerkt dat de uitbraak uit de driehoek nog bescheiden van aard is en dus nog relatief eenvoudig kan worden teruggedraaid. Zou de goudprijs op overtuigende wijze, dus met enige marge, terugkeren in het patroon dan verandert het beeld, want dat zou de driehoek waardeloos maken. Dat is iets om in de gaten te houden zolang de prijs nog bij $1183 in de buurt ligt. -Ad Nooten-

 

 

Geplaatst maandag 3 nov 2014, 18.40u.

 

Eerder vandaag verschenen de volgende pagina's:

3 nov 09.15u: Aanval op de weerstand rond 411,8

3 nov 10.00u: Slechts tijdelijk boven 76,4% niveau

3 nov 11.00u: Gedaald naar 61,8% laatste stijging

3 nov 12.00u: Daadwerkelijk bodem bij 61,8% grens

Sterk herstel Duitse beursindex (column beursplaza)

3 nov 14.00u: AEX licht lager in de afgelopen uren

3 nov 15.00u: Veel steun bij het Fibonacci niveau

3 nov 16.00u: AEX in de buurt van 61,8% niveau

3 nov 17.00u: Lager, maar nog steun rond 76,4%

Overzicht van eerder in En dan nog dit... besproken onderwerpen

 

Naar boven