ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

AEX daggrafiek 300114

  • De AEX heeft vandaag steun gevonden op lijn v, de onderste lijn van de wig v-w die u jongstleden vrijdag in zijn geheel in mijn slotanalyse heeft kunnen zien. De vorming van een dergelijke wig resulteert over het algemeen in een uitbraak naar beneden, maar die ontwikkeling heeft men in de markt tot nog toe af kunnen houden. Dit wil zeggen dat de kans op een vervolg naar boven morgen vooralsnog groot is. Dit wil uiteraard niet zeggen dat een uitbraak naar beneden uitgesloten is. Ik houd er rekening mee dat die uitbraak er op een zeker moment komt, wat er morgen ook gebeurt. Dat is tenslotte de meest waarschijnlijke ontwikkeling bij dit patroon.

  • Mogelijke doelen bij een uitbraak naar beneden en een daling onder de bodem rond 384,7 van gisteren zouden 380 of 375,9 zijn. Het betreft het 38,2% van de stijging 331 - 408,1 uit de wig en de bodem van 16 december jongstleden. Komt er dus een uitbraak dan zijn we voorbereid.

  • De markt weet overigens nog niet wat te doen, dat blijkt uit de candle van vandaag. Opening en slot lagen gezien het smalle lichaam vlak bij elkaar, terwijl er wel uitschieters naar boven en beneden zijn geweest. Dit vormt een aanwijzing voor twijfel.

AEX daggrafiek BB 300114

  • Het slot van de dag lag iets boven de onderste lijn van de Bollinger Bands en dat wil zeggen dat alle opties morgen open zijn. De AEX kan vanuit de huidige positie zowel omhoog, omlaag als opzij bewegen.

AEX uurgrafiek 300114

  • Er werd in de uurgrafiek vandaag een stijgend trendkanaal ontwikkeld, het kanaal t-t'. Het leek er kort voor het slot op dat het van een uitbrak naar beneden kwam, maar een daling onder lijn t werd teruggedraaid. De beursgraadmeter zou morgen uiteraard alsnog naar beneden uit kunnen breken, daar ga ik dus naar kijken.

  • In de grafiek ziet u dat er een top is gezet bij het 61,8% Fibonacci niveau van de daling van gisteren. Stijgt de index en wordt dit niveau dat rond 392 ligt doorbroken dan maakt dat de kans op een stijging naar 396,5 of hoger groot. Uiteraard zou dan nog wel lijn t' doorbroken moeten worden, want dat is bij een stijging nog wel een potentiŽle weerstandslijn.

AEX kwartiergrafiek 300114

  • Zakt de beursthermometer morgen door lijn t en de bodem rond 388,6 dan kan er steun liggen rond 388,4 of 387,5. Daaronder zou een gang naar 384,7 of lager waarschijnlijk worden.

Resumerend: 

Lijn v in de daggrafiek, de onderkant van een wig, vormde vandaag steun. Dit wil zeggen dat er morgen een stijging kan worden gerealiseerd. Gaat de AEX inderdaad omhoog dan kan er weerstand zijn rond 392 en bij lijn t' in uur- en kwartiergrafiek. Zou lijn t' doorbroken worden dan komt het van een vervolg naar 396,5 of hoger. Dit zijn de doelen voor een stijging. Ik houd echter rekening met een uitbraak naar beneden uit de wig en die zou zich morgen al voor kunnen doen. Zakt de beursindex morgen door lijn t in uur- en kwartiergrafiek dan kan er steun zijn rond 388,4 of 387,5. Komt de index onder lijn v en de bodem van gisteren 384,7 dan worden de potentiŽle doelen 380 en 375,9. Zo zijn we ook hierop voorbereid.

En dan nog dit...

Wat we vandaag zien in de daggrafiek van de Nasdaq is exemplarisch voor het in de loop der tijden veranderde koersverloop van indices en aandelen. Een uitbraak uit een kanaal zegt niets meer over het vervolg.

  • De Nasdaq brak begin deze week naar beneden uit het kanaal t-t' en is vandaag al weer teruggekeerd in dat patroon. De onderkant ervan vormde geen weerstand, want die werd bij de opening direct uitgenomen. Wat ons nu te doen staat is kijken waar er eventueel nog weerstand kan liggen en een lagere top kan ontstaan. Dit is mogelijk bij de Fibonacci niveaus 4145 en 4170 en bij de stippellijn in de buurt van 4185. Wordt er op of onder 4185 een volgende top neergezet dan kan het alsnog van een daling komen. Een stijging boven 4185 zou evenwel een gang naar de top rond 4256 of hoger inhouden. Eigenlijk hoeven we dus alleen de grens 4185 te onthouden. -Ad Nooten-

 

 

Geplaatst donderdag 30 jan 2014, 19.00u.

 

Eerder vandaag verschenen de volgende updates:

30 jan 09.15u: Uitbraak AEX-index uit stijgende wig

30 jan 10.00u: Index koerst nog boven 61,8% grens

30 jan 11.00u: Een bodem gezet bij Fibonacci niveau

30 jan 12.00u: Stijgend kanaal vanaf 61,8% niveau

30 jan 14.00u: Hoger ondanks daling uit het kanaal

30 jan 15.00u: Stijging na Amerikaans groeicijfer

30 jan 16.00u: Top gezet bij 61,8% Fibonacci grens

Imtech: Stijgend kanaal met potentieel toppatroon

30 jan 17.00u: Beursindex op onderkant van kanaal

Overzicht van eerder in En dan nog dit... besproken onderwerpen

 

Naar boven