ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

AEX daggrafiek 160114

  • De rode candle die vandaag is ontwikkeld impliceert dat er een top zou kunnen ontstaan rond lijn w. Die lijn is de bovenste lijn van de grote wig v-w die ik u gisteren aan de hand van de weekgrafiek in mijn slotanalyse toonde. Een wig leidt over het algemeen tot topvorming, wat wil zeggen dat we hier allereerst een daling naar lijn v en vervolgens een doorbraak door die lijn zouden krijgen. Het mag duidelijk zijn dat het nog te vroeg is om van een dergelijk scenario uit te gaan. De AEX staat tenslotte nog in de nabijheid van lijn w, wat wil zeggen dat deze lijn alsnog doorbroken kan worden. De uitbraak is in de weekgrafiek daar wanneer de beursindex morgen de beursweek boven 408,8 afsluit. Topvorming is mogelijk zolang we onder die grens koersen.

AEX daggrafiek BB 160114

  • In de Bollinger Bands daggrafiek is zowel een stijging naar de bovenste lijn als een daling naar de middellijn mogelijk. Beide lijnen liggen behoorlijk ver weg. Op dit moment hoeven we dus nog geen rekening te houden met de stand van zaken in deze indicator. Dat is pas het geval als we een van beide lijnen naderen.

AEX uurgrafiek 160114

  • Vandaag werd in de uurgrafiek de dalende wig f-f ' ontwikkeld, maar nog niet afgerond. Hiervoor is nog een uitbraak naar boven noodzakelijk. Als die uitbraak er komt dan kunnen we gaan kijken of de top rond 408,9 uitgenomen wordt, belangrijk in verband met de ligging van lijn w die ik bij de daggrafiek besprak.

  • Een uitbraak naar beneden zou daarentegen een correctie inluiden. Mogelijke steunniveaus zouden dan zijn de grenzen 406,9 (23,6%), 405,7 (38,2%), 404,7 (50%) en 403,7 (61,8%). Een correctie bedraagt meestal 38,2% of meer, het niveau 405,7 lijkt me in dat geval daarom een goed eerste richtpunt.

AEX kwartiergrafiek 160114

  • De bij de uurgrafiek besproken wig en Fibonacci niveaus vinden we ook terug in de kwartiergrafiek. Aan de hand van de kwartiergrafiek van kwart over negen kunnen we dan in de eerste update meteen zien waar we aan toe zijn, als de markt dan de keuze uit een stijging of een daling tenminste al heeft gemaakt.

Resumerend: 

Er staat rond lijn w in de daggrafiek een potentiŽle top in de daggrafiek, belangrijk omdat die lijn de bovenzijde is van een grote wig. Op zo'n wig volgt van oudsher een daling. Het is op dit moment echter nog onzeker of die daling er komt. De AEX noteert tenslotte vlak onder lijn w, waardoor de lijn eenvoudig te doorbreken is. Er staat morgen een doorbraak als de AEX-index de beursweek boven 408,8 afsluit. Morgenochtend ga ik kijken in welke richting we de dalende wig f-f ' in uur- en kwartiergrafiek verlaten. Is dat naar boven dan gaat de markt proberen de aandelengraadmeter boven 408,8 en de top 408,9 van gisteren te brengen. Verlaten we de dalende wig f-f ' naar beneden dan luidt dat daarentegen een correctie in. Steun kan er dan mogelijkerwijs gevonden worden rond 406,9, 405,7, 404,7 of 403,7, waarvan 405,7 dan een plausibel eerste richtpunt vormt.

En dan nog dit...

Het koersverloop van de S&P500 is net als dat van vele andere indices verrassend. Laten we naar de daggrafiek van die index kijken.

  • De S&P500 brak afgelopen maandag naar beneden uit een klein stijgend kanaal, maar keerde supersnel terug binnen het patroon. Dat is ongewoon. Er lag vervolgens weerstand bij het hoogste punt van december, namelijk rond 1850. Vandaag is de S&P500 index tot dusverre gedaald, wat een tweede top bij 1850 zou kunnen doen ontstaan. Dat zou alleen bij een daling onder de bodem 1815 negatieve implicaties hebben. Dat zou dus een grens worden om bij een daling in de gaten te houden. Een doorbraak door 1850 zou vanzelfsprekend sterk zijn en aangeven dat de Amerikaanse markt een voortzetting naar boven ambieert. -Ad Nooten-

 

 

Geplaatst donderdag 16 jan 2014, 18.40u.

 

Eerder vandaag verschenen de volgende updates:

16 jan 09.15u: Nog geen duidelijkheid over vervolg

16 jan 10.00u: Klein kanaal gevormd in eerste uur

16 jan 11.00u: AEX nog steeds in het dalend kanaal

16 jan 12.00u: Wachten is nog steeds op uitbraak

Wissel op de toekomst (column beursplaza)

16 jan 14.00u: AEX koerst verder in het kanaal

16 jan 15.00u: Met kleine stapjes lager in kanaal

AKZO: Fonds brak in vierde kwartaal door top 2011

16 jan 16.00u: Beeld bleef ook dit uur ongewijzigd

16 jan 17.00u: Beursindex op onderkant van kanaal

Overzicht van eerder in En dan nog dit... besproken onderwerpen

 

Naar boven