ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

AEX kwartaalgrafiek 311214

 • De slotstand van het jaar 2014 is 424,47 geworden. De AEX-index heeft het beursjaar hiermee met een winst van 5,6% gesloten ten opzichte van het slot 401,79 van 2013. Het was met deze terreinwinst op het eerste gezicht een aardig beursjaar. Dit is maar schijn. De AEX stond op 16 december jongstleden met een laagste stand van 389,3 namelijk nog ruim onder de laatste koers van 2013. Er was een eindsprint voor nodig om de beursindex met winst te laten eindigen, wat me vorige week tot de opmerking bracht dat de graadmeter nog snel een botox behandeling kreeg om mooi het jaar uit te kunnen gaan. Het is puur cosmetisch.

 • Dit kwartaal volgde ik in mijn slotanalyses de koersontwikkeling ten opzichte van lijn b. Deze lijn werd uiteindelijk niet blijvend doorbroken en dat is een belangrijk gegeven. Dit kan het komend kwartaal in theorie resulteren in een hervatting van de daling.

 • Wordt de lijn daarentegen alsnog doorbroken dan is het 50% Fibonacci niveau van de daling 703,2 - 195 rond 449 het eerstvolgende koersdoel. Hier kan dan een top ontstaan. Mocht dit potentiŽle weerstandsniveau doorbroken worden dan zou het 61,8% niveau rond 509 het volgende lange termijn doel worden.

AEX maandgrafiek 311214

 • We hebben behalve met de dalende lijn b in de kwartaalgrafiek ook nog te maken met lijn t in de maandgrafiek. De AEX kan alleen door naar 449 of hoger als deze weerstandslijn doorbroken wordt. Zolang dit niet is gebeurd kan er een daling volgen.

 • Ik heb de lijn overgenomen in de daggrafiek hieronder, zodat we het koersverloop ten opzichte van lijn t van dag tot dag kunnen volgen. 

AEX daggrafiek 311214

 • De koersontwikkeling van gisteren en vandaag heeft gezorgd voor een bodem rond 421,7, het niveau waar eind november ook al steun lag. De aandelenmarkt stuurt hiermee tot dusverre aan op een vervolg naar boven. Voor de realisatie van dat vervolg dient de top rond 428,3 van afgelopen maandag doorbroken te worden, wat dan een voortzetting naar 432,2 of lijn t inhoudt.

 • Zakt de AEX echter door 421,7 dan krijgen we een correctie op de decemberstijging, die ik dan zal volgen aan de hand van nieuw te plaatsen Fibonacci lijnen.

AEX daggrafiek BB 311214

 • Het beeld in de daggrafiek met Bollinger Bands is licht positief, in de zin dat de AEX boven de middellijn koerst. Echt sterk is het beeld echter niet, want de lijnen van de indicator lopen horizontaal. Een stijgende trend kan het dus niet genoemd worden. De middellijn geldt als potentiŽle steunlijn bij een eventuele daling.

AEX uurgrafiek 311214

 • Aanstaande vrijdag, een dag waarop ik overigens weer gewoon werk, let ik op het koersverloop ten opzichte van de bodem rond 421,7, maar ook op het verloop ten aanzien van de bodem rond 420,5. Bij een eventuele daling onder beide grenzen ga ik in mijn updates aan de hand van Fibonacci lijnen op zoek naar mogelijke steunniveaus.

AEX kwartiergrafiek 311214

 • We hebben te maken met weerstand rond 424,9 en 425,7, twee Fibonacci niveaus van de laatste daling. Verder zijn de niveaus 426,9 en 428,3 mogelijke hindernissen op de weg omhoog.

Resumerend: 

De AEX-index sloot 2014 5,6% boven de slotstand van 2013, het lijkt dus een redelijk beursjaar geweest te zijn. Het is echter maar uiterlijke schijn. Op 16 december jongstleden stond de graadmeter namelijk nog ruim onder het slot uit 2013. Het was slechts door een eindsprint dat er alsnog winst op de borden kwam. Het jaar lijkt daarmee een behoorlijk beursjaar, maar was het in werkelijkheid niet. De dalende lijn b in de kwartaalgrafiek werd niet doorbroken, hetgeen theoretisch uit kan lopen op een hervatting naar beneden. We gaan daadwerkelijk een correctie op de recente stijging in als we door 421,7 en 420,5 zakken. Weerstand kan er zijn rond 424,9, 425,7, 425,9 of 428,3. Zouden deze vier grenzen doorbroken worden dan volgt een stijging naar de top rond 432,2 of naar lijn t in de daggrafiek. Wil de markt een vervolg naar 449 of hoger (509) tot stand kunnen brengen dan moet die lijn doorbroken worden. Zolang dat niet is gebeurd kan het van een daling komen.

En dan nog dit...

We zagen dat de AEX bij een eventueel vervolg naar boven naar 449 of 509 zou kunnen gaan. Er is echter nog een negatief scenario, waar ik terdege rekening mee houdt. Dat schets ik aan de hand van de kwartaalgrafiek hieronder.

 • Voorspellen van beursbewegingen is onmogelijk, laat ik daarmee beginnen. Ik ontwikkel daarom altijd scenario's, waardoor het niet nodig is om een visie te ontwikkelen aangaande toekomstige ontwikkelingen. Je pakt bij elke ontwikkeling het scenario dat van toepassing is, waardoor je kunt handelen zonder vooraf te hoeven of te kunnen zeggen welke ontwikkeling je krijgt. Het is de pragmatische aanpak, die geen toekomstvisie vereist. De grafieken leiden me vanzelf naar de volgende doelen. Of die nu hoger of lager liggen maakt me niet uit, ik ga mee.
 • Laat ik u echter schetsen met welke ontwikkeling ik voor 2015 of eventueel 2016 voor alle zekerheid rekening houd. In de jaren 2000-2002 en 2007-2008, aangegeven door de bogen onder het koersverloop, zagen we stevige dalingen. Ik verwacht dat deze bewegingen op een gegeven moment een herhaling krijgen, resulterend in een daling naar lijn f. Mijn veronderstelling is de volgende. Er is door centrale banken wederom veel nieuw geld in de markten gebracht, waarmee een vele jaren durende op geleend geld gebaseerde rally in derivaten werd gefinancierd. Dat zagen we al eerder, namelijk vanaf 2003. De koersontwikkeling van de afgelopen jaren had geen relatie met de economische werkelijkheid, indices zijn een eigen leven gaan leiden. De verhouding tussen de hoeveelheid verhandelde derivaten en de onderliggende waarde (aandelen) ligt schever dan ooit. De derivatenberg die is gebouwd op deze aandelen groeit maar door. Dat zal in mijn optiek op een gegeven moment, net als in 2007-2008, worden gecorrigeerd. Het door oud-FED-voorzitter Bernanke met geldverruiming (QE) gecreŽerde geld zal daardoor vanzelf verdwijnen, net als in 2008 met het destijds door zijn voorganger Greenspan gecreŽerde geld gebeurde.  
 • Probleem is dat niet te zeggen is wanneer deze grote correctie start. Daar kan best nog een stijging naar bijvoorbeeld 449 of 509 aan vooraf gaan. De start kan echter ook het komende jaar al meteen plaatsvinden, het is maar net wanneer er een bericht of gebeurtenis komt waarmee het sneeuwbalproces in gang wordt gezet. 
 • Tot voor kort dacht ik omdat de afstand tussen de toppen uit 2000 en 2007 in het derde kwartaal van 2014 werd geŽvenaard aan een mogelijke start in 2015. De winst van dit kwartaal zorgt echter voor een vraagteken. In een aantal aandelengrafieken doen zich momenteel topvormingsprocessen voor die lijken op die uit 2007, maar hard is dat alles nog niet. Het is dus onzeker of de daling daadwerkelijk tot stand gaat komen. Handelen erop doe ik zolang ik geen harde gegevens voor een omkeer heb uiteraard nog niet. Ik wil de handen vrij hebben om mee te gaan naar boven in het geval onze aandelenmarkt voor een vervolg omhoog kiest.
 • Blijft me over de wens uit te spreken dat 2015 voor u een goed jaar wordt. Het is een open deur, maar bij goed denk ik met name aan gezondheid en welzijn. Ik hoop u in het nieuwe jaar weer regelmatig als bezoeker aan te treffen op deze site. -Ad Nooten-

 

 

Geplaatst woensdag 31 dec 2014, 17.27u.

 

Er zijn geen updates verschenen op 29, 30 en 31 december en geen slotanalyses op 29 en 30 december.

De agenda van deze week is niet geplaatst.

 

Overzicht van eerder in En dan nog dit... besproken onderwerpen

 

Naar boven