ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

AEX daggrafiek 110814

  • De AEX-index is vandaag met maar liefst 1,6% geklommen. Het was jammer genoeg geen spontane beweging en dat doet veel af aan deze winst. De stijging was namelijk de resultante van een maar liefst zes maal uitgevoerde tactiek. Ik zal u dat verderop aan de hand van de kwartiergrafiek laten zien. Het had een dikke stijging als resultaat, een stijging die echter het draagvlak mist dat een dergelijk koersverloop hoort te hebben. Het vereiste draagvlak ligt voor de hand, het bestaat uit belangstelling voor aandelen. De basis van de winst van vandaag was echter een meermalen succesvol toegepaste strategie, niets meer en niets minder. Jammer, omdat dergelijke bewegingen uiteindelijk resulteren in stevige dalingen. Dat hebben we de afgelopen tijd meermaals gedemonstreerd gezien.

  • De candle van afgelopen vrijdag staat door de gaps die vrijdag en vanmorgen tegenover elkaar zijn ontstaan los van de andere candles. Er is als het ware een eiland ontstaan. Het staat bekend als een krachtig bodempatroon en heet een island reversal pattern oftewel eiland omkeerpatroon. Wordt het tweede gap, dat van vanmorgen, de komende dagen niet alsnog gesloten met een daling naar het hoogste punt 391,8 van jongstleden vrijdag dan geeft de markt hiermee een sterk positief signaal af. De ervaring leert overigens dat het patroon maar zelden blijft staan, meestal wordt het tweede gap gewoon gesloten net als dat bij andere gaps gebeurt. Laten we dus in het achterhoofd rekening houden met een eventuele terugkeer naar 391,8 of lager.

AEX daggrafiek BB 110814

  • De candle van vorige week vrijdag stond geheel onder de Bollinger Bands. We moesten dus rekening houden met een stijging, zodat de AEX terug zou keren binnen de banden. Die terugkeer hebben we nu en alles ligt in deze grafiek weer open. Een voortzetting naar boven is mogelijk, maar een daling eveneens.

AEX uurgrafiek 110814

  • In de uurgrafiek ziet u Fibonacci lijnen over de daling 410,4 - 388,1. Het 38,2% niveau rond 396,6 werd vanmiddag uitgenomen en je zou dus op het eerste gezicht zeggen dat de AEX door kan naar het 50% niveau rond 399,2 of eventueel het 61,8% niveau rond 401,9.

  • De laatste candle is evenwel een inverted hammer en dat is een potentieel toppatroon. Verder naar boven naar 399,2 of hoger gaan we alleen als het hoogste punt 397,3 van deze laatste candle wordt uitgenomen. Weerstand kan er dan overigens nog zijn ter hoogte van voorgaande toppen rond 398,1 of 398,7.

  • Topvorming kan in theorie resulteren in een daling naar de onderkant 391,8 van het gap van vanmorgen, met die optie houd ik voor alle zekerheid nog rekening.

AEX kwartiergrafiek 110814

  • Bij de daggrafiek beloofde ik u nader in te gaan op het koersverloop van vandaag en u de tactiek te laten zien die maar liefst zes maal werd toegepast. Die tactiek bestond uit het leggen van een vloertje (zorgen voor steun op een bepaald niveau) en een daaropvolgende aanval door kopende partijen. Voor de vloertjes werd gezorgd rond 392,8 (1), 394,2 (2), 394,5 (3), 394,9 (4), 395,9 (5) en 396,1 (6). Ik heb nog nooit gezien dat een strategie zesmaal op één dag werd uitgevoerd, dit is onbeschaamd. Het is ook uiterst doorzichtig, dat is de andere kant van de medaille. Als het zes keer achter elkaar wordt gedaan valt het uiteindelijk iedereen wel op die beroepsmatig bezig is met grafieken. Dit is geen stijging die vanzelf is gegroeid en dat is spijtig. Het houdt in dat we de winst zo weer kwijt kunnen raken. Afijn, misschien weet men het nog te rekken tot aanstaande vrijdag. Het is immers heel wel denkbaar dat dit koersverloop te maken heeft met expiratie belangen. Optie expiraties werpen hun schaduw namelijk steeds verder vooruit.

Resumerend: 

De AEX boekte vandaag een winst van 1,6%, maar de wijze waarop dit gebeurde doet veel af aan deze winst. U heeft gezien waaruit de tactiek bestond die vandaag zes keer werd toegepast en tot deze grote stijging leidde. Spijtig dat het op deze manier moet. De candle van afgelopen vrijdag in de daggrafiek staat in zijn eentje door een gap dat vanmorgen ontstond. Het is een potentiële bodem met de naam island reversal. Dit bodempatroon blijft overigens niet vaak staan, meestal wordt het tweede gap waarmee het wordt gevormd later alsnog gesloten. Ik houd dus voor alle zekerheid rekening met een daling naar de onderkant ervan rond 391,8 of lager. In de uurgrafiek werd een inverted hammer gevormd ter hoogte van het doorbroken 38,2% niveau. Dit kan eventueel een top worden en dus resulteren in een daling. Wordt het hoogste punt 397,3 van de candle daarentegen doorbroken dan volgt een stijging naar het 50% niveau rond 399,2 of het 61,8% niveau rond 401,9. Weerstand kan er dan in eerste instantie zijn rond 398,1 of 398,7.

En dan nog dit...

Aan de basis van de opmars van vandaag stond het koersverloop van afgelopen vrijdag in de Verenigde Staten. Winsten daar maakten het kopers aan onze beurs mogelijk het spel te spelen zoals zij dat speelden. We kijken naar de Dow Jones.

  • Er werd afgelopen vrijdag een bodem neergezet bij een niveau waar in april en mei al drie bodems ontstonden. De Dow startte vanaf dit niveau een nieuwe beweging naar boven. Weerstand kan er nu eventueel liggen rond 16.645 (38,2%), 16.740 (50%) of 16.840 (61,8%). Dit zijn punten waar in theorie een volgende top kan worden gezet. De grens 16.740 is de belangrijkste mogelijke barrière omdat dit niveau samenvalt met een top uit mei en een bodem uit juni. -Ad Nooten-

 

 

Geplaatst maandag 11 aug 2014, 18.54u.

 

Eerder vandaag verschenen de volgende pagina's:

11 aug 09.15u: Gap naar boven bij opening AEX

11 aug 10.00u: Beursindex is razendsnel gestegen

11 aug 11.00u: Markt werkt nog aan vervolg stijging

11 aug 12.00u: Vloertje onder de beursindex gelegd

11 aug 14.00u: Hoger vanaf vloertje, bekende tactiek

Unilever: Hogere bodem en top nodig voor behoud trend

11 aug 15.00u: Indrukwekkende opmars AEX-index

11 aug 16.00u: Weer een vloertje en een aanval

11 aug 17.00u: Voor zesde keer dezelfde strategie

Overzicht van eerder in En dan nog dit... besproken onderwerpen

 

Naar boven