ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

AEX maandgrafiek 280313

  • De beursmaand maart ligt achter ons, daarom start ik deze analyse met een blik op de maandgrafiek. De situatie is eenvoudig. De beurs heeft deze maand winst geboekt, waardoor er een bodem is gevormd ter hoogte van de toppen van vorig jaar. Hiermee ligt de weg naar boven open, er kan vanuit de huidige situatie in principe een stijging naar de top uit 2011 374,2 worden gerealiseerd.

  • De grafiek geeft ons ook meteen een voorwaarde waar de AEX aan moet voldoen wil die stijging mogelijk maken, de index dient boven de bodem op 333 van vorige maand te blijven. Dat kunnen we de komende maand verifiŽren.

AEX weekgrafiek 280313

  • In de weekgrafiek is het plaatje wat minder zonnig. Er is op de twee inverted hammers van de voorgaande weken namelijk een rode candle gevormd, waarmee de twee weken geleden gevomde top zwaarder is gaan wegen. Dit geeft onzekerheid betreffende de vervolgontwikkeling.

AEX daggrafiek 280313

  • Gelukkig geeft de daggrafiek ons informatie waarmee we volgende week verder kunnen. Wil de index conform het beeld in de maandgrafiek verder kunnen stijgen dan moeten achtereenvolgens de top rond 350,7, lijn x en de toppen rond 356,2 en 358,9 uitgenomen worden. Ik ga uiteraard kijken of deze stappen gezet worden.

  • We hebben echter nog steeds te maken met de rechthoekige driehoek gevormd door de stippellijn op 348,6 en lijn x. Dit patroon bleef ondanks een poging om terug te keren binnen de formatie door het slot onder 348,6 geldig en dat zegt ons rekening te houden met een daling. Gisteren koos ik het 61,8% niveau 341,8 als koersdoel, daar blijf ik zolang we geen slot boven 348,6 hebben bij. Dalen we inderdaad dan controleer ik of de AEX daadwerkelijk door het 50% niveau rond 344,6 breekt, want dat zou dan met het doel 341,8 in gedachten moeten gebeuren.

AEX daggrafiek BB 280313

  • De beursindex bleef met het lichaam van de candle van vandaag onder de middellijn van de Bollinger Bands, wat betekent dat de negatieve ontwikkeling van gisteren nog niet gekeerd is. Dit houdt in dat we komende dinsdag (maandag is de beurs gesloten) daadwerkelijk verder omlaag zouden kunnen gaan.

AEX uurgrafiek 280313

  • De AEX sloot bij een potentieel steunniveau, namelijk de stippellijn door bodems van 25 en 26 maart jongstleden. Zou de aandelengraadmeter dinsdag oplopen en achtereenvolgens door de top van vandaag rond 350,3 en de top rond 350,7 van gisteren breken dan ontstaat een omgekeerd hoofd en schouders patroon met als koersdoel 355,8. Dit impliceert dat de beursindex vervolgens door lijn x zou breken, iets dat ik uiteraard zou verifiŽren. Een stijging boven lijn x zou een aanval op de top rond 356,2 betekenen, want daar ligt het doel van het omgekeerd hoofd en schouders patroon net onder.

AEX kwartiergrafiek 280313

  • In de kwartiergrafiek staan Fibonacci lijnen over de stijging 344,8 - 350,3. Er zijn nog twee mogelijke steunniveaus, dat zijn het 50% niveau rond 347,6 en het 61,8% niveau rond 346,9. Een eventuele daling onder 346,9 zou een terugkeer naar 344,8 of lager aannemelijk maken, terwijl bodemvorming op of boven 346,9 in zou houden dat de AEX-index verder omhoog gaat. Het zijn dus nuttige niveaus, die ons in staat stellen vast te stellen voor welk scenario de markt kiest.

Resumerend: 

In de maandgrafiek is met een bodem op 333 het fundament gelegd voor een vervolg naar boven, dat zou kunnen leiden tot een terugkeer naar 374,2. Voorwaarde is dat de AEX boven die bodem blijft. De laatste candles in de weekgrafiek maken een vervolg naar boven echter onzeker, want die vormen vooralsnog een top. De daggrafiek geeft ons in ieder geval concrete informatie aan de hand waarvan we kunnen vaststellen of er in overeenstemming met de maandgrafiek een stijging komt of niet. Het is voor de realisatie van die stijging namelijk nodig dat achtereenvolgens 350,7, lijn x, 356,2 en 358,9 uitgenomen worden. We kunnen de komende tijd nagaan of dit gebeurt. Ik ga op dit moment vanwege het slot onder 348,6 nochtans uit van een daling naar 341,8, dit omdat de rechthoekige driehoek in de daggrafiek geldig is gebleven. Dit zou anders worden bij een slot boven 348,6. Tot het zover is neem ik echter aan dat de index zal dalen, door 344,6 zakt en naar 341,8 gaat. De index zou dan aanstaande dinsdag allereerst door de Fibonacci niveaus 347,6 en 346,9 zakken. De beursgraadmeter kan echter zolang we boven 346,9 koersen nog omhoog, er kan immers zowel bij 347,7 als bij 346,9 nog een korte termijn bodem worden neergezet. Zou de aandelenindex oplopen en door 350,3 en 350,7 breken dan ontstaat er in de uurgrafiek een omgekeerd hoofd en schouders patroon dat suggereert dat we door lijn x zouden breken en naar 356,2 zouden gaan. Zou dit gebeuren dan laat ik mijn huidige aanname dat we naar 341,8 gaan uiteraard los, want dan kiest de markt voor het positieve scenario en ga ik vanzelfsprekend mee. 

En dan nog dit...

De S&P500 stond om 18.30u iets boven de hoogste slotstand 1565,15 uit 2007 en dat wil zeggen dat er vanavond een nieuwe hoogste slotstand ooit kan worden gerealiseerd. Niet ver boven deze grens vinden we de top uit 2007, die lag op 1576,09. Omdat ik van diverse lezers de vraag kreeg wat er zou kunnen gebeuren bij een doorbraak door een of beide niveaus wil ik vanavond een parallel trekken met de vorige keer dat er een voorgaande top in de lange termijn grafiek werd uitgenomen, namelijk in 2007.

  • Het is gebruikelijk in de technische analyse een doorbraak door een voorgaande top als een koopsignaal op te vatten. Toch is het dat niet altijd. In 2007 werd de top uit 2000 gepasseerd, maar de vreugde was maar van korte duur. De S&P500 ging vervolgens namelijk enorm onderuit. Hoewel een doorbraak door de top uit 2007 een goede prestatie zou zijn leert het verleden ons dat we dan niet voetstoots van een voortzetting naar boven uit kunnen gaan. Die voortzetting kan er dan wel kunnen komen, maar een doorbraak vormt daarvoor geen garantie. Attent zijn en attent blijven dus, wat er ook gebeurt, dat is de les uit het verleden. Ik wens u fijne Paasdagen, tot dinsdag. -Ad Nooten-

 

 

Geplaatst donderdag 28 mrt 2013, 19.25u.

 

Eerder vandaag verschenen de volgende updates:

28 mrt 09.15u: Er wordt opnieuw contrair gehandeld

28 mrt 10.00u: Weerstand bij onderkant driehoek

28 mrt 11.00u: Opgaande beweging is nog intact

28 mrt 12.00u: AEX is boven top van vanmorgen

28 mrt 13.00u: Een extra zet tijdens de lunchpauze

28 mrt 14.00u: Index het afgelopen uur iets gedaald

UNIT4: Drie goede kwartalen, nu wat aarzeling

28 mrt 15.00u: Beursindex iets onder druk gekomen

28 mrt 16.00u: AEX valt top van vanmiddag aan

28 mrt 17.00u: Er wordt nauwelijks winst genomen

 

Agenda van maandag 25 mrt t/m vrijdag 29 mrt 2013

Overzicht van eerder in En dan nog dit... besproken onderwerpen

 

Naar boven