ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

AEX weekgrafiek 010213

 • Het hoogste punt van deze week was 358,92, waarmee het koersdoel 359 van de wijder wordende driehoek w-w' als bereikt mag worden beschouwd. Er kan zoals ik eerder constateerde een vervolg naar de top rond 374,2 komen. Je dient na het bereiken van een doel van een patroon echter altijd beducht te zijn op eventuele topvorming en dat is dan ook precies wat mijn houding volgende week zal zijn.

 • De candle van deze week is een candle met een klein lichaam in het midden, een gegeven dat leidt tot de conclusie dat de markt deze week geen richting wist te kiezen. Dat zal dan de komende week moeten gebeuren.

 • Aan de onderkant van het koersverloop hebben we van doen met lijn g. De opwaartse trend blijft intact zolang de AEX boven deze lijn noteert. Een eventuele daling onder deze lijn zou een correctieve beweging beduiden.

 • De bovenzijde wordt gemarkeerd door lijn j, een lijn waar we naar toe zouden gaan indien we de top 358,9 van deze week uitnemen. Dit is een potentiŽle weerstandslijn. Een eventuele doorbraak door lijn j zou inhouden dat we met gezwinde spoed verder gaan in de richting van 374,2.

 • De lijnen j en g lopen naar elkaar toe en vormen dientengevolge samen een wig. De kans op een correctie op de recente stijging is hierdoor het grootst, op een stijgend wigvormig koersverloop volgt namelijk veelal een daling.

AEX daggrafiek 010213

 • Eerstkomende maandag is het uiteraard zaak te kijken of we omhoog gaan en zo boven lijn g blijven, want dat is van belang in verband met eventueel behoud van de stijgende trend. Een stijging boven 358,9 zou de aandelenindex zoals gemeld naar lijn j doen gaan, een lijn die maandag rond 361,6 te vinden is. Een doel naar boven hebben we dus.

 • Omdat de lijnen j en g naar elkaar toelopen doen we er goed aan ook een eerste doel naar beneden te hebben. Zou de beursindex onder de bodem 354 van gisteren komen dan wordt dat de stippellijn rond 352,3. Daar kijk ik verder. 

AEX daggrafiek BB 010213

 • Op grond van de daggrafiek met Bollinger Bands hoeft er maandag geen daling te komen. De trend is namelijk naar boven gericht en dat blijft zo zolang de AEX-index zich boven de middellijn handhaaft.

AEX uurgrafiek 010213

 • In de uurgrafiek zien we het stijgend kanaal o-n. Dit is overigens te groot is om een vlag te zijn, mocht u zich dit afvragen. Het wachten is op een uitbraak uit dit kanaal, want dat wordt richtinggevend voor wat volgt.

 • Ik kijk verder wat er gebeurt ten opzichte van de grenzen 357 en 354. Op 357 ziet u het 61,8% Fibonacci niveau van de daling 358,9 - 354. Wordt dat niveau in combinatie met lijn o uitgenomen dan ga ik uit van een vervolg naar 358,9 of hoger. De grens 354 is het niveau waar gisteren een bodem ontstond. Belandt de index achtereenvolgens onder lijn n, lijn g en 354 dan richt ik me op een daling naar 352,3 of lager.  

AEX kwartiergrafiek 010213

 • Binnen het kanaal o-n zijn er nog twee mogelijke steunniveaus, namelijk het 50% niveau van de stijging 354 - 356,9 rond 355,4 en 355,1. Bodemvorming bij een van deze grenzen zou inhouden dat we in termen van een stijging moeten denken. Bepalend zijn deze niveaus zoals we bij de uurgrafiek zagen echter niet. 

Resumerend: 

De AEX bereikte deze week het doel van de wijder wordende driehoek w-w', dat hoeven we dus verder niet meer mee te nemen in onze overwegingen. Dat het doel bereikt is wil naast het feit dat we met de wig j-g te maken hebben wel zeggen dat we beducht moeten zijn voor eventuele topvorming. Die komt er daadwerkelijk als we achtereenvolgens door lijn n, lijn g en 354 zouden zakken. In dat geval wordt 352,3 mijn eerste doel, waar ik vervolgens beoordeel of we eventueel nog lagere koersen gaan zien. De index bevindt zich echter nog steeds in een stijgende trend, want de aandelenmarktgraadmeter koerst boven lijn g. Resulteert een stijging in een doorbraak door lijn o en 357, dan gaat de index naar 358,9 of hoger. Een doorbraak door 358,9 zou de index naar lijn j doen gaan die komende maandag rond 361,6 loopt, dat is dan een potentiŽle weerstandslijn. Een eventuele uitbraak naar boven uit de wig j-g zou een versnelde voortzetting in de richting van de top rond 374,2 impliceren. Met dit alles zijn we voorbereid op alle eventualiteiten, laat de nieuwe beursweek maar komen.

En dan nog dit...

Vanmorgen werd bekend dat SNS Reaal is genationaliseerd, de staat is eigenaar van een tweede bank. Er werd niet meer gehandeld in het aandeel, want de stukken zijn verbeurd verklaard. Daarom vanavond een laatste blik op een grafiek van dit fonds, ik koos de maandgrafiek.

 • Voordat ik de grafiek bespreek een woord over de slachtoffers van de nationalisatie, dat zijn drie groepen. Als er ťťn groep is die mag klagen dan zijn het de werknemers van SNS Reaal, die het slachtoffer zijn geworden van de grootmoed van voormalig CEO van Keulen cum suis. Terwijl het management destijds op grond van wat toen de 'succesvolle overnamestrategie' heette vele miljoenen heeft kunnen verdelen en dus binnen is, zitten zij met de onzekerheid. Een tweede partij die schade lijdt is de Nederlandse belastingbetaler, want die zal uiteindelijk op moeten draaien voor de miljardenverliezen. De derde beschadigde groep zijn de gepensioneerden wiens pensioenfonds in het bezit is van aandelen SNS Reaal, stukken die als afgeschreven mogen worden beschouwd. De vraag is overigens of er bij pensioenfondsen die aandeelhouder waren van SNS Reaal wel goed gehandeld is. Een verstandig belegger zat zoals ik in het volgende punt zal aantonen namelijk al heel lang niet meer in dit fonds, zeker een professional niet.
 • In de maandgrafiek ziet u stippen die u in eerste instantie wellicht als hinderlijk zult hebben ervaren. Ze hebben echter een doel. De blauwe stippen geven de significante toppen aan die in de loop der tijd in deze grafiek zijn ontstaan, de rode stippen de bodems. De blauwe stippen leren ons dat er vanaf 2007 sprake is geweest van een patroon van lagere toppen. Er werd dus na ieder herstel op lagere koersen verkocht, wat het meest basale kenmerk is voor een dalende trend. De rode stippen laten ons zien dat elke nieuwe bodem onder zijn voorganger lag, met uitzondering van de bodem van begin 2010. Het ontstaan van deze hogere bodem in 2010 betekende echter niets. Het aandeel was in lange termijn termen namelijk alleen aantrekkelijk geworden als hier een stijging boven de voorgaande top op zou zijn gevolgd. Er volgde echter wederom een lagere top en het proces van lagere bodems werd hervat. Wie op grond daarvan nog niet overtuigd was van de dalende trend werd in de loop der jaren getrakteerd op meerdere vlaggen die u in de maandgrafiek getekend ziet. Elke vlag was een voortzettingspatroon, dus een bevestiging van de neerwaartse trend. SNS Reaal was daarom bepaald geen aandelenfonds dat een plaats moest hebben in een lange termijn portefeuille. Wie gisterenavond nog in het aandeel zat heeft alle rode seinen genegeerd en daarmee gegokt en verloren, anders ligt het niet. -Ad Nooten-

 

 

Geplaatst vrijdag 1 feb 2013, 19.17u.

 

Eerder vandaag verschenen de volgende updates:

1 feb 09.15u: Groene candle bij start in februari

1 feb 10.00u: Damrak gaat voor de weg omhoog

1 feb 11.00u: Klein bodempatroon in kwartiergrafiek

Wessanen: Stijgende trend met opvallende stappen

1 feb 12.00u: Beursgraadmeter toch weer terug

1 feb 13.00u: Poging om hogere bodem te maken

1 feb 14.00u: Beleggers vol optimisme naar cijfers

1 feb 15.00u: Vreemd verloop na cijfers 14.30u

Wereldhave: Gap van vorig jaar juli is gesloten

1 feb 16.00u: Amsterdam streeft naar stijging

1 feb 17.00u: AEX-index is niet verder gestegen

 

Agenda van maandag 28 jan t/m vrijdag 1 feb 2013

Overzicht van eerder in En dan nog dit... besproken onderwerpen

 

Naar boven