ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

AEX kwartaalgrafiek 311213

 • "Alleen aandelen leveren in 2014 rendement op", was de kop vanmorgen in het Financieel Dagblad. Deze kop schetst op een voortreffelijke manier het sentiment van dit moment, een sentiment dat meer dan uitstekend is. De AEX steeg dit jaar met 17,2%, wat het jaar 2013 tot een prima beursjaar maakt. De beursindex sloot op het hoogste punt van het jaar en dat geeft positieve verwachtingen weer. Het is duidelijk dat beleggend Nederland een goed beursjaar verwacht. Niet alleen beleggers overigens veronderstellen dat we een prima jaar krijgen. "Analisten verwachten goed jaar Damrak", was namelijk de aanvullende kop van het FD. 

 • Ik betrek die kop overigens niet op mezelf, want ik heb geen beeld van het komende aandelenjaar. Het voorspellen van beursbewegingen is namelijk een hachelijke zaak. Verwachtingen kunnen je in de praktijk bovendien lelijk in de weg staan, zo heb ik geleerd. Mijn tactiek bestaat daarom uit het van dag tot dag controleren in welke richting de trend gaat en bepalen welke mogelijke doelen aan die trend kunnen worden gekoppeld. Daarnaast heb ik altijd een tegengesteld scenario paraat, zodat ik weet bij welke lijnen of niveaus de trend verandert.

 • Omdat het vandaag de laatste beursdag van 2013 was concentreer ik me op de lange termijn. Ik bespreek vier grafieken, waarbij ik ga van de kwartaal- naar de daggrafiek. De kwartaalgrafiek waarin iedere candle een kwartaal koersinformatie bevat geeft het ultieme lange termijn beeld, daarom begin ik daarmee.

 • De ultralange termijn trend is naar beneden gericht, dat is het geval zolang de AEX-index onder lijn b koerst. Dat is het komend jaar dus de lijn die moet worden uitgenomen wil de markt die lange trend keren. 

 • De trend daaronder is sinds 2009 echter naar boven gericht, dat is bij een eerste blik op de grafiek eveneens duidelijk. Deze trend is intact zolang de AEX boven lijn v koerst. Het eerste mogelijke doel in deze grafiek is het 61,8% Fibonacci niveau van de daling 564 - 195 rond 423. Andere mogelijke doelen zijn lijn b, bij een doorbraak door die lijn het 50% niveau van de daling 703,2 - 195 rond 449 en bij een eventuele stijging daarboven het 61,8% niveau rond 509.

 • Een eventuele daling onder lijn v zou verzwakking betekenen, maar nog niet noodzakelijkerwijs het einde van de opwaartse beweging betekenen. Daaraan zou namelijk pas een einde komen bij een eventuele daling onder lijn p, wat theoretisch een koersverloop zou kunnen veroorzaken zoals we dat in de jaren 2000-2002 en 2007-2008 zagen.

AEX maandgrafiek 311213

 • We zoomen wat in door naar de maandgrafiek te gaan, een grafiek waarin elke candle een maand koersgegevens weergeeft. In deze grafiek ziet u lijn w langs de toppen van dit jaar en die lijn vormt een mogelijke begrenzing van het koersverloop. De lijnen v en w vormen samen een wig, een patroon waarbij een uitbraak naar beneden de meest voorkomende ontwikkeling is. We doen er goed aan rekening te houden met een daling naar lijn v of lager.

 • Dit verandert zou lijn w naar boven doorbroken worden, dan zou de graadmeter namelijk door kunnen naar de grens 423 uit de kwartaalgrafiek of eventueel hoger.

AEX weekgrafiek 311213

 • Verfijnen we het beeld nog wat verder dan komen we uit bij de weekgrafiek. U raadt het al, elke candle bevat een week koersontwikkeling (van maandagochtend tot en met vrijdagmiddag). De laatste candle is die van deze week en zal door de twee beursdagen die deze week volgen nog van vorm veranderen. In deze grafiek vinden we nuttige gegevens voor de overgebleven twee dagen van deze beursweek. Lijn w zal aanstaande donderdag en vrijdag op ongeveer 406,8 liggen en lijn v wat verder verwijderd van de huidige stand rond 379,5. Ik volg deze en de komende weken het koersverloop ten opzichte van deze lijnen, zodat ik aan de hand daarvan vervolgens meer kan zeggen over het verloop. Dat verloop is momenteel naar boven gericht, een stijging naar boven met eventueel een doorbraak door lijn w is dus mogelijk. 

 • De meest voorkomende ontwikkeling bij een wig is die van een daling en een uitbraak naar beneden. Mocht lijn v inderdaad doorbroken worden dan kan lijn u steun bieden.

AEX daggrafiek 311213

 • Tot slot bespreek ik de daggrafiek, voor iedere handelsdag staat er ťťn candle in de grafiek. De AEX kreeg vorige week vleugels. De aandelenmarkt heeft het gegeven dat het volume laag is in deze weken gebruikt om de aandelengraadmeter flink hoger te zetten. Er werden maar liefst vier gaps gevormd (19, 20, 23 en 27 dec), gaps die niet werden gesloten. Er moest een eindstand boven 400 punten worden gerealiseerd, dat was duidelijk de inzet. Daar hebben kopers zich bij dunne handel met succes voor ingezet. We moeten er geen belang aan hechten, als er zo weinig volume is kunnen computerprogramma's onze index overal neerzetten. 

 • Ik ga deze en komende week uiteraard kijken of de gaps nog gesloten worden. Komt er inderdaad een daling dan zal ik dat gaan volgen met nieuwe Fibonacci lijnen, zodat we weten waar de potentiŽle steunniveaus te vinden zijn. Op dit moment is het koersverloop echter naar boven gericht en kan de graadmeter donderdag of vrijdag ook verder stijgen in de richting van lijn w. Ik kan de lijnen vandaag daarom nog niet in de grafiek plaatsen.

Resumerend: 

Het jaar 2013 was met een stijging van 17,2% een uitstekend beursjaar. De lange trend is overigens nog naar beneden gericht, wat het geval is zolang de AEX onder lijn b blijft die ik bij de kwartaalgrafiek besprak. Daaronder is er echter zolang de beursgraadmeter boven lijn v koerst een hersteltrend zichtbaar. Gevaar schuilt er voor de korte termijn in lijn w in de maandgrafiek. Die lijn vormt met lijn v namelijk een wig en dat kan resulteren in een uitbraak naar beneden. De lijnen van het patroon liggen deze week op respectievelijk 406,8 en 379,5. We zouden bij een daling de vier gaps gaan sluiten die de afgelopen weken open bleven, er is in technische zin dus wel wat te zeggen voor een dergelijke ontwikkeling. Zou lijn v inderdaad doorbroken worden dan kan er steun liggen bij de lijnen u en p, de hersteltrend die in 2009 startte zou dus niet noodzakelijkerwijs ten einde zijn. Een eventuele daling onder lijn p zou uiteraard wel negatieve gevolgen hebben. Het scenario van 2000-2002 en 2007-2008 zou zich dan kunnen herhalen. De AEX bevindt zich momenteel echter in een opwaartse beweging, dit negatieve scenario is momenteel dus niet aan de orde. Mocht de AEX naar boven door lijn w breken dan volgt een stijging naar 423 of hoger. Mogelijke doelen naar boven zolang de hersteltrend aanhoudt zijn dan namelijk 423, lijn b, 449 of 509.

En dan nog dit...

Bij de kwartaalgrafiek stelde ik vast dat beleggers in een uitstekende stemming verkeren. De grafiek die volgt, de maandgrafiek van de goudprijs, bevestigt dit beeld. Beleggers hebben geen behoefte meer aan de bescherming die goud wordt verondersteld te bieden in onzekere tijden.

 • De goudprijs bevindt zich in een dalende trend en stond vanmiddag 27,7% onder de slotstand van 2012. Het was een slecht jaar voor bezitters van dit edelmetaal. De trend blijft naar beneden gericht zolang lijn b intact blijft als weerstandslijn. Een kentering zou zich alleen voordoen bij een doorbraak door die lijn en de laatste top rond $1434. Op dit moment kan er nog een dubbele bodem ontstaan rond $1181, wat in zo'n beweging naar boven zou kunnen resulteren. Zakt de goudprijs daarentegen door deze bodem dan volgt een daling naar $1157 of $1010, de eerste twee potentiŽle steunniveaus en dus mogelijke doelen bij een voortzetting naar beneden. 
 • Tot slot wil ik een nieuwjaarswens en mijn dank uitspreken. Mijn dank betreft uw bezoeken aan mijn site, zonder die bezoeken zou het immers geen zin hebben deze site te maken. Mijn wens aan u is dat het nieuwe jaar u op de eerste plaats gezondheid brengt en als het even kan ook nog een goed beursjaar voor u mag zijn. Aan het laatste hoop ik in 2014 weer zoals vanouds mijn bijdrage te kunnen leveren. -Ad Nooten-

 

 

Geplaatst dinsdag 31 dec 2013, 16.34u.

 

Vandaag zijn er geen updates verschenen, de agenda van de afgelopen anderhalve week is evenmin beschikbaar.

 

Overzicht van eerder in En dan nog dit... besproken onderwerpen

 

Naar boven