ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

AEX daggrafiek 260813

  • De AEX-index is vandaag 0,3% gedaald. Of het om een top gaat moet morgen nog blijken, dat is op grond van deze ene rode candle niet te zeggen. De candle die morgen ontstaat zal uitsluitsel moeten geven.

AEX daggrafiek BB 260813

  • De situatie in de daggrafiek met Bollinger Bands is dusdanig dat de graadmeter morgen toch verder zou kunnen stijgen. De aandelengraadmeter eindigde de dag namelijk boven de middellijn van de banden. Dit is een potentiŽle steunlijn.     

AEX uurgrafiek 260813

  • In de uurgrafiek ziet u Fibonacci lijnen tussen de bodem van 20 en de top van 23 augustus. De AEX vond vanmorgen steun in de buurt van het 38,2% niveau, wat wil zeggen dat de beursgraadmeter morgen verder zou kunnen stijgen. De uit te nemen top is die rond 375,5. Wordt die gepasseerd dan is een stijging naar 380,2 waarschijnlijk. De top rond 375,5 ligt namelijk bij het niet in de grafiek getekende 61,8% niveau van de daling van 14 tot 20 augustus jongstleden.

  • Een eventuele daling onder 372 daarentegen zou de afronding van een hoofd en schouders patroon veroorzaken, een patroon met een koersdoel van 368,5. Ik zou in dat geval eerst volgen of er een bodem gemaakt zou worden rond 371,2 of 370,1, respectievelijk het 50% en het 61,8% niveau. Bij een daling onder 370,1 richt ik me pas op 368,5 of eventueel de bodem rond 366,7.

AEX kwartiergrafiek 260813

  • De weerstand waar we morgen mee te maken hebben is het 61,8% niveau van de daling 375,5 - 372 in deze kwartiergrafiek. Het ligt rond 374,2. Wordt dit uitgenomen dan gaat de index naar 375,5, daarboven zoals ik bij de uurgrafiek schreef naar 380,2.
  • In de uurgrafiek zagen we dat er bij een  daling onder 372 steun kan zijn rond 371,2 en 370,1, daar wil ik op grond van deze grafiek 370,8 en 369,2 aan toevoegen.
  • Het hoofd en schouders patroon uit de uurgrafiek is in deze kwartiergrafiek niet erg fraai en er is bovendien in de uurgrafiek wat fantasie voor nodig om het te zien. Ik doe er bij nader inzien daarom niets mee en richt me bij een daling onder 372 achtereenvolgens op 371,2, 370,8, 370,1, 369,2 en dan 366,7. Bij elk punt kijk ik of er eventueel een bodem wordt ontwikkeld.

Resumerend: 

De rode candle in de daggrafiek zou een top kunnen zijn, maar ik kijk morgen eerst of er daadwerkelijk een daling volgt. Uit de Bollinger Bands vloeit namelijk voort dat de AEX vanwege steun van de middellijn morgen toch nog zou kunnen stijgen. Weerstand is er rond 374,2, wordt dat niveau uitgenomen dan wordt 375,5 het doel. Zou dat uitgenomen worden dan richt ik me op 380,2. Zakt de beursgraadmeter daarentegen door 372 dan zijn er meerdere mogelijke doelen. Het zijn 371,2, 370,8, 370,1, 369,2 of 366,7. Bij ieder van deze punten kan een bodem ontstaan, ik beoordeel van punt tot punt of er een voortgang naar het volgende lager gelegen punt komt of een bodem en een hervatting naar boven.

En dan nog dit...

De goudprijs is aan een herstelbeweging bezig en bereikte afgelopen vrijdag een dalende trendlijn. Dat is wat ik u vanavond wil laten zien.

  • Dat er een herstel kwam is technisch gezien niet vreemd. Er was namelijk een versnelling naar beneden opgetreden. Van lijn a naar lijn d werd de hellingshoek van de lijnen steeds groter en in dergelijke situaties komt er op een zeker moment een einde aan de daling. Er moet nu worden gekeken waar er eventueel een top kan ontstaan. Dit kan gebeuren rond lijn c, $1420 (38,2%), lijn b, $1490 (50%), $1525 (oud steunniveau) of $1560. Het laatste niveau is wat minder waarschijnlijk omdat de weerstand rond $1525 zwaar is. Verder is wat mij betreft echter niet te voorspellen waar de eerstvolgende top komt te staan. Lijn c is in ieder geval het eerst aan de beurt als lijn waar we moeten gaan kijken naar eventuele topvorming. -Ad Nooten-

 

 

Geplaatst maandag 26 aug 2013, 18.59u.

 

Eerder vandaag verschenen de volgende updates:

26 aug 09.15u: Start met potentieel toppatroon

26 aug 10.00u: AEX is gezakt naar 50% niveau

26 aug 11.00u: Graadmeter onder 61,8% grens

Air France - KLM: Grenzen Ä6 en Ä5,30 zijn belangrijk

26 aug 12.00u: Vlag afgerond na korte opleving

26 aug 14.00u: Geen vervolg naar beneden na vlag

26 aug 15.00u: Opluchting na een slecht cijfer

26 aug 16.00u: AEX is bijna bij het 61,8% niveau

26 aug 17.00u: Lichte daling, kopers niet bevreesd 

Overzicht van eerder in En dan nog dit... besproken onderwerpen

 

Naar boven