ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

AEX weekgrafiek 190413

  • De candle van vorige week werd deze week teruggedraaid en de AEX verloor 2% ten opzichte van een week geleden. Er is echter nog geen man overboord, want de beursindex bleef boven lijn a. Die lijn is de onderste lijn van de driehoek a-c, een patroon dat zolang het intact blijft een voortzetting naar boven suggereert. Hiervoor is uiteraard wel een uitbraak naar boven noodzakelijk. Het gegeven dat lijn a deze week niet naar beneden doorbroken is maakt dat die ontwikkeling nog steeds mogelijk is.

  • Uiteraard houd ik de komende week wel in de gaten of de index niet alsnog naar beneden door lijn a breekt. Een uitbraak naar beneden uit de driehoek a-c zou dit patroon namelijk ongeldig maken. Dit kan bij een nog niet afgerond patroon altijd gebeuren. De markt kan tenslotte anders over de toekomst gaan denken en dat komt dan tot uiting in een ander koersverloop dan dat waar men tot dat moment op aanstuurde. Ik zal dus van dag tot dag nagaan of lijn a in stand blijft als steunlijn of doorbroken wordt.

AEX daggrafiek 190413

  • Lijn a vinden we aanstaande maandag rond 340, dat vertelt de daggrafiek ons. Dit is dus een grens om die dag te onthouden.

  • Wil de beurs de index weghalen uit de gevarenzone rond deze lijn dan dient ze de AEX-index boven het hoogste punt 342,7 van vandaag te brengen. Dat zou een eerste stap naar boven zijn, een stap waarop in de dagen of weken erna uiteraard nog wel een stijging naar en boven de lijnen x en c zou moeten volgen.

AEX daggrafiek BB 190413

  • In de grafiek met Bollinger Bands is niets veranderd, vanuit de huidige stand is zowel een daling als een stijging mogelijk. We gaan vlug verder naar de uurgrafiek.

AEX uurgrafiek 190413

  • Weerstand lag er zowel gisteren als vandaag rond 342,5 en we doen er goed aan deze grens te onthouden. Zou de index dit niveau en de top rond 342,7 namelijk passeren dan wordt er een omgekeerd hoofd en schouders patroon afgerond, waarvan de stippellijn rond 342,5 dan de neklijn wordt. Het zou een koersdoel van 345,7 geven.

  • Om dit scenario verder uit te werken plaatste ik Fibonacci lijnen over de daling 352 - 339,2. Er zouden na een stijging boven 342,7 drie mogelijke weerstandsniveaus zijn, achtereenvolgens 344,1, 345,6 en 347,1. Het doel van het dan gevormde hoofd en schouders patroon suggeert dat het 38,2% niveau uitgenomen zou worden en dat de index naar het 50% niveau rond 345,6 zou gaan. Gebeurt dat inderdaad dan zal uit het koersverloop rond dat niveau moeten blijken of daar een vervolg naar 347,1 aan wordt gegeven. Die grens en de top rond 348,3 zouden vervolgens uitgenomen moeten worden om een terugkeer naar lijn x mogelijk te maken.

  • Ik verwijder de besproken Fibonacci lijnen uit de grafiek mocht er een daling onder het laagste punt 339,2 tot stand komen, want dan hebben ze geen waarde meer. De AEX zou dan naar 337,9 of eventueel lager gaan.

AEX kwartiergrafiek 190413

  • De Amerikaanse markten zorgden vanmiddag voor een positieve draai in de markt, zoals u aan lijn i kunt zien. Beleggers zien hierdoor kennelijk mogelijkheden voor een stijging. Aanstaande maandag moet blijken of zij hier uitvoering aan weten te geven.

Resumerend: 

De AEX daalde deze week, maar bleef boven lijn a. Hierdoor hield de markt de driehoek a-c die in wording is intact. Er moet wel het een en ander gebeuren wil die driehoek afgerond worden, er is namelijk een stijging boven lijn c voor nodig. Wil het zover kunnen komen dan zal komende maandag eerst een doorbraak door de grenzen 342,5 en 342,7 tot stand moeten worden gebracht. Dit zou als doel een 50% niveau rond 345,6 in de uurgrafiek geven, het 38,2% niveau rond 344,1 zou dan uitgenomen moeten worden. Om de index vervolgens naar lijn c te laten gaan zouden ook het 61,8% niveau rond 347,1, de top rond 348,3 en lijn x moeten worden gepasseerd. Er staat het kopende deel van de markt dus het een en ander te doen. Allereerst dient zij de beursgraadmeter uiteraard boven lijn a te houden, die aanstaande maandag rond 340 is te vinden. Een eventuele daling onder die lijn zou de driehoek a-c namelijk ongeldig maken en dus negatief zijn. Zou de aandelenindex niet alleen onder 340 geraken, maar vervolgens ook onder 339,2 komen, dan volgt een gang naar 337,9 of eventueel lager.

En dan nog dit...

De S&P500 bereikte gisteren een belangrijk steunniveau, zijnde een kruising tussen twee lijnen. Daar is de index vooralsnog opgeveerd, zoals ik u vanavond wil laten zien.

  • De lijnen waar het om gaat zijn de stippellijn rond 1540 en lijn n, de onderste lijn van het stijgend kanaal n-n'. Sluit de S&P500 deze dag af boven deze combinatie van lijnen dan blijft de weg naar boven open. Een slot eronder daarentegen zou een correctie van deze graadmeter inluiden. -Ad Nooten-

 

 

Geplaatst vrijdag 19 apr 2013, 19.18u.

 

Eerder vandaag verschenen de volgende updates:

19 apr 09.15u: Na iets hogere start direct omlaag

19 apr 10.00u: Hogere bodem, maar ook een vlag

19 apr 11.00u: AEX na afronding vlag toch hoger

19 apr 12.00u: Stijgende beweging beursindex

19 apr 13.00u: Aandelenindex heeft 342,5 bereikt

19 apr 14.00u: Grens 342,5 werd niet doorbroken

Fugro: Niets te zeggen over wat er gaat komen

19 apr 15.00u: AEX gedaald naar 61,8% niveau

19 apr 16.00u: Index na vorming vlag weer gedaald

19 apr 17.00u: Stijgend lijntje onder laatste candles

 

Agenda van maandag 15 apr t/m vrijdag 19 apr 2013

Overzicht van eerder in En dan nog dit... besproken onderwerpen

 

Naar boven