ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

AEX daggrafiek 100912

  • Het slot van vandaag lag 0,6% onder dat van afgelopen vrijdag en dat leverde een candle op waarmee de inverted hammer van afgelopen vrijdag bevestigd is als top. Dit kan in het slechtste geval een daling onder de voorgaande bodems rond 327,2 opleveren, maar het is uiteraard ook nog mogelijk dat we bodemvorming krijgen boven dat niveau. Een hogere bodem boven 327,2 zou inhouden dat de AEX vervolgens alsnog verder stijgt. Een conclusie uit de bevestigde top is op dit moment dus nog niet te trekken.

AEX daggrafiek BB 100912

  • De AEX is door de daling van vandaag in de daggrafiek met Bollinger Bands eigenlijk in een per saldo zijwaarts gerichte beweging gekomen. De middellijn ligt immers vrijwel horizontaal. De middellijn geldt als potentiŽle steunlijn, de bovenste lijn als potentiŽle weerstandslijn, meer is er op dit punt in de tijd niet over te zeggen.

AEX uurgrafiek 100912

  • Voor hen die het nog niet gezien hebben, het gap van afgelopen vrijdag tussen 336,4 en 337,5 is vandaag alsnog gesloten. De pogingen in de markt om dit te voorkomen zijn tevergeefs gebleken. Wellicht zorgt dat er in de toekomst voor dat zo'n gap in een volgende vergelijkbare situatie sneller gesloten wordt. Het verzet ertegen moet kopers uiteindelijk immers geld hebben gekost en dat is de beste les.

  • In de grafiek staan Fibonacci lijnen over de stijging 327,2 - 340,2. De beursindex bereikte vandaag het 38,2% niveau en vond daar steun. Dit wil zeggen dat de graadmeter in principe de stijging zou kunnen hervatten. Of dat gebeurt zal morgen moeten blijken.

  • Zakt de index door 335,3 dan zijn er twee mogelijke doelen. Allereerst is er het 50% niveau rond 333,7 en daarnaast, mocht 333,7 doorbroken worden, het 61,8% niveau rond 332,2. Beide grenzen zijn mogelijke steunniveaus, waar we dus bodemvorming zouden kunnen zien.

  • Het laatste niveau 332,2 is overigens het allerbelangrijkst, zeker ook omdat het samenvalt met een stippellijn die eerder als steunlijn fungeerde en ook nog als weerstandslijn. Mocht de aandelenindex door dit niveau zakken dan volgt een terugkeer naar 327,2, want het is sterk de vraag of de stippellijn rond 330,7 na een daling onder een 61,8% niveau nog een rol zou spelen, al is dat vanzelfsprekend wel mogelijk.

AEX kwartiergrafiek 100912

  • Uit de kwartiergrafiek blijkt dat we morgen snel zullen weten welke richting de markt kiest. De aandelengraadmeter is namelijk gevangen in een smalle band tussen 335,3 en 336 en de uitbraakrichting uit deze band geeft tevens de vervolgrichting aan.
  • Hier ziet u verder nog Fibonacci lijnen over de stijging 329,8 - 340,2. Deze lijnen zijn ondergeschikt aan die in de uurgrafiek, maar ik houd desalniettemin in de gaten wat er gebeurt in het geval de AEX verder daalt. Het 50% niveau rond 335 en het 61,8 % niveau rond 333,8 zouden eventueel nog steun op kunnen leveren.  De grens 335 ligt dermate dicht onder 335,3 dat ik daar niet veel van verwacht. Het 61,8% niveau valt vrijwel samen met de bij de uurgrafiek besproken 50% grens 333,7 en geeft dat niveau meer belang.

Resumerend: 

Het potentiŽle toppatroon van afgelopen vrijdag in de daggrafiek is door de rode candle die erop volgde daadwerkelijk tot top gepromoveerd. Het betekent in het slechtste geval een daling naar en onder 327,2, maar er kan ook nog een hogere bodem worden gevormd. We hebben gezien de situatie in de uurgrafiek in het 38,2% niveau 335,3 een grens bereikt waar in theorie zo'n hogere bodem kan ontstaan. Dit is het geval als we morgen naar boven uit de smalle band 335,3 - 336 breken. De markt laat in dat geval de AEX de stijgende trend weer oppakken. Komt er daarentegen een daling onder 335,3 dan zijn er twee mogelijke doelen. Het eerste is 333,7 en het tweede 332,2, waarvan het tweede het belangrijkst is. Beide grenzen zijn niveaus waar eventueel een bodem kan ontstaan. Een daling onder 332,2 zou echter een terugkeer naar 327,2 veroorzaken, met de kanttekening dat ik rond 330,7 nog zou kijken naar eventuele bodemvorming.

En dan nog dit...

Er zijn in elke situatie wel grafieken waar ik voor mezelf wat extra aandacht aan besteed, zonder dat overigens meteen op de site te vermelden. Een grafiek waar ik zeker naar zal kijken is de daggrafiek van de DAX, vanavond vertel ik u alvast waarom.

  • Als eerste reden kan ik uiteraard noemen dat het Duitse constitutioneel hof aanstaande woensdag gaat bepalen of het Europese noodfonds ESM al dan niet strijdig is met de Duitse grondwet. De Duitse grondwet staat niet toe dat beslissingsbevoegdheid wordt overgedragen aan instituties of landen als dat betekent dat het Duitse parlement bij nieuwe beslissingen buitenspel komt te staan. Dat wordt getoetst en zal uiteraard van grote invloed zijn op het koersverloop.
  • Een technische reden ziet u in de grafiek. De lijnen e en e' vormen samen een rechthoekige wijder wordende driehoek in ontwikkeling. Dit is een potentieel toppatroon, dat afgerond zou worden in het geval er een daling onder lijn e komt. Een uitbraak naar boven zou het daarentegen ongeldig maken. Ik houd uiteraard in de gaten wat er komt van dit patroon en kom ermee bij u terug mocht er zich een belangrijke ontwikkeling voordoen in deze grafiek, zijnde een uitbraak. -Ad Nooten-

 

 

Geplaatst maandag 10 sep 2012, 19.05u.

 

Eerder vandaag verschenen de volgende updates:

10 sep 09.15u: Gap van afgelopen vrijdag gesloten

10 sep 10.00u: AEX-index onder het 38,2% niveau

10 sep 11.00u: Steun voor beursindex rond 335,9

10 sep 12.00u: Stijging AEX in de vorm van een vlag

10 sep 13.00u: AEX het afgelopen uur weer gedaald

10 sep 14.00u: Index onder bodem van vanmorgen

10 sep 15.00u: 38,2% niveau uurgrafiek is bereikt

10 sep 16.00u: Beeld na een uur weinig veranderd

10 sep 17.00u: Nog geen richting in de AEX-index

Overzicht van eerder in En dan nog dit... besproken onderwerpen

 

Naar boven