ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

AEX weekgrafiek 161112

  • Deze week was een uiterst negatieve beursweek, vanwege de sterke trendmatige beweging overigens wel een goede week voor traders. De AEX index sloot 3,6% onder de slotstand van vorige week vrijdag. Veel belangrijker echter was het gegeven dat het slot onder 321,8 lag, het laagste punt van de dalende wig n-l. Deze wig is hierdoor ongeldig en dientengevolge onbruikbaar geraakt. We zullen de grafiek met andere ogen moeten gaan bekijken.

  • In de grafiek treft u daarom Fibonacci lijnen over de stijging 281 - 340,2 aan, lijnen die ik ga gebruiken voor de bepaling van mogelijke koersdoelen. PotentiŽle richtpunten zijn het 38,2% niveau rond 317,6, het 50% niveau rond 310,6 en het 61,8% niveau rond 303,6. Dit zijn drie niveaus waar in principe een bodem zou kunnen ontstaan. Ik richt me allereerst op het eerste van de drie, de 38,2% grens 317,6 en kijk daar verder.

AEX daggrafiek 161112

  • De situatie in de daggrafiek is boeiend. De beursgraadmeter is namelijk door de stippellijn op 321,8 gezakt, een niveau waar in juli en oktober bodems ontstonden. Kijkt u naar het koersverloop vanaf eind juli van dit jaar, dan ziet u boven de stippellijn op 321,8 met enige fantasie een groot hoofd en schouders patroon. De linkerschouder is erg klein en dat maakt het patroon asymmetrisch. Dat doet echter niets af aan de waarde van het patroon. Bereken ik op grond van deze formatie een koersdoel, dan kom ik precies uit op het 61,8% Fibonacci niveau 303,6 dat we bij de weekgrafiek zagen. Dit impliceert dat ik me niet alleen moet richten op de grens 317,6, maar voor de langere termijn ook uit dien te gaan van een daling naar 303,6. Dit blijft zo, zolang de AEX onder 321,8 staat. Dat is namelijk de eis die gesteld mag worden in verband met de geldigheid van het patroon.

AEX daggrafiek BB 161112

  • De beursgraadmeter is in de daggrafiek met Bollinger Bands ruim onder de onderste lijn van deze indicator gesloten. Een dergelijke uitbraak wordt over het algemeen binnen ťťn tot enkele beursdagen teruggedraaid. De index moet namelijk terugkeren binnen de banden. Dit houdt in dat er voor aanstaande maandag voor alle zekerheid al rekening moet worden gehouden met een herstelbeweging.   

AEX uurgrafiek 161112

  • De slotstand van vandaag was tevens vrijwel het laagste punt van de dag. Beleggers zijn dus in een pessimistische stemming de week uitgegaan. Dit blijkt ook uit de kwartiergrafiek.

AEX kwartiergrafiek 161112

  • In de kwartiergrafiek werd aan het einde van de middag namelijk een kleine stijgende wig afgerond met een uitbraak naar beneden. Het koersdoel van deze wig ligt niet ver boven het doel 317,6 dat ik op grond van de weekgrafiek bepaalde. De markt voorziet dus een vervolg naar dat doel.
  • Dit zou overigens veranderen bij een stijging boven het hoogste punt 321,3 van dit patroon, want daarmee zou de wig ongeldig worden. Mocht 321,3 uitgenomen worden dan kijk ik vervolgens met veel interesse naar het koersverloop ten opzichte van de grens 321,8, dit omdat we geconstateerd hebben dat dit niveau een weerstandsniveau zou moeten worden. Het gaat immers om de neklijn van het grote hoofd en schouders patroon dat we bij de daggrafiek zagen.
  • Zou de index terugkeren boven 321,8 dan bepaal ik in mijn updates nieuwe potentiŽle weerstandsniveaus. Het zou prematuur zijn om dat nu al te doen, normaliter keert de AEX immers niet meer terug boven deze grens.

Resumerend: 

De AEX is deze week fors gedaald en dat heeft de grote dalende wig n-l in de weekgrafiek onbruikbaar gemaakt. We dienen naar beneden te kijken voor nieuwe doelen, waarvoor de grenzen 317,6, 310,6 en 303,6 in aanmerking komen. We zagen in de daggrafiek de afronding van een groot hoofd en schouders patroon, dat als doel het laatste niveau van deze drie heeft. Er kan zich deze en de komende maanden dus een flink negatieve ontwikkeling voordoen. Voor de korte termijn is de kans op een herstelbeweging echter aanwezig, want de AEX zal een van de komende beursdagen terug moeten keren binnen de Bollinger Bands in de daggrafiek. Ik volg daarbij of de beursindex al dan niet terugkeert boven 321,8, dit omdat een eventuele terugkeer boven dit niveau het hoofd en schouders patroon ongeldig zou maken. Normaal gesproken wordt 321,8 echter een niveau waarboven we niet terugkeren.

En dan nog dit...

Het was meerdere dagen twijfelachtig hoe het koersverloop ten opzichte van een driehoek in de daggrafiek van de Eurostoxx50 er uit ging zien, maar er is inmiddels duidelijkheid.

  • Er heeft zich een uitbraak naar beneden voorgedaan uit de driehoek a-a'. Dat verliep niet zonder slag of stoot, er ging een gevecht van vier beursdagen aan vooraf. Nu de Eurostoxx50 uiteindelijk een duidelijke stap naar beneden heeft gezet wordt het eerste doel de stippellijn rond 2400 punten, want dat is het eerste potentiŽle steunniveau. -Ad Nooten-

 

 

Geplaatst donderdag 16 nov 2012, 19.36u.

 

Eerder vandaag verschenen de volgende updates:

16 nov 09.15u: Eerste candle index is een hammer

16 nov 10.00u: Dalende trend is nog steeds intact

16 nov 11.00u: AEX is aangekomen bij doel 321,8

16 nov 12.00u: Er is een dubbele bodem op 321,8

16 nov 13.00u: Doorbraak tijdens de lunchpauze

16 nov 14.15u: Snelle reactie op vorming van wig

16 nov 15.00u: Wig is veranderd in vlag in wording

16 nov 16.00u: Vlag in kwartiergrafiek is afgerond

16 nov 17.00u: Een kleine potentiŽle stijgende wig

 

Agenda van maandag 12 nov t/m vrijdag 16 nov 2012

Overzicht van eerder in En dan nog dit... besproken onderwerpen

 

Naar boven