ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

AEX maandgrafiek 310712

  • De Amsterdamse aandelenmarkt heeft een goede maand gekend. De AEX steeg ten opzichte van vorige maand namelijk met 6,2%. De beursindex passeerde daarmee zoals we gisteren zagen alle relevante Fibonacci niveaus, waardoor een terugkeer naar het hoogste punt 337,2 van dit jaar of hoger zonder meer als mogelijk moet worden beschouwd.

  • Een terugkeer naar 337,2 en hoger is overigens niet alleen relevant, maar ook noodzakelijk ter afwending van een mogelijke in potentie forse daling die zich vorig jaar aankondigde. In mei zagen we namelijk de afronding van de grote stijgende wig q-q' in deze grafiek en dat patroon heeft een koersdoel van 130 punten. Ik schrijf sindsdien dat een daling naar dat doel nog wel kan worden voorkomen, maar dan zal de beursgraadmeter wel terug moeten keren naar de top rond 374,2 van vorig jaar. Dat zou de wig namelijk van haar gevaarlijke negatieve lading ontdoen. Willen we naar 374,2 terug kunnen keren dan zal allereerst de top rond 337,2 uitgenomen moeten worden. De candle van deze maand kan een aanzet daartoe zijn. Mocht er in augustus daarentegen een lagere top onder 337,2 volgen dan kan dat in het slechtste geval alsnog op een neerwaarts vervolg naar het gewraakte koersdoel uitlopen. De komende maand wordt dus een belangrijke. Het zou het beste zijn als we snel door 337,2 braken, dat zou in dit kader immers een positieve stap zijn.

AEX daggrafiek 310712

  • In de daggrafiek lijkt er voor de korte termijn echter een top te zijn gezet, de candle van vandaag is namelijk een bearish harami. Mooi is hij niet, ik zie de candle namelijk liever wat kleiner. Het is echter wel een potentieel toppatroon, waarvoor we morgen dienen te gaan kijken of hij bevestigd wordt als top.

AEX daggrafiek BB 310712

  • De stap van gisteren buiten de Bollinger Bands maakte een terugkeer binnen de banden aannemelijk. Die terugkeer kwam er vandaag al, waardoor morgen voor wat deze grafiek betreft alle opties weer open zijn.

AEX uurgrafiek 310712

  • Het duurde tot het tweede deel van de middag, maar uiteindelijk mondde de daling onder de wig u-u' uiteindelijk uit in een daling. Ik heb nu Fibonacci lijnen geplaatst over de stijging 311,1 - 329,5. De opmerkzame lezer zal nu zeggen dat ik vanochtend de bodem rond 312 van de dag erop als startpunt van de Fibonacci lijnen nam en dat is ook zo. Ik heb dit veranderd in 311,1 omdat de beweging vanaf 311,1 in de daggrafiek een mooie eenduidige beweging is en het me bij nader inzien dus beter lijkt om dat punt als startniveau te nemen. Mogelijke steunniveaus zijn de magenta stippellijnen rond 325,3, 322,8, 320,7 en 318,1. Dit zijn punten waar eventueel een hogere bodem boven 311,1 kan volgen. Een eventuele daling onder 318,1 zou daarentegen resulteren in een terugkeer naar 311,1.

  • Van belang als mogelijke steunniveaus zijn verder nog de zwarte stippellijnen rond 323,5 en 324,4 van het gap van gisteren. Ik acht de kans groot dat we terugkeren naar 323,5 of lager om dat gap alsnog te sluiten.

AEX kwartiergrafiek 310712

  • Voor wat de kwartiergrafiek betreft heb ik vanavond even nagedacht aangaande een mogelijk patroon in deze grafiek. Uiteindelijk heb ik een stippellijn getekend rond 329,3 en die vormt samen met die rond 327 een rechthoek die in dit geval fungeert als omkeerpatroon. Er kan vanaf 327 een daling volgen van 2,3 punten, de hoogte van het patroon. Dat geeft dan een doel van 324,7. De bovenkant van het gap ligt daar net onder, ik neem daarom aan dat we naar dat gisteren overgeslagen gebied zullen gaan. Voorwaarde is dat we niet terugkeren boven de stippellijn rond 327, want dat zou het beeld weer veranderen. De uitbraak zou dan immers een valse uitbraak worden en een kans op een stijging met zich meebrengen.
  • Het is overigens opvallend dat de uitbraak in de slotveiling plaatsvond. De veiling is er namelijk voor bedoeld om dit te voorkomen. Wat mij betreft wordt die veiling trouwens afgeschaft, ik houd niet zo van periodes waarin een deel van de markt niet meer kan handelen en een ander deel nog wel. Dat kan alleen maar marktverstorend werken en lokt slechts misbruik uit ten behoeve van de realisatie van doorbraken die in de reguliere termijn niet tot stand kwamen.  

Resumerend: 

Het Damrak heeft een sterke maand achter de rug. De AEX liep 6,2% op en kan in potentie naar 337,2 of hoger. Het is zoals we zagen ook van groot belang dat dit niveau wordt bereikt en uitgenomen. De wig q-q' in de maandgrafiek brengt namelijk het gevaar van een daling naar 130 punten met zich mee en dat kan alleen maar bezworen worden door middel van een stijging naar de top rond 374,2 van dat patroon. Daarvoor zal dan allereerst 337,2 uitgenomen moeten worden. Een lagere top onder 337,2 zou in dit kader een negatieve ontwikkeling. De situatie in de daggrafiek wijst met een potentieel toppatroon vooralsnog echter in de richting van zo'n lagere top. Ik ga morgen kijken of het bevestigd wordt. Vooruitlopend op een daling heb ik alvast mogelijke steunniveaus bepaald, dat zijn 325,3, 324,4, 323,5, 322,8, 320,7 en 318,1. Ik houd er rekening mee dat het gap van gisteren alsnog gesloten gaat worden, waarvoor we naar 323,5 of lager zouden moeten gaan. Keren we morgen terug boven 327 dan gaat dit niet door en moeten we juist weer wat meer aan een stijging denken.

En dan nog dit...

Het Duitse beeld is vanwege tegengestelde factoren interessant, daarom voeg ik dat vanavond toe.

  • Aan de ene kant is het 61,8% niveau net boven 6700 uitgenomen en dat vormt een aanwijzing voor een terugkeer naar de top rond 7200. Hier staat tegenover dat er vandaag bij een doorbraakpoging door de voorgaande julitop een inverted hammer is gevormd en dat is een potentieel toppatroon. Morgen krijgen we uitsluitsel, want dan zal blijken of de inverted hammer al dan niet als top wordt bevestigd en wordt dus duidelijk wat het zwaarst telt. -Ad Nooten-

 

 

Geplaatst dinsdag 31 jul 2012, 20.00u.

 

Eerder vandaag verschenen de volgende updates:

31 jul 09.15u: AEX naar beneden uit wig gebroken

31 jul 10.00u: Index teruggekeerd bij doorbroken lijn

31 jul 11.00u: Index na test onderkant wig hoger

31 jul 12.00u: Zaak direct 'rechtgezet' na daling

31 jul 13.00u: AEX is zowaar een fractie gedaald

BAM: Langzaam maar zeker in richting oude bodems

31 jul 14.00u: Nauwelijks nog beweging in de index

31 jul 15.00u: Weinig verandering na tegenvaller

31 jul 16.00u: Goed nieuws is ongewenst nieuws

31 jul 17.00u: Steunniveau 327 tot nog toe intact

Overzicht van eerder in En dan nog dit... besproken onderwerpen

 

Naar boven