ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

AEX maandgrafiek 290212

  • Aan het eind van de beursmaand start ik mijn slotanalyse gewoontegetrouw met een blik op de maandgrafiek. De AEX is deze maand opnieuw opgelopen en bereikte het 61,8% Fibonacci niveau van de daling 374,2 - 256,4 dat rond 329,2 ligt. Dit werd niet doorbroken, wat impliceert dat we komende maand moeten gaan kijken of dat wellicht alsnog gebeurt. Er kan namelijk een top ontstaan rond dit punt, want het is een cruciaal koersniveau.

  • Het is cruciaal vanwege het gegeven dat een stijging boven deze grens een terugkeer naar de top 374,2 waarschijnlijk zou maken. Dit is weer van belang in verband met de grote stijgende wig q-q' die in mei 2011 werd afgerond. Dit patroon heeft een lange termijn koersdoel van ongeveer 130 punten. Zou de beurs nu een top neerzetten rond het 61,8% niveau dan zou dat een hervatting van de daling betekenen, waarbij we in het slechtst denkbare geval daadwerkelijk naar dat doel 130 zouden gaan. Een doorbraak door het 61,8% niveau daarentegen zou de kans op een terugkeer naar 374,2 groot maken. Die ontwikkeling zou niet passen bij de wig, want daar hoort een daling op te volgen die qua vorm en tijd vergelijkbaar is met de daling die eraan vooraf ging. Die vergelijking zou bij een terugkeer naar 374,2 niet meer op gaan. In maart moet duidelijk worden of de markt bij het 61,8% niveau een top ontwikkelt of niet. Dit wordt daarom een belangrijke maand.

AEX daggrafiek 290212

  • Gisteren tekende ik een stijgende wig in de daggrafiek. Daartoe gedwongen door het koersverloop heb ik de bovenste lijn moeten verleggen, zoals ik dat vanmorgen in mijn update van 11u in de onderste grafiek al deed. Het patroon in de grafiek werd hierdoor een vlag. Dit deed doordat een vlag net als een stijgende wig een voortzettingspatroon is niets af aan de mogelijk negatieve gevolgen voor het koersverloop. Het patroon is vandaag meteen afgerond, want we zijn onder de onderste lijn van de vlag gesloten. De nieuwe formatie geeft een koersdoel dat bij de stippellijn rond 318,2 ligt. Dit zou betekenen dat we niet alleen terugkeren naar de grens 319,8 waar twee voorgaande bodems liggen, maar daar vervolgens ook naar beneden doorheen gaan breken. Ik wil daar nochtans niet op vooruitlopen en neem eerst dat niveau 319,8 als doel. Voorwaarde is uiteraard dat we niet terugkeren in het afgeronde patroon, iets dat ik zal verifiŽren.

AEX daggrafiek BB 290212

  • De beurs deed vandaag een doorbraakpoging door de middellijn van de Bollinger Bands, een poging die niet slaagde. We zouden dus verder kunnen dalen naar de onderste lijn van deze indicator. Die lijn moet als potentiŽle steunlijn worden gezien. Dit zal een eventuele daling naar 319,8 dus niet in de weg staan. Gaan we inderdaad omlaag dan zal de onderste lijn van de banden daar straks namelijk onder liggen.

AEX uurgrafiek 290212

  • Als je zoals ik dat bij de daggrafiek deed op een daling naar 319,8 speculeert ontslaat dat je uiteraard niet van de taak om vast te stellen of er onderweg wellicht nog grenzen te vinden zijn waar steun zou kunnen liggen. Dat zijn er hier drie, namelijk het 61,8% niveau van de stijging 321,2 - 328,1 rond 323,8, de stippellijn rond 323,1 en de bodem rond 321,2. De AEX gaat naar 319,8 zodra zij door deze drie grenzen is gezakt en ik zal nagaan of dit inderdaad gebeurt.

AEX kwartiergrafiek 290212

  • Keren we terug boven lijn k, de onderkant van de bij de daggrafiek besproken vlag, dan neemt het een andere loop. Belangrijk is dan de laatste top rond 327. Zou die uitgenomen worden dan zou dat een positieve ontwikkeling zijn en leiden tot een terugkeer naar 328 of hoger.

Resumerend: 

De stijgende wig van gisteren in de daggrafiek is veranderd in een vlag en dat patroon is meteen ook afgerond met een uitbraak naar beneden. Ik verwacht op grond hiervan een daling naar 319,8 en zal verifiŽren dat we achtereenvolgens door de grenzen 323,8, 323,1 en 321,2 zakken. Zouden we rond een van die grenzen immers een bodem maken dan is de mogelijkheid aanwezig dat de daling naar 319,8 toch niet doorgaat. Gaat de index wel naar dat niveau dan is er een kans dat het neerwaarts doorbroken wordt. De vandaag afgeronde vlag geeft de stippellijn rond 318,2 namelijk aan als doel. Daar wil ik echter niet vooraf op speculeren. Ik wacht ten eerste af of we inderdaad naar 319,8 gaan en wacht daar het koersverloop vervolgens af. Zouden we morgen terugkeren boven lijn k in de kwartiergrafiek dan nemen de zaken een keer, met name als daarop een stijging boven 327 zou volgen. Dat zou de index namelijk terug doen keren naar 328, waarmee de ontwikkeling er ineens weer een stuk sterker uit zou zien. Op dit moment oogt de situatie gezien het afgeronde voortzettingspatroon zwak. 

Een en ander speelt zich af in de buurt van het 61,8% niveau 329,2 in de maandgrafiek, een grafiek waarin in maart bepaald gaat worden of er al dan niet een top komt. Maken we een top dan zouden we weer naar beneden gaan, wat in overeenstemming zou zijn met de grote stijgende wig die in mei 2011 werd afgerond. Dat patroon voorziet in een daling naar 130 en topvorming rond het 61,8% niveau zou inhouden dat we die daling in het slechtste geval daadwerkelijk zouden kunnen gaan zien. Wordt het 61,8% niveau daarentegen echter doorbroken dan zou die erg negatieve ontwikkeling wel eens kunnen worden afgewend, dit omdat een stijging boven deze grens de kans op een terugkeer naar 374,2 erg groot zou maken. De maand maart wordt hiermee een belangrijke maand.

En dan nog dit...

Een boeiende ontwikkeling in het koersverloop van de goudprijs doet me vandaag tot slot nog even naar de daggrafiek van dat goud kijken.

  • De goudprijs brak vorige week naar boven door de stippellijn rond 1763 en er werd met die beweging een omgekeerd hoofd en schouders patroon afgerond in de grafiek. De linkerschouder ontstond eind november, het hoofd werd eind januari afgerond en de rechterschouder vorige week. Er kon op dat moment echter nog niet zonder meer uit worden gegaan van een vervolg naar boven. Er kon immers nog weerstand zijn van lijn p', de bovenkant van een oud trendkanaal, en van de top rond $1803. Die zouden doorbroken moeten worden wilde inderdaad de grote stijging volgen die het afgeronde patroon voorspelde. Dit gebeurde niet, er kwam een top die een fractie onder lijn p' ligt. Vandaag keerde de goudprijs vervolgens terug onder de neklijn op 1763, waardoor de wal het schip als het ware heeft gekeerd. Het patroon is ongeldig geworden en de plaats waar de volgende bodem komt te liggen zal een nieuwe aanwijzing moeten gaan vormen voor het toekomstig verloop. Steun kan er zijn rond $1705 waar deze maand twee bodems lagen, en daaronder rond $1690, $1657 en $1625. De stijgende lange termijn trend is overigens nog niet verstoord, dat zou pas aan de orde zijn bij een eventuele daling onder $1625 en lijn p. -Ad Nooten-

 

 

Geplaatst woensdag 29 feb 2012, 19.15u.

 

Eerder vandaag verschenen de volgende updates:

29 feb 09.30u: AEX door grens 326,9 gebroken

29 feb 10.00u: Potentieel toppatroon uurgrafiek

29 feb 11.00u: AEX-index gaat opnieuw omhoog

29 feb 12.00u: Wilde beweging na nieuws ECB

29 feb 13.00u: Poging om AEX op winst te houden

29 feb 14.00u: Lagere top in kwartiergrafiek AEX

29 feb 15.00u: Hogere groei VS, AEX wat lager

Euro is verder opgelopen (analyse valutaplaza)

29 feb 16.00u: Markt werkt weer aan een stijging

29 feb 17.00u: Beursindex afgelopen uur gedaald

Overzicht van eerder in En dan nog dit... besproken onderwerpen

 

Naar boven