ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

AEX weekgrafiek 211212

 • De AEX bereikte deze week het 76,4% Fibonacci niveau rond 346,4 en kwam vrijwel bij de top rond 347 die in juli 2011 tot stand kwam. De index brak hier echter niet doorheen, want het lichaam van de candle staat namelijk onder deze grenzen. Dit wil zeggen dat we eventueel topvorming kunnen krijgen. 

 • Mocht het inderdaad van topvorming komen dan wordt het koersverloop ten opzichte van lijn w' bepalend voor wat volgt. Deze lijn ligt rond 339,4. Een terugkeer onder lijn w' zou negatief zijn en de omgekeerde driehoek w-w' ongeldig maken. We zouden dan rekening moeten gaan houden met lagere koersen. Bodemvorming op of boven lijn w' daarentegen zou inhouden dat we later alsnog een voortzetting naar boven kunnen krijgen.

 • Deze overwegingen zijn overbodig zouden we meteen doorstoten tot boven 347. In dat geval komt er namelijk een voortzetting naar het doel 359 dat zich laat bepalen op grond van de driehoek w-w'. 

AEX daggrafiek 211212

 • Gaan we naar de daggrafiek dan zien we dat er zich vandaag een negatieve ontwikkeling heeft voorgedaan. De beursgraadmeter is namelijk teruggekeerd onder lijn j die gisteren doorbroken werd. Alleen het steunniveau 342,4 houdt ons nog af van een daling naar lijn w' die u op 339,4 getekend ziet.

 • De terugkeer onder lijn j heeft me ertoe gebracht om de grafiek nogmaals te plaatsen, maar dan met een nieuwe lijn die in plaats komt van lijn j. Die grafiek ziet u hieronder.

AEX daggrafiek 211212

 • Lijn n heeft de plaats ingenomen van lijn j. Dit houdt in dat er nog steeds een wijder wordende driehoek bestaand uit een stijgende en een dalende lijn in de grafiek staat. Er zijn nu twee mogelijkheden die ik hieronder heb weergegeven.

 • Zolang de AEX boven lijn w' blijft die op 339,4 loopt is situatie (a) de meest aannemelijke toekomstige ontwikkeling. Mocht de graadmeter terugkeren onder lijn w' dan geeft patroon (b) daarentegen de ontwikkeling weer waar we op moeten rekenen. 

 • Vooralsnog bevinden we ons in de linker situatie, wat zo blijft als de aandelenindex maar boven 339,4 blijft. Zouden we onder 339,4 komen dan dienen we in tegenstelling hiermee op grond van de rechtse figuur rekening te houden met de mogelijkheid van fors lagere koersen.

AEX daggrafiek BB 211212

 • In de daggrafiek met Bollinger Bands lijkt de stijgende trend over te gaan in een zijwaartse beweging. We dienen attent te zijn op een eventuele omslag. De middellijn moet echter nog gezien worden als mogelijke steunlijn. Van een omslag zou pas sprake zijn bij een daling onder deze lijn.

AEX uurgrafiek 211212

 • Voor de komende week of weken is het niveau 342,5 van essentieel belang. Een daling onder dat niveau zou namelijk de vorming van een hoofd en schouders patroon met het koersdoel 338,2 geven. Lijn w' uit de daggrafiek die u in deze grafiek op 339,4 als een bruine stippellijn ziet zou dan getest worden als steunlijn. Het niveau 342,5 is dus zonder meer een grens om op te letten.

AEX kwartiergrafiek 211212

 • Ziet men echter kans de AEX-index boven de laatste top rond 344,6 en het 61,8% niveau rond 345,2 in deze kwartiergrafiek te krijgen dan opent dat de mogelijkheid tot een terugkeer naar 346,9. Zou dat niveau doorbroken worden dan ontwikkelt het hoofd en schouders patroon dat ik bij de uurgrafiek besprak zich niet meer. Een stijging boven 347 zou een vervolg naar boven inhouden, met de waarde 359 op enige termijn als koersdoel. 

Resumerend: 

De AEX bereikte weerstandsniveaus rond 346,4 en 347 in de weekgrafiek, maar brak er uiteindelijk niet doorheen. In theorie zouden we dus topvorming kunnen krijgen. Er komt topvorming bij een daling onder 342,5, wat een test van lijn w' op 339,4 zou veroorzaken. Het koersverloop ten opzichte van die lijn is dan bepalend voor de vervolgbeweging. Zolang de AEX bij een daling boven 339,4 blijft is het patroon w-w' (a) intact dat voorziet in een gang naar 359. Een terugkeer onder 339,4 daarentegen zou inhouden dat we ons op de driehoek n-w (b) zouden moeten gaan richten, wat een forse toekomstige daling zou kunnen betekenen. Stijgen we komende week echter tot boven 346,9 en 347 dan hoeven we ons niet meer te bekommeren om eventuele topvorming, dat zou namelijk de voortzetting richting 359 veiligstellen.

En dan nog dit...

De feestdagen naderen en ik heb besloten rond die dagen niet te werken. Ik ben om eerlijk te zijn toe aan een pauze, de beurs maakte het analyseren de laatste tijd tot een lastige activiteit. U zult van aanstaande maandag 24 dec t/m maandag 31 december dan ook geen updates of analyses van mijn hand krijgen. Voor maandag 31 december maak ik een uitzondering voor de slotanalyse. Die zal ik in de middag nadat de beurs gesloten is schrijven. Komt u op 31 december voordat u aan de oliebollen en champagne gaat dus nog even hier. Tot slot wil ik u fijne Kerstdagen en een gezellige jaarwisseling wensen en de hoop uitspreken dat 2013 een mooi jaar voor u wordt. Daar zal ik voor zover dat binnen mijn mogelijkheden ligt op het beursvlak mijn steentje in ieder geval weer aan bij proberen te dragen. -Ad Nooten-

 

 

Geplaatst vrijdag 21 dec 2012, 19.37u.

 

Eerder vandaag verschenen de volgende updates:

21 dec 09.15u: Openingsverlies snel weggewerkt

21 dec 10.00u: AEX-index ging alsnog onderuit

21 dec 11.00u: De ballon loopt vanmorgen vlot leeg

21 dec 12.00u: Steun bij bodem van week geleden

21 dec 13.00u: Poging bodem te maken bij 343,2

Het nut van technische analyse (column beursplaza)

21 dec 14.00u: Stijgende wig in kwartiergrafiek

21 dec 15.00u: AEX nog op schema van de wig

21 dec 16.00u: Stijging door wat herstel in de VS

21 dec 17.00u: AEX gestegen naar het 50% niveau

 

Agenda van maandag 17 dec t/m vrijdag 21 dec 2012

Overzicht van eerder in En dan nog dit... besproken onderwerpen

 

Naar boven