ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

AEX weekgrafiek 141212

 • De Amsterdamse beurs heeft de week ten opzichte van vorige week vrijdag met een winst van een half procent afgesloten. Veel is het niet, maar het is om twee redenen toch betekenisvol. Het belangrijkste is dat lijn w' die op 339,4 ligt intact bleef. De omgekeerde driehoek waarvan lijn w' de bovenste horizontale lijn is bleef geldig en het bij het patroon behorende koersdoel 359 dus ook. Volgende week stel ik voor een voortzetting naar boven uiteraard weer de voorwaarde dat de AEX-index boven lijn w', dus boven 339,4 blijft.

 • De tweede en minder belangrijke reden is dat de beurs afrekende met de stippellijn rond 343,2. De volgende potentiŽle weerstandsniveaus in deze grafiek vinden we nu rond 346,8 (76,4% niveau) en 347. Dat zijn de grenzen waar mijn focus ligt als de stijging volgende week wordt voortgezet. Op 359 wil ik me pas richten in het geval de grens 347 doorbroken wordt.

 • Zouden we komende week daarentegen een daling krijgen dan verifieer ik of de aandelenindex boven 339,4 blijft.

AEX daggrafiek 141212

 • De markt deed vandaag een poging om de AEX naar boven door lijn j te doen breken, maar slaagde niet in haar opzet. Uiteindelijk kwam er een inverted hammer in de grafiek te staan die wijst op een mogelijke top. De candle moet nog wel bevestigd worden met een daling voordat zeker is dat het om een top gaat, daar kijk ik komende maandag naar.

 • De grenzen 346,8 en 347 worden alleen doelen als lijn j en de top van vandaag rond 345,4 alsnog gepasseerd worden, waarbij de index er dan uiteraard boven moet blijven.

 • Steun lag er de voorgaande dagen rond 343,2. Bij een eventuele daling onder dat niveau zou ik de ontwikkeling ten opzichte van lijn w' op 339,4 op de voet gaan volgen. Het alternatieve patroon w-j dat momenteel in de grafiek staat zorgt er namelijk voor dat ik niet uit kan sluiten dat er een daling onder 339,4 volgt. Het is vanuit deze wijder wordende driehoek w-j  zelfs voorstelbaar dat er een daling naar lijn w of lager komt. Zo'n driehoek, die je maar zelden ziet en dus door velen (waaronder technisch analisten) niet zal worden onderkend, staat namelijk te boek als een omkeerpatroon. De driehoek zou verdwijnen mocht lijn j naar boven doorbroken worden, dan stijgt de index verder. Zolang dat echter niet is gebeurd en de graadmeter onder lijn j staat houd ik rekening met de mogelijkheid dat we deze of volgende maand net zo hard naar beneden gaan als we vanaf 19 november zijn gestegen. Nogmaals, dit alleen als lijn j intact blijft. 

 • Mocht er overigens inderdaad zo'n daling komen dan zal die vermoedelijk pas in januari zijn beslag krijgen. De sector zal de eindejaarsbonussen waar men vanaf half november zo hard voor heeft gewerkt immers eerst veilig willen stellen. Zodra die buit binnen is, voor de meeste partijen eind komende week als de boeken sluiten, mag en kan er weer een correctie komen. Dit klinkt cynisch, maar zo gaat dat nu eenmaal. Het gevolg is wel dat zo'n correctie uitermate scherp kan zijn.

AEX daggrafiek BB 141212

 • Het technische beeld in de daggrafiek met Bollinger Bands is iets verzwakt, al moeten we daar nog niet de conclusie uit trekken dat het volgende week minder gaat. De bovenste lijn stijgt namelijk niet meer verder en dat kan eventueel een voorbode voor een daling betreffen. Er is dan overigens nog geen man overboord, want de middellijn kan dan steun vormen en zorgen voor handhaving van de stijgende trend.

AEX uurgrafiek 141212

 • De AEX brak vanmorgen naar boven uit de rechthoek 343,2 - 344,8, maar keerde in de middag weer terug in dit patroon. De uitbraak werd een valse uitbraak. Daar op een valse uitbraak naar boven meestal een daling volgt moeten we voor volgende week rekening houden met lagere koersen. 

 • Het patroon dat in de laatste twee uren is gevormd lijkt dit te bevestigen. Het is namelijk een stijgende wig die aangeeft dat een daling aanstaande zou zijn. De wig zou afgerond worden met een uitbraak naar beneden, in welk geval de stippellijn rond 343,2 het eerste doel wordt. Andere mogelijke steunniveaus zouden de grenzen 342,2, 340,5, 340,2 en uiteraard de bij de week- en daggrafiek al besproken grens 339,4 zijn.

AEX kwartiergrafiek 141212

 • De stijgende wig waar ik bij de uurgrafiek over schreef is nog niet afgerond en komende maandag ondergeschikt aan het koersverloop elders en eventueel nieuws. Ik kijk dus ook of we de wig eventueel naar boven verlaten. Bij een uitbraak naar boven volgt namelijk een nieuwe beweging naar boven vanaf de nieuwe bodem op 343,9. De kans op een stijging boven de top van vandaag 345,4 en een vervolg naar 346,8 of 347 is dan groot.
 • Verlaten we de wig aan de onderzijde dan telt voor mij slechts het verloop ten opzichte van 343,2, dit omdat een daling daaronder topvorming in de daggrafiek zou betekenen.

Resumerend: 

De afgelopen licht positief verlopen week heeft de beursgraadmeter boven 343,2 gebracht, een grens die daarop als steunniveau diende. De index kan op grond hiervan verder stijgen naar 346,8, 347 of hoger, op termijn naar het doel 359 van de omgekeerde driehoek w-w'. De eerste stap zou die boven het hoogste punt 345,4 van vandaag zijn. Lijn j vormt evenwel een bedreiging voor dit scenario. De lijn vormt samen met lijn w eveneens een omgekeerde driehoek, maar dan een met een volledig andere betekenis. De betekenis van w-j is namelijk tegengesteld aan die van w-w'. De driehoek w-w' is een voortzettingspatroon, terwijl de driehoek w-j een omkeerpatroon is. Ik sluit zolang lijn j intact blijft als weerstandslijn en niet doorbroken wordt dus niet uit dat er een daling naar lijn w of lager komt. De candle die in de daggrafiek is gevormd is een inverted hammer. Voeg ik hier de valse uitbraak van vandaag aan toe dan moet ik voor maandag uit gaan van een daling. Beginnen we daar de komende week inderdaad mee dan kijk ik of de AEX boven 343,2 blijft. Zakt de index door dit niveau dan zijn er meerdere mogelijke doelen, namelijk 342,2, 340,5, 340,2 en lijn w' op 339,4. Een eventuele daling onder het laatste niveau zou de driehoek w-w' ongeldig maken, waardoor we alleen nog w-j over zouden houden. Breken we komende week daarentegen naar boven door lijn j dan kan er een streep door de driehoek w-j en blijft alleen w-w' nog over. Dat betekent dan een vervolg naar boven.

En dan nog dit...

Omdat ik me kan voorstellen dat u het spoor bijster bent na het voorgaande heb ik hieronder een gestileerde weergave geplaatst van de twee mogelijkheden. Er is sprake van twee omgekeerde (wijder wordende) driehoeken met een volledig tegengestelde betekenis.

 • Figuur (a) is de huidige ontwikkeling. Het patroon dat als een voortzettingspatroon functioneert voert ons verder naar boven, waarbij de eis moet worden gesteld dat de index boven lijn w' blijft. Het is het beeld dat zich verder zou ontwikkelen als lijn j naar boven doorbroken wordt. Figuur (b) is de situatie die zou ontstaan als de graadmeter daalt vanaf lijn j, dat zou in potentie een daling naar lijn w en lager mogelijk maken. Het is een omkeerpatroon dat zich maar zelden voordoet, maar daarom nog niet onmogelijk is. Dit zijn de twee ontwikkelingen waar onze markt uit zal moeten kiezen. Het maakt nogal wat verschil zoals u ziet. -Ad Nooten-

 

 

Geplaatst vrijdag 14 dec 2012, 19.38u.

 

Eerder vandaag verschenen de volgende updates:

14 dec 09.15u: Direct aanval op weerstand 344,8

14 dec 10.00u: Uitbraak uit rechthoek gerealiseerd

14 dec 11.00u: Steun gevonden bij de grens 344,5

14 dec 12.00u: Markt houdt AEX nog boven 344,8

14 dec 13.00u: AEX afgelopen uur iets gestegen

Arcelor Mittal: Stijging gerealiseerd de laatste weken

14 dec 14.00u: Voor tweede keer terug onder 344,8

14 dec 15.00u: Uitbraak is valse uitbraak geworden

14 dec 16.00u: Steun voor AEX bij slot van gisteren

14 dec 17.00u: AEX staat nog steeds licht in de plus

 

Agenda van maandag 10 dec t/m vrijdag 14 dec 2012

Overzicht van eerder in En dan nog dit... besproken onderwerpen

 

Naar boven