ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

AEX daggrafiek 270812

  • De tijden zijn veranderd. Het koersverloop van de AEX en andere indices beantwoordt namelijk in steeds mindere mate aan oude wetmatigheden uit de technische analyse. Dit heeft naar ik vermoed te maken met de combinatie van computerprogramma's die een steeds groter deel van de markt naar zich toe trekken en de dunne handel waar we al weken mee te maken hebben. Als mijn vermoeden juist is zou dit, nu de zomerstilte grotendeels achter ons ligt, binnenkort moeten veranderen. Neemt het volume volgende week toe dan zouden ook de oude wetten weer toepasbaar moeten zijn. Ik hoop het maar.

  • Een van die oude wetten is dat een doorbroken steunlijn geacht wordt weerstandslijn te worden, iets dat vandaag bij lijn x duidelijk niet het geval was. De AEX keerde moeiteloos terug boven de lijn. Een andere wet is dat een daling onder een voorgaande bodem als een verkoopsignaal geldt. Ook dat is de laatste weken anders, een daling onder een bodem zorgt juist voor extra kooplust in de markt. Het is een vreemde gewaarwording te zien dat een stap onder een bodem plots een koopsignaal is geworden.

  • De enige theorie die nog lijkt te werken is de Fibonacci theorie. Er is een duidelijke bodem ontstaan bij het 61,8% niveau van de stijging 321,8 - 336,7 waar afgelopen vrijdag een hammer ontstond. Die hammer is door de groene candle van vandaag bevestigd als bodempatroon. De aandelenmarkt is voornemens de opwaartse trend aan te houden.

AEX daggrafiek BB 270812

  • De beursindex is in de daggrafiek met Bollinger Bands teruggekeerd boven de middellijn. Het is een ontwikkeling die we begin juni en eind juli ook al zagen. Ik wens hier evenwel niet de conclusie uit te trekken dat we morgen noodzakelijkerwijs omhoog gaan. Kijkt u naar het verloop in de cirkel linksboven in de grafiek. Dit lijkt veel op het koersverloop van de afgelopen drie beursdagen. De index steeg toen niet verder, maar keerde al weer snel om. Ik doe daarom niets met het gegeven dat de AEX terug is boven de middellijn.

AEX uurgrafiek 270812

  • In de uurgrafiek telt morgen het verloop ten opzichte van het 61,8% niveau rond 333,1 zwaar. Dit is het 61,8% niveau van de daling 336,7 - 327,2. Zou dit doorbroken worden dan maakt dat de kans op een terugkeer naar de top rond 336,9 groot. De aandelenindex moet dan uiteraard eerst door de top van vandaag rond 332,9 gebroken zijn, vooraleer er een doorbraak door 333,1 plaats kan vinden.

  • Wordt 333,1 doorbroken dan vormen de stippellijnen rond 334,3, 334,9 en 335,4 potentiŽle weerstandsniveaus, om reden dat deze lijnen eerder als steun- of weerstandsniveau fungeerden.

AEX kwartiergrafiek 270812

  • In de kwartiergrafiek ziet u stippellijnen rond 332,9 en 331,1 die morgenochtend van belang zijn. Een uitbraak naar boven levert zoals we zagen een doorbraakpoging door het 61,8% niveau 333,1 in de uurgrafiek op. Een eventuele daling onder 331,1 zou korte termijn topvorming beteken, waarop u dan in mijn updates zult kunnen lezen wat ik zie als mogelijke steunniveaus. Het zou voorbarig zijn als ik nu al potentiŽle steunniveaus ging zoeken, want de markt is nu duidelijk gespind op een voortzetting naar boven. De grens 331,1 houd ik uiteraard in de gaten.

Resumerend: 

De AEX-index is teruggekeerd boven lijn x in de daggrafiek, iets dat als een ongebruikelijke ontwikkeling mag worden gezien. Gewoon is dat een doorbroken lijn weerstand vormt. De hammer van afgelopen vrijdag in de daggrafiek die op het 61,8% niveau stond is door de stijging van vandaag bevestigd als bodempatroon, waarmee de aandelenmarkt te kennen geeft een vervolg naar boven na te streven. Breekt de index in de uurgrafiek door de top 332,9 en het 61,8% niveau 333,1 dan komt dat vervolg er. Achtereenvolgende mogelijke richtpunten zijn dan de potentiŽle weerstandsniveaus 334,3, 334,9, 335,4 en 336,7, punten waar eventueel een top zou kunnen volgen. Mocht de index dalen onder de bodem 331,1 van vanmiddag dan komt er een correctie op de stijging van afgelopen vrijdag en vandaag. U leest dan in mijn updates welke grenzen vervolgens van belang zijn als mogelijke steunniveaus, want ik wil die op dit moment nog niet bepalen. Dat zou gezien de voortvarendheid waarmee kopers vandaag te werk zijn gegaan en de wijze waarop zij de markt in handen hebben voorbarig zijn.

En dan nog dit...

De Duitse DAX heeft afgelopen vrijdag met een hammer steun gevonden rond 6882, een hammer die vandaag bevestigd is als bodem. Voor de komende dagen is die bodem uiteraard van belang, maar ook de recente top.

  • De top van vorige week lag rond 7105. Stel dat er nu een lagere top onder 7105 tot stand komt, gevolgd door een daling onder 6882, dan zou dat de vorming van een hoofd en schouders patroon betekenen. Laat ik vermelden dat er zich tegenwoordig echter haast geen hoofd en schouders patroon meer voor doet. Op het moment dat de rechterschouder geacht wordt te ontstaan komt het dit jaar namelijk veelal van een stijging boven de laatste top, waardoor de schouder dan niet meer tot ontwikkeling komt. Dit zou voor wat de DAX betreft het geval zijn als de index van onze oosterburen de genoemde top rond 7105 passeert. U begrijpt dat ik met veel interesse naar het koersverloop kijk, benieuwd naar het antwoord op de vraag of we onder de huidige omstandigheden dus Łberhaupt nog wel een toppatroon als dit krijgen. Ik zou overigens blij zijn als het patroon ontstaat, want het zou een teken zijn dat de markt zich weer enigszins normaliseert. -Ad Nooten-

 

 

Geplaatst maandag 27 aug 2012, 19.09u.

 

Eerder vandaag verschenen de volgende updates:

27 aug 09.15u: Lichte daling, steun 50% niveau

27 aug 10.00u: AEX fractie boven slot van vrijdag

27 aug 11.00u: Graadmeter boven top van vrijdag

27 aug 12.00u: AEX gezakt naar een 38,2% niveau

27 aug 13.00u: Een zorgvuldig opgebouwde stijging

27 aug 14.15u: Beursindex omhoog uit stijgende wig

Boskalis: Sprake van grote driehoek in maandgrafiek

27 aug 15.00u: Vloertje onder de AEX-index gelegd

27 aug 16.15u: Index gedaald naar eerder steunpunt

27 aug 17.00u: Lagere top, maar kooplust na vijven

Overzicht van eerder in En dan nog dit... besproken onderwerpen

 

Naar boven