ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

AEX weekgrafiek 200412

 • De AEX opende deze week onder het 38,2% Fibonacci niveau, maar sloot erboven. Dit wil zeggen dat het niveau intact gebleven is, wat dan weer kan resulteren in een vervolg naar boven. Met die mogelijkheid moeten we komende week dus rekening houden.

 • Zouden we toch verder dalen dan kan lijn s eventueel steun vormen rond 299 en daaronder zou het 50% niveau rond 296,8 een mogelijk steun- annex richtpunt zijn.

AEX daggrafiek 200412

 • Wil de markt daadwerkelijk het vervolg naar boven realiseren dat volgens de weekgrafiek mogelijk is, dan moet er een stijging boven de stippellijn rond 311,7 en de recente toppen rond 313,4 komen. Daar ga ik dus uiteraard op letten.

 • Daar staat tegenover dat ik ook de ontwikkeling ten opzichte van de stippellijn rond 304,4 goed in de gaten houd. Zouden we daar namelijk doorheen zakken dan vervolgen we de daling juist en gaan in eerste instantie naar het 50% Fibonacci niveau in deze daggrafiek rond 303. Daaronder zouden lijn s in de weekgrafiek rond 299 en het 50% niveau in die grafiek rond 296,8 een rol gaan spelen als mogelijke doelen.

 • Dat we vandaag gestegen zijn speelt voor mij overigens geen rol, want dat had puur met expiratie belangen van doen. Nu die expiratie achter ons ligt spelen andere zaken weer.

AEX daggrafiek BB 200412

 • Een van de zaken die speelt is de dalende trend in de daggrafiek met Bollinger Bands. Die maakt een voortzetting van de daling zeer wel mogelijk, waarmee ik uiteraard nog geen bewijs in handen heb dat die voortzetting er inderdaad komt.

AEX uurgrafiek 200412

 • Of we maandag inderdaad dalen hangt af van het koersverloop ten opzichte van de lijnen g en g'. Deze vormen samen een nog niet afgemaakte stijgende wig, een aanwijzing voor een neerwaarts vervolg. De wig is af zodra we een uitbraak naar beneden krijgen.

 • Het gegeven dat er een top is ontstaan rond het 50% niveau rond 309,7 in deze uurgrafiek ondersteunt het beeld waarin een daling aanstaande is.

 • Zolang de wig echter nog niet is bekroond met een uitbraak aan de onderzijde dienen we ook de bovenkant in de gaten te houden. Een uitbraak naar boven is immers ook nog mogelijk. Zou dat gebeuren dan wordt de wig ongeldig. Weerstand kan er dan zijn rond het 61,8% niveau 310,5, de stippellijn rond 310,9 en de al bij de daggrafiek genoemde stippellijn rond 311,7. Eenmaal daarboven zou een terugkeer naar 313,4 volgen, maar er kan uiteraard ook nog topvorming plaatsvinden rond 310,5, 310,9 of 311,7.

AEX kwartiergrafiek 200412

 • Ik schreef bij de uurgrafiek dat we zolang er geen uitbraak aan de onderkant van de wig staat op moeten letten of er toch niet een uitbraak naar boven komt, want een stijging is dan altijd nog mogelijk. Fibonacci lijnen in de kwartiergrafiek ondersteunen dit beeld. Er is vanmiddag namelijk een bodem neergezet op het 61,8% niveau 307,3. Bodemvorming rond een 61,8% niveau kan leiden tot een vervolg naar boven. We mogen dus hoewel er een wig in wording lijkt nog niet voetstoots uitgaan van een komende daling. Wel is de kans daarop groot.
 • Dalen we inderdaad en komen we onder 307,3 dan kan er steun liggen rond 306, 305,6 en in het gebied 304 - 304,6 waar bodems ontstonden. Die laatste bodems kunt u nog zien als u terugkijkt naar de uurgrafiek.

Resumerend: 

Uit de weekgrafiek blijkt dat een stijging komende week zonder meer mogelijk is, dit vanwege het gegeven dat het 38,2% niveau intact is gebleven. In de kwartiergrafiek zagen we vanmiddag een bodem op een 61,8% niveau en dat ondersteunt de mogelijkheid van een stijging. We hebben in de uur- en kwartiergrafiek echter te maken met een nog niet afgemaakte stijgende wig en dat zorgt ervoor dat de kans op een daling desondanks het grootst is. Definitief is dat echter nog niet, want we kunnen zolang de wig niet afgerond is met een neerwaartse beweging altijd nog een uitbraak naar boven krijgen waardoor het patroon ongeldig wordt. Breken we inderdaad naar boven uit dan kan er weerstand liggen rond 310,5, 310,9 en 311,7, dat zijn dus punten waar een top zou kunnen ontstaan. Een eventuele stijging boven 311,7 zou ons terug doen keren naar 313,4, een grens die we zoals we bij de daggrafiek zagen uit moeten nemen om daadwerkelijk een nieuwe opwaartse beweging te doen ontstaan. Wordt de wig g-g' in wording daarentegen bekroond met de gebruikelijke uitbraak naar beneden dan dalen we verder, zeker als we vervolgens ook nog door 307,3 zakken waar vanmiddag steun lag. PotentiŽle steun vinden we vervolgens rond 306, 305,6 en tussen 304 en 304,6. Een eventuele daling onder 304 zou een voortzetting naar beneden naar 303, 299 of 296,8 veroorzaken.

En dan nog dit...

Het valt de Amerikaanse belegger niet mee om een voortzetting naar boven voor de Nasdaq te bewerkstelligen. We werpen een blik op de daggrafiek van deze graadmeter.

 • De Nasdaq heeft inmiddels twee keer steun gevonden rond het 61,8% niveau rond 2990. Het is echter geen van beide keren gelukt om een opwaartse beweging op te zetten vanaf dit niveau. Wat niet naar boven gaat moet op een zeker moment wel naar beneden. Daarom houd ik rekening met een scenario waarin er een slot onder 2990 en een vervolg naar 2900 tot stand komt. Zien beleggers echter kans de Nasdaq boven 3060 te tillen dan gaat dit niet door. -Ad Nooten-

 

 

Geplaatst vrijdag 20 apr 2012, 19.35u.

 

Eerder vandaag verschenen de volgende updates:

20 apr 09.15u: Eerste candle AEX is een hammer

20 apr 10.00u: PotentiŽle vlag voorafgaand aan IFO

20 apr 11.15u: Vlag afgerond in de kwartiergrafiek

20 apr 12.00u: Dubbele bodem in buurt van 306

20 apr 13.00u: AEX gestegen tot boven de vlag

20 apr 14.00u: Strijd is zichtbaar in de grafiek

20 apr 15.00u: Dubbele top AEX-index rond 309,2

Hoe om te gaan met twijfels (column BeursPlaza)

20 apr 16.00u: Kleine stijging in vorm van een vlag

20 apr 17.00u: Verder gestegen tot 50% niveau

 

Agenda van maandag 16 apr t/m vrijdag 20 apr 2012

Overzicht van eerder in En dan nog dit... besproken onderwerpen

 

Naar boven