ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

AEX weekgrafiek 050412

  • De aandelenmarkt is morgen gesloten vanwege Goede Vrijdag, daarom start ik met de weekgrafiek. De AEX is deze week 2,7% gedaald en dat is voor mij aanleiding om Fibonacci lijnen te plaatsen over de stijging 256,4 - 337,2. De correctieniveaus van deze stijging zijn immers potentiŽle steunniveaus. U ziet ze rond 306,3, 296,8 en 287,2. Het ziet er in deze grafiek naar uit dat we op weg zijn naar het 38,2% niveau rond 306,3, want dat is het eerste van deze drie.

AEX daggrafiek 050412

  • Er zijn echter ook nog andere Fibonacci lijnen mogelijk, namelijk die over de stijging 268,7 - 337,2 die ik deze week in de daggrafiek tekende. Het laagste punt van vandaag ligt bij het 38,2% niveau 311 van deze stijging. Het gegeven dat er hier een hammer is ontstaan doet vermoeden dat de aandelenmarkt voornemens is hier een bodem te maken. Het niveau valt bovendien vrijwel samen met lijn y, de onderzijde van de wijder wordende driehoek y-y' die ik gisteren tekende. Deze driehoek is intact gebleven en dat wil zeggen dat we volgende week dinsdag een stijging zouden kunnen gaan zien. Voor alle duidelijkheid, de Europese markten zijn komende maandag gesloten omdat het Tweede Paasdag is. Een hammer moet echter altijd bevestigd worden voordat je zeker weet dat het een bodem is. Een garantie op een stijging kan ik u dus niet geven.

  • Zouden we ondanks de vorming van deze hammer toch verder dalen en onder 311 belanden dan zijn er hier drie mogelijke doelen, dat zijn 307,5, 305,6 en het 50% niveau 303. Deze komen dus bovenop de grens 306,3 uit de weekgrafiek.

AEX daggrafiek BB 050412

  • Het slot van vandaag lag precies op de onderste lijn van de Bollinger Bands, waarmee we net voldaan hebben aan de voorwaarde van een terugkeer binnen de banden. Dit wil zeggen dat we vanuit deze indicator gezien zowel een stijging als een daling kunnen krijgen.

AEX uurgrafiek 050412

  • Omdat we dinsdag zouden kunnen stijgen wil ik uiteraard graag weten waar er weerstand kan liggen. Om dat vast te stellen heb ik Fibonacci lijnen geplaatst over de daling 327,2 - 310,9. PotentiŽle weerstandsniveaus zijn de magenta stippellijnen rond 317,1, 319 en 321. Er kan tevens weerstand liggen bij de deze week doorbroken grenzen 316,7, 318,2 en 319,8.

  • De laatste candle is een inverted hammer en dat wijst op een eventuele top. Ik gebruik de kwartiergrafiek daarom om vast te stellen waar er steun kan liggen mochten we dalen.

AEX kwartiergrafiek 050412

  • Daartoe heb ik deze grafiek voorzien van Fibonacci lijnen over de stijging 310,9 - 315,5. Steun kan er gevonden worden rond 314,4, 313,7, 313,2 of 312,6. Dit zijn punten waar we dan nog een bodem zouden kunnen zien, gevolgd door een nieuwe stijging.
  • Een eventuele daling onder deze vier grenzen daarentegen zou een terugkeer naar 311 veroorzaken, waarbij de kans op een neerwaartse doorbraak door die grens en een vervolg naar beneden groot zou zijn.

Resumerend: 

De AEX is deze week gedaald, waardoor het 38,2% Fibonacci niveau rond 306,3 in de weekgrafiek een voor de hand liggend doel is geworden. Het is in die grafiek namelijk het eerste van drie mogelijke steunniveaus 306,3, 296,8 en 287,2. Het zijn echter niet alleen de Fibonacci lijnen in de weekgrafiek die tellen, ook die van een deelbeweging in de daggrafiek zijn van belang. De AEX vond daar steun bij het 38,2% niveau 311 dat vrijwel samenvalt met lijn y, de onderkant van de wijder wordende driehoek die intact bleef. Een hammer op dat punt geeft aan dat we een bodem zouden kunnen maken, al moet die hammer nog wel bevestigd worden. Stijgen we dinsdag dan zijn er zes mogelijke weerstandsniveaus waar we onze aandacht allereerst op kunnen richten, namelijk de niveaus 316,7, 317,1, 318,2, 319, 319,8 en 321. We zullen bij ieder punt uit deze reeks dat wordt bereikt moeten kijken of er wellicht een top ontstaat. Dalen we komende dinsdag dan hebben we in de grenzen 314,4, 313,7, 313,2 en 312,6 vier punten waar eventueel een hogere bodem gevormd kan worden. Een eventuele daling onder 312,6 zou een terugkeer naar 311 betekenen, een grens waar we dan waarschijnlijk doorheen zouden zakken. Er zijn in dat scenario vervolgens meerdere steunniveaus waar we de aandacht op zouden moeten vestigen, namelijk 307,5, 305,6 en 303 uit de daggrafiek en 306,3 in de weekgrafiek.

En dan nog dit...

De goudprijs is na een daling op een interessant punt aangekomen, zoals ik u aan de hand van de onderstaande weekgrafiek wil laten zien.

  • Het punt waar de goudprijs is gearriveerd is het 61,8% Fibonacci niveau van de stijging $1523 - $1791. Dit ligt rond $1625. Niet ver hieronder ligt de onderzijde van het lange termijn trendkanaal p-p' waarvan de bovenste lijn na een uitstap naar boven begin maart wederom als weerstandslijn dienst deed. Sluit de goudprijs deze week onder $1625 dan zou dat de kans met zich meebrengen dat de prijs vervolgens ook door lijn p zakt. Op een daling onder een 61,8% niveau volgt namelijk meestal een terugkeer naar het 100% niveau. Het hoeft geen betoog dat dit een negatieve ontwikkeling zou zijn, want lijn p gaat helemaal terug tot oktober 2008 en is dus een cruciale steunlijn. Wordt er daarentegen steun gevonden rond $1625 of lijn p dan blijft het kanaal intact en daarmee ook de lange termijn stijgende trend. Voor hen die in goud beleggen daarom de raad om het koersverloop deze maand wat extra aandacht te geven. Ik wens u fijne Paasdagen. -Ad Nooten-

 

 

Geplaatst donderdag 5 apr 2012, 18.50u.

 

Eerder vandaag verschenen de volgende updates:

5 apr 09.15u: Hogere opening beursgraadmeter

5 apr 10.00u: AEX hoger na vorming kleine driehoek

5 apr 11.00u: Het sentiment is al weer gedraaid

Wolters Kluwer: Uitbraak wijder wordende driehoek

5 apr 12.00u: AEX is gedaald naar 38,2% niveau

5 apr 13.00u: Omhoog op een tegenvallend cijfer

5 apr 14.00u: AEX snel terug na afronding vlag

5 apr 15.00u: Index in een zijwaartse beweging

5 apr 16.00u: Graadmeter naar boven uit rechthoek

5 apr 17.00u: Winst kort voor het lange weekend

 

Agenda van maandag 2 apr t/m vrijdag 6 apr 2012

Overzicht van eerder in En dan nog dit... besproken onderwerpen

 

Naar boven