ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

AEX weekgrafiek 090911

  • Vorige week kwam de AEX-index in de weekgrafiek boven lijn x', de bovenzijde van de driehoek x-x'. De index keerde echter nog diezelfde week terug onder de lijn, waardoor er sprake was van een valse uitbraak. Ik besloot de driehoek te laten staan. Wel merkte ik erbij op dat er in de daggrafiek sprake was van een stijgende rechthoekige driehoek, in tegenstelling tot de driehoek een omkeerpatroon. Een en ander was in strijd met elkaar. Deze week volgde een daling onder lijn x, maar ook die werd nog voor het einde van de week teruggedraaid. Ook deze beweging is dus een valse uitbraak geworden. Het maakt de ontwikkelingen er niet eenvoudiger op, want we kunnen niets meer met het patroon x-x'. Op grond van deze grafiek kan ik niet inschatten wat de ontwikkeling van de komende week gaat zijn.

  • Ik wil desondanks wel aangeven wat het belangrijkste niveau in deze grafiek is, dat is namelijk de bodem rond 265,9. Zouden we door die grens zakken dan zou het 61,8% niveau van de stijging 195 - 374,2 rond 263,4 de index in principe nog op kunnen vangen, maar de kans daarop zou gezien de kleine afstand tussen 265,9 en 263,4 klein zijn. Waarschijnlijker is het dat we dan naar het volgende potentiŽle steunniveau gaan, zijnde de stippellijn rond 241,4.

AEX daggrafiek 090911

  • De stijgende rechthoekige driehoek gevormd door lijn a en de horizontale stippellijn rond 295,9 is intact. Het gaat om een potentieel bodempatroon, waardoor de mogelijkheid van een beweging naar boven zonder meer open moet worden gehouden.

  • Daar staat tegenover dat er een lagere top is ontstaan binnen het patroon, de top rond 284,3. De vorming van een lagere top betekent over het algemeen slecht nieuws. Positief kan ik alleen worden op het moment dat we stijgen en door die top op 284,3 breken. Zolang dat niet gebeurt let ik met name op de beweging ten opzichte van lijn x en de laatste bodem rond 270,4. Zouden we door deze bodem zakken dan stoppen we het lopende proces van hogere bodems, een proces waarbij achtereenvolgens laagtepunten zijn ontstaan rond 265,9, 269,2, 269,9 en 270,4. De drie aan 270,4 voorafgaande grenzen zouden bij een daling onder dat niveau nog steun kunnen bieden, maar zeker is dat allerminst.

AEX daggrafiek BB 090911

  • De vorming van een top rond 284,3 betekent in de daggrafiek met Bollinger Bands dat de middellijn intact gebleven is als weerstandslijn. Dit kan in het slechtste geval uitlopen op hervatting van de neerwaartse trend. Daarvoor zou de index dan eerst naar de onderste lijn moeten gaan, ik ga de komende week na of dit gebeurt.

AEX uurgrafiek 090911

  • De uurgrafiek biedt ons een belangrijk stuk informatie. De beursindex heeft namelijk het 61,8% Fibonacci niveau van de stijging 270,4 - 294,3 bereikt en dat is een potentieel steunniveau. Dit wil zeggen dat de graadmeter aanstaande maandag eventueel op zou kunnen veren.

  • Uit het feit dat we het 61,8% niveau hebben bereikt vloeit meteen een koersdoel voort dat we kunnen gebruiken in het geval we onder het laagste punt 275,4 van vandaag belanden. Dat doel is namelijk de laatste bodem rond 270,4. Het kan dan overigens wel zo zijn dat de markt net boven 270,4 een nieuwe hogere bodem tracht te maken om het proces van hogere bodems in stand te houden.

AEX kwartiergrafiek 090911

  • In de kwartiergrafiek is vandaag na veel vijven en zessen de stijgende wig j-h ontstaan. Het koersdoel van deze formatie ligt rond 274,2 en dat wordt mijn eerste richtpunt als we verder dalen onder het laagste punt 275,4 van vandaag.
  • Komen we niet onder 275,4 en gaan we omhoog, dan kan er weerstand liggen rond 276,4 (oude weerstandslijn), 276,7 (38,2% van 278,8 - 275,4), 276,9 (eveneens een oude bekende), 277,1 (50%) en 277,5 (61,8%). Alleen een stijging boven deze laatste grens zou het de index mogelijk maken om terug te keren naar de stippellijn rond 278,4, wat de wig ongeldig zou maken. Op een wig hoort namelijk een daling te volgen die vergelijkbaar is aan de ontwikkeling die voorafging aan het patroon.

Resumerend: 

De weekgrafiek geeft geen duidelijk beeld, wel zegt de grafiek dat we bij een daling onder 265,9 waarschijnlijk naar 241,4 gaan. Er zou nog steun kunnen liggen rond 263,4, maar het is sterk de vraag of dat niveau dan nog wat zou betekenen. Boven 265,9 hebben we hogere bodems die achtereenvolgens rond 269,2, 269,9 en 270,4 zijn gesitueerd. Het is deze laatste grens waar ik het eerst op let. In de kwartiergrafiek staat een wig met een doel van 274,2, wat het eerste richtpunt zou worden als we maandag onder 275,4 komen. Daarna zou mijn aandacht uitgaan naar 270,4. De uurgrafiek leert ons dat we echter ook nog zouden kunnen stijgen. We hebben immers het 61,8% niveau in die grafiek bereikt. Weerstand naar boven zou er achtereenvolgens kunnen liggen rond 276,4, 276,7, 276,9, 277,1, 277,5 en 278,4. Een stijging zou niet aansluiten bij de stijgende wig in de kwartiergrafiek, want dat patroon voorziet gezien de beweging die eraan vooraf ging in een vlotte daling.

En dan nog dit...

Omdat in de daggrafiek van de S&P500 index de voltooiing van een belangrijk patroon nadert wil ik op deze plek vandaag aandacht besteden aan de daggrafiek van deze index. Het gaat om de grafiek van 19.00u vanavond.

  • De S&P500 bevindt zich in een stijgend trendkanaal, maar dat is niet zomaar een kanaal. Het gaat om een tijdelijke beweging in een dalende trend, een zogenaamde vlag. Het is een erg groot patroon, maar dat neemt niet weg dat het bij een uitbraak naar beneden een fraai voortzettingspatroon wordt, waarop dan een stevige daling volgt. Steun zou er dan nog kunnen liggen rond 1140, waar een dubbele bodem ligt. Een daling daaronder zou de afronding een hoofd en schouders patroon geven. Aan dit patroon is echter maar een beperkte stijging vooraf gegaan, wat het een stuk minder sterk maakt. Dit alles neemt niet weg dat een daling onder 1140 gezien het feit dat hier een dubbele bodem ligt een slechte zaak zou zijn en de vlag zou bevestigen. U begrijpt dat ik met zeer veel interesse volg wat de S&P500 doet ten opzichte van lijn a (die vandaag rond 1148 ligt) en de grens 1140. Vandaag kan gezien het feit dat de index zo dicht bij lijn a koerst tenslotte wel eens een beslissende dag worden voor het toekomstig koersverloop. -Ad Nooten-

 

 

Geplaatst vrijdag 9 sep 2011, 19.38u.

 

Eerder vandaag verschenen de volgende updates:

9 sep 09.15u: Kopers reageerden snel op daling

9 sep 10.15u: Verder gedaald naar 61,8% niveau

9 sep 11.00u: AEX bijna op potentieel steunniveau

9 sep 12.00u: Stijgende wig tegenover driehoek

9 sep 13.00u: Beeld anders na korte aanval kopers

9 sep 14.00u: AEX het afgelopen uur onveranderd

9 sep 15.00u: Index omhoog en snel weer omlaag

Vastned Retail: Stijgende wig aanwijzing voor daling

9 sep 16.00u: Beurs onder druk na aftreden Stark

9 sep 17.00u: Driehoek na weerstand rond 278,4

Overzicht van eerder in En dan nog dit... besproken onderwerpen

 

Naar boven