ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

AEX daggrafiek 230311

  • In mijn slotanalyse van 8 maart jongstleden noemde ik de stijgende wijder wordende driehoek f-m waaruit we op 11 maart jongstleden naar beneden uitbraken een grafische weergave van overmoed. Dat overmoed niet zomaar verdwijnt wordt duidelijk uit het koersverloop van de afgelopen vijf beursdagen. De AEX heeft meer dan de helft van de daling 374,2 - 343,2 goedgemaakt, want de graadmeter heeft het 50% Fibonacci niveau van die daling vandaag uitgenomen. Hierbij is onderweg een zogenaamd island reversal pattern oftewel eiland omkeerpatroon ontstaan. Ik ging er eergisteren van uit dat het gap van die dag gesloten zou worden, want een eiland als dit is zeldzaam. Dit blijkt tot dusverre echter geen juiste aanname te zijn geweest, want het gap bleef open en de formatie bleef staan. Hiermee hebben we in relatief korte tijd twee zelden voorkomende patronen gekregen, namelijk de driehoek f-m en de island reversal. Beide patronen wijzen op extreme kooplust. Het zou me op basis hiervan niet verrassen als de beurs binnenkort gigantisch onderuit gaat. Als beleggers namelijk denken dat alles mogelijk is gaat het meestal mis. Eťn bericht dat als katalysator dient en we gaan. Hoewel ik op grond hiervan op mijn hoede ben laat ik me hier uiteraard niet door leiden. We zijn sterk opgeveerd van lijn y en kennen zolang we ons boven die lijn bevinden een opwaartse trend. Onderuit gaan we pas mochten we achtereenvolgens naar beneden door lijn y en de laatste bodem rond 343 breken, maar dan gaan alle remmen ook los.

  • Op dit moment echter is het verstandig om verder naar boven te kijken. Het slot van vandaag lag namelijk boven het 50% Fibonacci niveau in deze grafiek, wat het 61,8% niveau rond 362,4 tot een aannemelijk doel maakt.

  • Morgen vinden we rond 360,2 echter nog het 50daags exponentieel voortschrijdend gemiddelde EMA50. Deze dalende magenta lijn kan eventueel weerstand vormen. Dit is dus het niveau waar ik mijn aandacht om te beginnen op richt als we morgen verder zouden stijgen. Breken we door 360,2 dan gaat mijn doel over naar 362,4. Eventueel kan er dan een uitschieter naar 363 komen, een punt waar eerder steun lag en nu dus weerstand gevonden zou kunnen worden, of naar lijn f.

AEX daggrafiek BB 230311

  • We naderen in de daggrafiek met Bollinger Bands de middellijn van deze indicator. Toeval of niet, deze lijn loopt morgen net als het gemiddelde in de vorige grafiek rond 360,2. Deze lijn kan eveneens weerstand vormen, wat een extra reden is om bij een voortzetting naar boven rond 360,2 te kijken of we eventueel weerstand ondervinden en een top maken.

AEX uurgrafiek 230311

  • In de uurgrafiek ziet u dat we onderweg zijn naar een gap dat op 11 maart jongstleden ontstond. Dit speelt echter geen rol meer, want alle posities rond dit gebied zullen inmiddels aangepast zijn. Keren we terug tussen de stippellijnen op 360,4 en 361 dan heeft dat dan ook niets meer met het gegeven te maken dat dit gap nog gesloten moet worden, want daarvoor hoeven we er na zo'n lange tijd niet meer terug te keren. Dit neemt niet weg dat er rond 360,4 of 361 wel weerstand kan liggen waar we rekening mee moeten houden.

AEX kwartiergrafiek 230311

  • De overmoed waar ik bij de daggrafiek over sprak komt ook tot uiting in het koersverloop van vanmiddag. De index steeg van 17.15u tot 17.30u meer dan een punt en brak moeiteloos door de twee toppen die eerder vandaag neergezet waren. In de slotveiling kwam er nog eens een halve punt bij. Er werd stevig gekocht door partijen die geen twijfel kennen als het om de beweging van morgen gaat. Ze gedragen zich alsof zij al weten wat er morgenochtend gebeurt. Een groter vertoon van overmoed als het op deze schaal kopen aan het eind van de handelsdag is er niet.
  • De doorbroken grens 358,8 geldt morgen als potentieel steunniveau, net als lijn h als mogelijke steunlijn gezien moet worden. Dalen we dan plaats ik Fibonacci niveaus om andere mogelijke steunniveaus te bepalen. Dit wil ik nu niet doen, want ik weet nu nog niet of we wel een top zetten. Halen de late kopers hun gelijk dan stijgen we morgen immers verder. De doelen voor een beweging naar boven zagen we al, daar hoef ik hier niet verder op in te gaan.

Resumerend: 

De AEX heeft vandaag wederom sterk gepresteerd en is in de daggrafiek door het 50% niveau gebroken. De volgende stap zou nu 360,2 worden, als we morgen tenminste verder stijgen. Zouden we door 360,2 breken dan gaan we naar 362,4, 363 of lijn f, met de kanttekening dat er rond 360,4 of 361 eventueel nog weerstand gevonden zou kunnen worden. Amsterdam is er in ieder geval van overtuigd dat we morgen verder stijgen, de markt heeft met de late stijging namelijk alle terughoudendheid laten varen. Zouden we toch dalen dan kan er steun liggen rond 358,8 of lijn h, andere niveaus bepaal ik dan in mijn updates. Rest me te vermelden dat het me niet zou verbazen als we binnenkort een enorme klap naar beneden maken. De markt is overmoedig. De grafiek is echter leidend en niet deze vermeende overmoed. Bepalend voor de trend zijn lijn y en de laatste bodem rond 343, komen we daaronder dan is er alle reden tot zorg. Die is er nu niet, want we beleven gesteund door lijn y momenteel een sterke opwaartse trend.

En dan nog dit...

Opmerkelijk is dat de DAX vandaag slechts een kleine stijging van 0,36% kende. De Duitse beleggers waren aanmerkelijk minder enthousiast dan de Nederlandse.

  • De DAX keerde vanmorgen terug binnen het patroon dat ik op 18 maart jongstleden als potentiŽle vlag tekende. Het slot lag rond de bovenkant ervan, wat me morgen zal doen volgen of er wellicht weerstand ligt bij deze bovenkant van het als vlag ongeldig geworden patroon. De terugkeer binnen het patroon maakt van de uitbraak van eergisteren namelijk een valse uitbraak, een ontwikkeling waarop alsnog een daling zou kunnen volgen. Ik ben me bewust van het feit dat ik me hiermee in gevaarlijk vaarwater begeef. De Amerikaanse beurzen staan vanavond kort voor het slot ondanks een historisch laag aantal verkochte nieuwe woningen namelijk op alleszins behoorlijke winsten. Dit wijst vooralsnog op een vervolg naar boven. -Ad Nooten-

 

 

Geplaatst woensdag 23 mrt 2011, 21.05u.

 

Eerder vandaag verschenen de volgende updates:

23 mrt 09.15u:  Openingsverlies snel weggewerkt

23 mrt 10.00u: Uitbraak uit kanaal niet geslaagd

23 mrt 11.00u: AEX gestegen naar top van gisteren

23 mrt 12.00u: AEX bij 50% niveau in daggrafiek

23 mrt 13.00u: Top gevormd in de kwartiergrafiek

23 mrt 14.00u: Beursindex onder 38,2% niveau

23 mrt 15.00u: Mislukte poging om daling te keren

23 mrt 16.00u: Bodem ontstaan rond 61,8% grens

23 mrt 17.00u: AEX al weer bij top van vanmorgen

Overzicht van eerder in En dan nog dit... besproken onderwerpen

 

Naar boven