ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

AEX daggrafiek 150311

  • De AEX is vandaag 2,3% onder het slot van gisteren geŽindigd en dat valt gezien het koersverloop nog mee. De beursgraadmeter stond op het laagste punt van de dag namelijk op een verlies van maar liefst 3,5%. Het verlies werd veroorzaakt door een enorme daling in Japan, waar de Nikkei vannacht met 10,6% onderuit ging. Het laagste punt van de AEX lag rond 344 en dat is precies op het punt waar het 61,8% Fibonacci niveau en lijn y vandaag samenvielen. Steun rond een 61,8% niveau betekent in principe dat de stijging hervat kan worden en steun van een stijgende trendlijn betekent hetzelfde. De mogelijkheid bestaat dus dat we de opwaartse beweging morgen hervatten. Ik moet daarbij wel een slag om de arm houden. Mocht de situatie rond de kerncentrales in Japan verslechteren dan is niet uitgesloten dat we alsnog door het 61,8% niveau en lijn y zakken.

  • Kijk ik puur naar de AEX-index dan is er nog een reden om aan te nemen dat we morgen naar boven gaan, dat is het gap dat vanmorgen open is gebleven tussen 351,4 en 355,5. Gaps worden meestal gesloten en die wetenschap dwingt me rekening te houden met een terugkeer naar 355,5. Die grens wordt overigens pas mijn doel mochten we door 351,4 breken, want dan weten we pas dat we echt het gap in gaan.

  • Lijn y is een cruciale lijn voor de vervolgbeweging, dat wil ik u illustreren aan de hand van onderstaande weekgrafiek.

AEX weekgrafiek 150311

  • Lijn y is de lijn die bodems uit augustus en december 2010 met elkaar verbindt en zo een stijgende trend weergeeft. Een eventuele daling onder die lijn zou uiteraard een negatieve ontwikkeling zijn. Vlak onder lijn y ligt op 343,3 nog een stippellijn door toppen van vorig jaar. Zouden we door die lijn zakken dan zou dat eveneens geen beste zaak zijn voor het toekomstig verloop. Ik wil echter niet ingaan op de mogelijke implicaties daarvan, want vooruitlopen op doorbraken van lijnen doe ik niet. Een trend blijft de trend tot het tegendeel bewezen is. Komen we onder lijn y en 343,3 dan is dat het geŽigende moment om over de gevolgen daarvan te spreken, nu is het daarvoor te vroeg. Het moge echter duidelijk zijn dat het voor de instandhouding van de opwaartse beweging van belang is dat we boven lijn y blijven. Dat is de boodschap die ik kwijt wilde.

AEX daggrafiek BB 150311

  • Gaan we vervolgens naar de daggrafiek met Bollinger Bands dan zien we dat we voor de derde dag op rij met een candle onder de banden staan, vandaag een stuk ruimer dan de voorgaande dagen. We zouden zo langzamerhand terug moeten keren binnen de banden. Dit kan morgen gebeuren, mits het beeld in Japan niet verslechtert. In extreme situaties kan een index langer onder de banden blijven. Neemt de spanning in Japan af dan moeten we daarentegen kunnen stijgen tot boven de onderste lijn van deze indicator.

AEX uurgrafiek 150311

  • De uurgrafiek toont ons de grootte van het gat dat geslagen is tussen de candles van gisteren en die van vandaag. Er zullen nog veel openstaande posities zijn in dit gebied, waardoor de kans dat we er terugkeren om het gap te sluiten groot is. Er ligt daar tenslotte handel. De markt heeft daar getuige de laatste candle overigens niet veel vertrouwen in. Het is een inverted hammer die op weerstand wijst.

AEX kwartiergrafiek 150311

  • Er is vandaag een dubbele bodem ontstaan rond 344, die door een stijging boven de tussenliggende top omgezet is in een W-vormige bodem. Het doel van het patroon is de onderkant van het gap. Zolang we boven lijn t koersen neem ik aan dat we naar die onderzijde rond 351,4 gaan. Willen we vervolgens het gap sluiten dan zullen we met die grens af moeten rekenen, alsmede door lijn s moeten breken.
  • Zouden we onder lijn t komen dan telt alleen de dubbele bodem rond 344. Daar ligt immers in de daggrafiek het belangrijke 61,8% niveau. Zouden we dan op of boven 344 een volgende bodem maken dan staat de markt de mogelijkheid tot stijgen nog open, iets dat onder 344 aanmerkelijk moeilijker zou worden. In het eerste geval zou het gap van vandaag later toch nog gesloten kunnen worden, iets dat bij een daling onder 344 wat minder waarschijnlijk zou worden.

Resumerend: 

De AEX-index is vanmorgen fors onderuit gegaan, maar heeft steun gevonden op het 61,8% niveau 344 in de daggrafiek en op lijn y. Dit is een belangrijk gegeven, want het stelt de markt zoals we in de weekgrafiek zagen in staat de opwaartse trend intact te houden. Eis is dat we boven 344 blijven, iets waar ik morgen uiteraard met argusogen op zal letten. Zakken we door 344 en de stippellijn 343,3 dan is dat een negatieve ontwikkeling, maar daar wil ik pas op in gaan mochten we deze beweging daadwerkelijk maken. We hebben namelijk nog een gap te sluiten en moeten op een zeker moment terugkeren binnen de Bollinger Bands in de daggrafiek en dat zijn twee factoren die een aanwijzing vormen voor een stijging. Vereist is uiteraard dat de situatie in Japan niet verslechtert, dat is iets dat je met technische analyse uiteraard niet kunt vangen. Gaan we omhoog dan kan er rond 351,4 weerstand liggen. Zouden we boven die grens komen dan gaan we het gap in. Willen we dat dan met een stijging naar 355,5 sluiten dan zullen we in de kwartiergrafiek en de uurgrafiek door lijn s moeten breken, anders lukt het niet.

En dan nog dit...

De keuze van een grafiek om vandaag als extra grafiek te bespreken was een moeilijke. Er hebben zich in alle indices ontwikkelingen gemanifesteerd die de moeite van een analyse waard zijn. Vandaag heb ik echter toch maar weer gekozen voor de Nikkei, een keuze die ik maakte op grond van de uitzonderlijke daling van 10,6% die zich in Japan heeft voorgedaan. U ziet de weekgrafiek van de Nikkei.

  • De Nikkei is vannacht door alle bodems gezakt die vanaf mei 2009 waren ontstaan en dat is een uitermate belangrijke ontwikkeling. Het belangrijkst is de daling onder de bodem waar ik een pijl bij heb gezet. Rond die bodem gebeurde het afgelopen jaar iets bijzonders. De daling onder de stippellijn rond 9100 betekende eind augustus 2010 de afronding van een hoofd en schouders patroon. De index keerde de week erop echter terug boven de neklijn, waardoor het patroon ongeldig werd. De daling van vannacht heeft de index teruggeworpen tot onder het punt waar dat patroon vorig jaar teniet werd gedaan. Met enige fantasie ziet u nu opnieuw een hoofd en schouders patroon, al is het wel een uitermate onregelmatig patroon. De beweging vanaf november 2010 zou de nieuwe rechterschouder zijn. Er kan zich op grond hiervan een daling naar 7000 punten voordoen. Ik let hierbij echter scherp op de beweging ten opzichte van de stippellijn rond 9100. Er kan zich zodra het gevaar bij de kerncentrales geweken is een opluchtingsrally voordoen. Een rally zou het beeld in positieve zin veranderen mocht de Nikkei daarbij opnieuw terugkeren boven 9100 punten. De stippellijn rond 8800 vormt na vandaag overigens ook nog weerstand waar de Japanse belegger de index dan mee af zou moeten laten rekenen. Worden de stappen boven 8800 en 9100 niet gezet dan ga ik ervan uit dat er zich de komende maanden een daling naar 7000 punten voor gaat doen. -Ad Nooten-

 

 

Geplaatst dinsdag 15 mrt 2011, 18.55u.

 

Eerder vandaag verschenen de volgende updates:

15 mrt 09.15u: 1,8% lagere opening AEX-index

15 mrt 10.00u: Niet gelukt om het gap in te gaan

15 mrt 10.30u: AEX heeft 61,8% en lijn y bereikt

15 mrt 11.00u: Graadmeter op een cruciaal niveau

15 mrt 12.00u: Markt herstelt voorzichtig wat

15 mrt 13.00u: Stijgende wig in kwartiergrafiek

15 mrt 14.00u: AEX weer bijna terug bij bodem 344

15 mrt 15.00u: Vooralsnog dubbele bodem in AEX

15 mrt 16.00u: AEX staat bij de top van 12.15u

15 mrt 17.00u: Beurs kijkt onder leiding VS omhoog

Overzicht van eerder in En dan nog dit... besproken onderwerpen

 

Naar boven