ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

AEX maandgrafiek 310511

 • De meimaand ligt achter ons en ik begin mijn slotanalyse daarom met de maandgrafiek. Hier heeft zich deze maand een belangrijke ontwikkeling voorgedaan, de AEX is namelijk naar beneden uit de stijgende wig q-q' gebroken. Het verloop wijkt hiermee af van dat uit 2005. In dat jaar brak de index naar boven uit een gelijkvormige wig. Dat was een technisch ongewone ontwikkeling, er werd knap gebruik gemaakt van de vakantieperiode waarin het volume laag is en een uitbraak eenvoudiger realiseerbaar. Nu is het echter anders verlopen, we hebben nu de uitbraak naar beneden die gebruikelijk is bij dit patroon.

 • Voor wat het koersdoel van dit patroon betreft zal het even schrikken zijn, zet u zich schrap. Dat koersdoel laat zich namelijk berekenen op 130 punten. U leest het goed, honderddertig punten. Dit houdt in dat er een stevige daling zou komen die ons ruim onder de bodem van 2009 zou brengen. Deze daling zou ongeveer even snel gaan verlopen als de daling uit 2008 die vooraf ging aan de vorming van de wig. Het lange termijn doel 130 blijft geldig zolang de wig intact blijft, dus zolang de index niet terugkeert binnen het patroon. Dit zal ik uiteraard nagaan.

 • De uitbraak betekent nog niet dat ik me nu al volledig op een daling naar 130 richt, er zijn namelijk nog meerdere potentiŽle steunniveaus tussen waar we nu staan en die grens. Een grafiek is bovendien niet meer dan een grafische weergave van het sentiment op een willekeurig moment in de tijd. De markt kan er altijd anders over gaan denken en toch voor de weg omhoog kiezen. Laten we daar maar op hopen. Voorlopig ga ik echter uit van een lange daling en zal van potentieel steunniveau tot potentieel steunniveau gaan volgen hoe deze zich ontwikkelt. Voor de bepaling van die steunniveaus haal ik de weekgrafiek erbij.

AEX weekgrafiek 310511

 • In die weekgrafiek plaatste ik Fibonacci lijnen over de stijging 195 - 374,2. De magenta stippellijnen rond 332, 305, 285 en 263 zijn mogelijke steunniveaus. Verder kan ook de stippellijn rond 311,5 als voormalig steunniveau nog een rol als zodanig spelen. Dit zijn de grenzen waar ik op ga letten. Krijgt de wig het vervolg dat bij dit patroon hoort dan zouden we om te beginnen door de bodem van vorige week 340,3 moeten zakken en naar 332 gaan.

 • In de weekgrafiek tekende ik eerder lijn y. Deze lijn die door drie bodems liep vormde net als lijn q een wig met lijn q'. De AEX beweegt momenteel in de richting van die lijn en we gaan die dus mogelijkerwijs testen. De lijn zal daarbij normaliter als weerstandslijn fungeren. Ik houd er daarom rekening mee dat de AEX ofwel vanaf die lijn ofwel van een punt daaronder de daling zal hervatten.

AEX daggrafiek 310511

 • De AEX-index maakte vanochtend een sprong naar boven. De oorzaak was een opmerking van Juncker die zei dat er eind juni een oplossing voor Griekenland komt. Voor alle duidelijkheid, dit is de man die recent glashard ontkende dat er een speciale bijeenkomst plaatsvond in Luxemburg. Die vond wel degelijk plaats, de man gaat een leugentje niet uit de weg. Het was voor beleggers echter aanleiding om te kopen. Meer aanleiding was er niet, letterlijk alle macro-economische berichten uit Japan, Duitsland, Frankrijk en de Verenigde Staten waren namelijk slecht. Onze beurs sloot desalniettemin met een winst van 0,9%.

 • Er zijn evenwel twee redenen om voor morgen toch van een daling uit te gaan. De eerste is de inverted hammer die met de bovenkant tegen het 200daags exponentieel gemiddelde EMA200 staat, wat een potentiŽle weerstandslijn is. Een inverted hammer is een potentieel toppatroon. De tweede reden is het gap dat vandaag is ontstaan tussen 347,3 en 348,8. Ik veronderstel dat we dit nog gaan sluiten, wat een daling naar 347,3 of lager inhoudt.

AEX daggrafiek BB 310511

 • De situatie in de daggrafiek met Bollinger Bands draagt eveneens bij aan mijn dalingsverwachting. Onze beursbarometer bereikte vandaag namelijk de middellijn, maar brak daar niet doorheen. Een vervolg naar beneden ligt het meest voor de hand.

AEX uurgrafiek 310511

 • Beleggers denken hier echter anders over, zo vertelt de uurgrafiek ons. De AEX vond aan het slot van de handelsdag steun op de combinatie van lijn h en de bovenzijde van het gap van vanmorgen. De markt geeft hiermee de boodschap af de index morgen verder te zien stijgen. 

 • Het laagste punt van vandaag lag rond 348,6 en dat is voor mij van belang om vast te stellen of we al dan niet het gap gaan sluiten. Komen we onder die grens dan gaat de AEX naar 347,3. Ik neem op grond van het beeld in de beide daggrafieken aan dit de ontwikkeling is die we gaan krijgen. Het mag duidelijk zijn dat deze aanname zolang we boven lijn h blijven fout kan zijn. We houden zolang we boven die lijn koersen de opwaartse trend immers aan.

AEX kwartiergrafiek 310511

 • Ik heb voor het geval we morgen stijgen Fibonacci lijnen over de daling 351,1 - 348,6 in de kwartiergrafiek gezet. Het niveau dat telt is het 61,8% niveau rond 350,2. Doorbreken we dat dan houden we de opwaartse trend daadwerkelijk aan en blijft het gap langer open. Dit zou een voortzetting naar 351,1 of hoger geven, een stijging boven 351,1 zou van het 50% niveau 351,7 in de daggrafiek overigens het volgende doel maken. Dat is dan namelijk het eerste van de grenzen 351,7, 353,1 en 354,4 die ik gisteren in mijn slotanalyse noemde.
 • Zakken we door 348,6 dan haal ik de Fibonacci lijnen weg uit deze kwartiergrafiek en richt me allereerst op een daling naar 347,3. Daar kan dan eventueel steun liggen.

Resumerend: 

De maandgrafiek van de AEX-index geeft het schrikbeeld van een daling naar 130 punten. Gelukkig liggen er tussen die grens en het punt waar we nu staan nog een reeks potentiŽle steunniveaus waar eventueel nog een hogere bodem boven die uit 2009 kan ontstaan. U moet dan denken aan de grenzen 332, 311,5, 305, 285 en 263. Dit neemt niet weg dat ik me ernstig zorgen maak omtrent deze mogelijke daling tot ver onder die bodem uit 2009. Die kan zich volgend op deze wig namelijk zonder meer voordoen, een gevaar dat aanwezig blijft zolang we niet terugkeren boven de lijnen y en q in de weekgrafiek. We stijgen momenteel in de richting van lijn y. Deze lijn zal normaliter als weerstandslijn dienen. Dit is reden voor mij om er zolang het tegendeel niet bewezen is voorlopig van uit te gaan dat er op of onder die lijn een top zal ontstaan. Die top zou morgen al gevormd kunnen worden. Er is vandaag namelijk een inverted hammer ontstaan die tegen het 200daags exponentieel gemiddelde aan ligt, wat een mogelijke weerstandslijn is. Daarnaast kan de middellijn van de Bollinger Bands daggrafiek voor weerstand zorgen en moet het gap van vandaag nog gesloten worden met een daling naar 347,3 of lager. We doen dit zodra we onder 348,6 komen. Weet de markt de AEX echter boven lijn h te houden en boven 350,2 te krijgen dan stijgen we verder en keren terug naar 351,1. Zouden we door die grens breken dan zijn er drie punten waar weerstand kan liggen, te weten 351,7, 353,1 of 354,4. Ik ga er dan van uit dat we rond een van die grenzen alsnog topvorming en een neerwaartse hervatting krijgen, als dat laatste zich morgen tenminste al niet direct voordoet.

En dan nog dit...

Vorige week werd er een hoofd en schouders patroon afgerond in de daggrafiek van de Belgische beursindex. Dit patroon werd vandaag ongeldig.

 • De BEL20 keerde namelijk terug boven de neklijn op 2673 van het patroon. Het werd hierdoor onbruikbaar. Zou de BEL20 overigens terugvallen onder 2673 en vervolgens door de laatste bodem 2647 zakken dan daalt de index alsnog in overeenstemming met het patroon. Op dit moment echter moet ik concluderen dat de Belgische belegger de daling succesvol lijkt te hebben afgewend. -Ad Nooten-

 

 

Geplaatst dinsdag 31 mei 2011, 19.29u.

 

Eerder vandaag verschenen de volgende updates:

31 mei 09.15u: AEX-index procent hoger geopend

31 mei 10.00u: Index stijgt tot dusverre nog steeds

31 mei 11.00u: Vaart stijging gaat er nu wat uit

31 mei 12.00u: AEX toch weer verder opgelopen

31 mei 13.00u: Markt stuurt aan op vervolg omhoog

31 mei 14.00u: De ene vlag na de andere in de AEX

31 mei 15.00u: Beleggers kijken nog immer omhoog

31 mei 16.00u: Druk door nog meer slechte cijfers

Ten Cate: Omslag gekomen iets onder top uit 2007

31 mei 17.00u: AEX is terug bij bovenkant van gap

Overzicht van eerder in En dan nog dit... besproken onderwerpen

 

Naar boven