ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

AEX maandgrafiek 200511

 • Het is ongebruikelijk op het moment dat een beursmaand nog niet afgelopen is, maar ik start vandaag toch met de maandgrafiek. De reden is dat de AEX-index naar beneden uit de stijgende wig q-q' gebroken is die ik enige tijd geleden in de grafiek tekende. Ik vergeleek toen de situatie uit de jaren 2003-2005 met die uit de jaren 2009-2011. In beide gevallen ontstond een wig, maar daar eindigt de gelijkenis. In juli 2005 brak de AEX naar boven uit het patroon, waarbij kopers knap gebruik maakten van het lage volume in de vakantieperiode. Dit was een technisch ongebruikelijk verloop. Dit keer heeft er zich een uitbraak naar beneden voorgedaan en dat is wat je normaliter ziet bij een stijgende wig. Er is dit keer geen vakantieperiode waar men op slinkse wijze van kan profiteren, het volume in mei is normaal. Ik sluit overigens niet uit dat er in juli of augustus nog een reparatiepoging wordt gedaan. Er staat echter een uitbraak naar beneden, een neerwaarts vervolg ligt voor de hand.

 • Eťn toevoeging wil ik nog wel maken en dat is dat de beursindex om de uitbraak geldig te houden ook aan het eind van deze maand onder lijn q moet staan. Is dat namelijk niet het geval dan geldt de uitbraak met terugwerkende kracht niet meer. Hier kijk ik op 31 mei aanstaande vanzelfsprekend naar. Voorlopig behandel ik de beweging die er nu staat echter als een uitbraak. Dat doe ik op grond van de weekgrafiek hieronder.

AEX weekgrafiek 200511

 • De hele candle van deze week staat zowel onder lijn q als onder lijn y. Lijn y verbond de laatste drie bodems met elkaar en vormde net als lijn q een wig met lijn q'. Beide lijnen zijn doorbroken en dat wil zeggen dat ik naar beneden kijk.

 • Dat doe ik allereerst aan de hand van de stippellijn rond 343,3 die eerder zowel weerstandslijn als steunlijn was. Hier zou opnieuw steun kunnen liggen en dat maakt deze lijn tot mijn eerste koersdoel. Hier zou eventueel een bodem kunnen ontstaan.

 • Kijk ik voor alle zekerheid nog verder naar beneden dan zie ik rond 332 mijn volgende potentiŽle steunniveau, een punt waar we naar toe zouden gaan bij een daling onder 343,3. Het gaat om het 23,6% Fibonacci niveau van de stijging 195 - 374,2. 

 • Andere lager gelegen mogelijke steunniveaus zijn de stippellijn rond 311,5 en de drie Fibonacci niveaus 306, 285 en 264. Let wel, die kunnen aan de orde komen als we de dalende trend hervatten, wat bij dit patroon gebruikelijk is. Ik ga de beweging omlaag evenwel punt voor punt volgen, bij elke genoemde grens bepalend of ik al dan niet verder omlaag moet kijken.

AEX daggrafiek 200511

 • In de daggrafiek is nog iets beter zichtbaar dat de stippellijn rond 343,3 het eerstvolgende koersdoel moet zijn in het geval we inderdaad verder omlaag gaan. We begeven ons in die richting zodra we onder het laagste punt 346,5 van vandaag geraken.

 • De markt kan zolang we niet onder 346,5 staan verbetering tot stand brengen. Daarvoor is een stijging boven 352,5 nodig, het hoogste punt van vandaag. Hoewel ik een dergelijk herstel niet aannemelijk acht wil ik niet zover gaan het uit te sluiten. Zeg nooit nooit in dit vak.

AEX daggrafiek BB 200511

 • De trend in de daggrafiek met Bollinger Bands is naar beneden gericht en de AEX blijft voortdurend in de buurt van de onderste lijn. Dit zegt ons dat we met een sterke trend te maken hebben. Een vervolg naar beneden is zeer wel mogelijk.

AEX uurgrafiek 200511

 • Er is echter zoals uit de laatste candle in de uurgrafiek blijkt nog een reddingspoging opgezet in de markt. De AEX steeg na het bereiken van het punt waar eergisteren een bodem ontstond. Ik veronderstel dat het om het beschermen van posities gaat, posities die de voorgaande dagen zijn opgebouwd. Voor grote spelers kan het interessant zijn om bij te kopen in een poging verder wegglijden te voorkomen. Middelen heet dit, iets dat ik u overigens niet aanraad. Bij grote jongens zet het echter wel zoden aan de dijk, zeker in de laatste fase van de handel waarin het volume wat kleiner is zijn verschuivingen in positieve zin dan mogelijk. Aanstaande maandag zal blijken of deze kopers goed hebben gedaan aan deze late inkopen.

AEX kwartiergrafiek 200511

 • De tweede bodem rond 346,7 vormde aanleiding voor mij om Fibonacci lijnen te tekenen over de daling 350,7 - 346,5. Dit levert namelijk de eerste potentiŽle weerstandsniveaus op mochten we verder stijgen. Die niveaus zijn het 50% niveau rond 348,6 en het 61,8% niveau rond 349,1. De blauwe stippellijnen rond 348,8 en 349,7 kunnen ook weerstand vormen. Laat ik verder nog niet kijken, dat komt wel mocht het nodig zijn omdat de AEX toch stijgt, iets waar ik op dit moment niet van uit ga.

Resumerend: 

De AEX is deze week naar beneden uit de stijgende wiggen q-q' en y-q' gebroken, wat de gebruikelijke ontwikkeling is bij dit patroon. Dit kan de eerste stap zijn van een voortzetting van de dalende trend, iets waar ik uiteraard op zal letten. Voorwaarde is dat we onder lijn q blijven. Het eerstvolgende potentiŽle steunniveau is 343,3, ik neem voorlopig aan dat we naar die grens zullen gaan. We maken die beweging zodra we onder het laagste punt 346,5 komen. Andere mogelijke steunniveaus op de weg naar beneden zijn achtereenvolgens te vinden rond 332, 311,5, 306, 285 en 264. Kopers wisten vanmiddag aan het eind van de handelsdag echter nog een herstelbeweging op te zetten. Ik kan een beweging omhoog dan ook niet uitsluiten. Het is Łberhaupt niet slim om bewegingen uit te sluiten, of het nu om bewegingen naar boven of beneden gaat. Stijgen we maandag dan kan er weerstand liggen rond 348,6, 348,8, 349,1 en 349,7. Verder kijk ik nog niet, dat doe ik pas als het werkelijk aan de orde is. Vooralsnog ga ik op grond van de uitbraak uit de wig namelijk uit van een neerwaarts vervolg.

En dan nog dit...

Mijn analyses van de AEX-index komen over het algemeen tot stand zonder dat ik naar het Amerikaanse koersverloop kijk. Ik wil me namelijk puur laten leiden door het koersverloop van onze eigen index. Het voorgaande kwam dus tot stand zonder dat ik bekend was met het Amerikaanse verloop dat volgde op ons slot. Na het afronden van mijn resumť keek ik zojuist echter alsnog naar dat koersverloop, waarbij me opviel dat er vanaf 18.10u een stijging van de S&P500 futures plaats heeft gevonden die van belang kan zijn voor de vervolgbeweging van onze beursgraadmeter. Daarom hieronder de grafiek van de S&P500 index van 18.45u, de index waar ik gisterenavond ook al over schreef.

 • De stijging van de S&P500 futures heeft ervoor gezorgd dat de S&P500 index vrijwel de gehele daling die vandaag tot dusverre tot stand was gebracht teniet heeft gedaan. De beursgraadmeter staat namelijk weer bijna bij de openingskoers. Houden kopers deze futures onder controle en stijgt deze index verder dan neemt de kans op een stijging van onze AEX-index aanstaande maandag toe. Cruciaal is hoe dan ook lijn z' in de grafiek. Deze ligt vandaag rond 1345 en geldt als een belangrijke grens. Sluit de S&P500 boven dat niveau dan betreft het een uitbraak naar boven uit het dalend kanaal z-z'. Dat zou ons aanstaande maandag uiteraard verder naar boven brengen. De S&P500 stond om 17.30u rond 1335. Sluit de graadmeter vanavond onder die koers dan gaat er geen positieve uitstraling meer uit van deze index. -Ad Nooten-

 

 

Geplaatst vrijdag 20 mei 2011, 19.07u.

 

Eerder vandaag verschenen de volgende updates:

20 mei 09.15u: Licht hogere start aan onze beurs

20 mei 10.00u: AEX staat bijna bij top van gisteren

Ordina: Grens Ä3,35 is van belang voor voortgang

20 mei 11.00u: Index even boven top van gisteren

20 mei 12.00u: Top van gisteren niet doorbroken

20 mei 13.00u: AEX gedaald en bijna op 349,7

20 mei 14.00u: Nieuwe bodem fractie boven 349,7

20 mei 15.00u: Bodem tot nog toe intact gebleven

Goud, zeepbel of niet ?!? (column beursplaza)

20 mei 16.00u: AEX vanuit rechthoek onderuit

20 mei 17.00u: Index bij bodem van eergisteren

Overzicht van eerder in En dan nog dit... besproken onderwerpen

 

Naar boven