ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

AEX daggrafiek 030511

  • We vormden gisteren een gap met onze AEX en hebben dat vandaag gesloten. Daar hoeven we ons dus niet meer mee bezig te houden. Waar we wel mee te maken hebben is met de top die door de daling van vandaag is ontstaan op het 61,8% Fibonacci niveau van de daling 371,1 - 350,8 dat rond 363,3 ligt. Topvorming bij een 61,8% niveau duidt op de mogelijkheid van een neerwaarts vervolg. Zo'n vervolg naar beneden zou gezien het feit dat we ons met de beursgraadmeter in de grote stijgende wig y-q' bevinden geen verwondering mogen wekken. Het zou passen bij dit patroon, aangezien dat over het algemeen namelijk in een daling resulteert. Ik ga de komende dagen uiteraard zorgvuldig na of we inderdaad deze neerwaartse beweging krijgen.

AEX daggrafiek BB 030511

  • De daling van vandaag heeft ons met onze aandelenmarktgraadmeter onder de middellijn van de Bollinger Bands in deze tweede daggrafiek gehouden. Ook vanuit deze optiek is een daling momenteel het meest waarschijnlijk.

AEX uurgrafiek 030511

  • De markt twijfelt, dit leert de uurgrafiek ons. Er is bij de daling van vandaag namelijk een nieuwe bodem ontstaan die rond het 76,4% Fibonacci niveau van de stijging 357,9 - 363,3 ligt. Een 76,4% niveau heeft over het algemeen geen betekenis, het is slechts in tijden van onzekerheid van belang. Het was het laatste Fibonacci niveau waarop men nog een hogere bodem tot stand kon brengen, zouden we door deze grens zijn gezakt dan waren we teruggekeerd bij de stippellijn rond 358,2. De markt heeft als het ware de laatste strohalm gegrepen. We kunnen morgen overigens alsnog onder 359,1 komen, wat een terugkeer naar 358,2 tot gevolg zou hebben.

  • Het laatste weerstandsniveau is de grens 361 geworden, het punt waar vanmiddag een top ontstond. Zouden we naar boven door die top breken dan doet de markt toch weer een stijgingspoging.

AEX kwartiergrafiek 030511

  • De top van vandaag lag bij het 38,2% Fibonacci niveau van de daling 363,3 - 359,1. Een voortzetting naar beneden is vanuit deze optiek de meest aannemelijke toekomstige ontwikkeling. Deze voortzetting komt er mochten we door de stippellijn rond 359,5 breken waar vandaag meerdere keren steun lag. Dit zou een daling naar de stippellijn rond 358,2 opleveren. Uiteraard dient dan wel geverifieerd te worden dat de AEX vervolgens ook door het laagste punt 359,1 van vandaag zakt, iets waarvan ik aanneem dat het wel zal gebeuren.
  • Stijgen we echter tot boven het 38,2% niveau 360,7 en de laatste top 361 dan waagt de markt nogmaals een poging naar boven. PotentiŽle weerstandsniveaus zijn dan 361,2 (50%), 361,5 (oude weerstand en steun) en 361,7 (61,8%).

Resumerend: 

De index is vandaag gedaald en heeft het gap van gisteren gesloten. Deze ontwikkeling heeft in de daggrafiek gezorgd voor een top rond het 61,8% niveau, waardoor de daling van vandaag de start van een neerwaartse beweging kan betreffen. Dit volg ik gezien het feit dat we ons in een grote wig bevinden uiteraard. Het zou in elk geval passen bij dat patroon, want dat loopt veelal uit op een daling. Weerstand ligt er morgen rond 361, passeren we die grens dan doet de markt toch weer een gooi naar boven. Mogelijke weerstand vinden we dan rond 361,2, 361,5 en 361,7. Steun lag er rond 359,5. Geraken we onder dat niveau dan gaan we naar 358,2, waarbij het goed is te verifiŽren dat we dan door het laagste punt 359,1 van vandaag zakken.

En dan nog dit...

Laat ik vandaag voor onze Belgische vrienden weer eens kijken naar de BEL20, de beursindex van onze zuiderburen.

  • De BEL20 heeft de februaritop van dit jaar 2778 bereikt, maar niet doorbroken. Er is sprake van een dubbele top. Het komt nu aan op de plaats waar de eerstvolgende bodem van deze index komt te staan. Om te bepalen waar dat zou kunnen gebeuren plaatste ik Fibonacci lijnen over de stijging 2667 - 2779. Mogelijke steunniveaus zijn de magenta stippellijnen rond 2736, 2723 en 2710. De stippellijn rond 2725 kan ook nog steun geven, een oud weerstandsniveau uit april 2010 kan immers een nieuw steunniveau worden. Een daling onder deze vier niveaus, dus onder 2710, zou reden zijn tot zorg. Elke stand boven 2710 echter geeft nog zicht op een vervolg naar boven, dit om reden dat er dan nog alle kans is op de vorming van een hogere bodem boven die van de afgelopen maand. Zo'n hogere bodem is nodig wil de Belgische aandelenmarkt haar beursgraadmeter op een gegeven moment boven de nu gevormde dubbele top kunnen brengen. -Ad Nooten-

 

 

Geplaatst dinsdag 3 mei 2011, 19.14u.

 

Eerder vandaag verschenen de volgende updates en aandelenanalyse:

3 mei apr 09.15u: AEX kwart procent lager met gap

3 mei apr 10.15u: Gap van vanmorgen is gesloten

3 mei apr 11.00u: Twee hammers vormen een vlag

3 mei apr 12.00u: Gap van gisteren alsnog gesloten

3 mei apr 13.00u: AEX gearriveerd bij 76,4% niveau

3 mei apr 14.00u: Voorlopig een bodem bij 76,4%

3 mei apr 15.00u: Vlag in ontwikkeling beursindex

3 mei apr 16.00u: Vreemd verloop na afronding vlag

Eurocomm Prop: Nog altijd niet door 61,8% niveau

3 mei apr 17.00u: Beursgraadmeter toch weer lager

Overzicht van eerder in En dan nog dit... besproken onderwerpen

 

Naar boven