ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

AEX weekgrafiek 170611

 • Een zevende rode candle op rij heeft ons deze week bij de magenta stippellijn rond 332 gebracht. Dit is het 23,6% Fibonacci niveau van de stijging 195 - 374,2 en het is een grens die als potentieel steunniveau moet worden gezien. We zouden zeker in het licht van de al zeven weken durende daling de komende week op kunnen veren van deze grens. Zouden we opveren dan kan de stippellijn rond 343,3 waar eerder zowel een top als een bodem ontstonden eventueel als weerstandsgrens kunnen fungeren.

 • In algemene zin kan ik zeggen dat een 23,6% correctie uiterst beperkt is. Zou het hierbij blijven dan toont de markt zich ondanks de langdurige daling die we achter de rug hebben krachtig. Een 38,2% correctie ligt meer voor de hand. Daarom houd ik er rekening mee dat we, eventueel na een herstelbeweging, verder zullen dalen naar die grens. Deze vinden we rond 305. Iets daarboven liggen veel bodems uit 2010 waar we eventueel nog steun zouden kunnen zien. Rond 325,3 staat nog de decemberbodem van vorig jaar, ook daar kan eventueel een bodem volgen. Dalen we daadwerkelijk verder onder het laagste punt 329 van deze week dan richt ik me op 305, maar zal rond 325,3 en in de buurt van 311 zeker kijken of er mogelijkerwijs een bodem komt te staan.

 • De komende week ga ik echter eerst volgen of we eventueel stijgen, dat doe ik aan de hand van de daggrafiek.

AEX daggrafiek 170611

 • Willen we een herstel krijgen waardoor het beeld echt verandert dan zullen we de komende week naar boven door lijn l moeten breken en tevens boven de toppen moeten komen die rond 338,4 zijn ontstaan. Daar ga ik dus op letten.

 • De candle van vandaag is groen, maar biedt onvoldoende aanknopingspunten om voor maandag al van een stijging uit te kunnen gaan. We zouden zelfs kunnen gaan dalen. We hebben immers het gap van gisteren gesloten en dat wil zeggen dat er een aanleiding minder is om te stijgen. We hebben bovendien het koersdoel 328 van de vlag r-r' nog niet bereikt, dus ik kan niet uitsluiten dat we maandag opnieuw naar beneden gaan. De markt heeft met de stijging in ieder geval wel laten zien naar boven te willen, dat is al wat.

AEX daggrafiek BB 170611

 • We bevinden ons met onze beursbarometer nog steeds aan de onderzijde van de Bollinger Bands. Het gegeven dat de index voortdurend bij de onderste lijn blijft maakt het tot een zeer sterke dalende trend. Deze trend blijft negatief zolang we onder de middellijn blijven. Op de ontwikkeling ten opzichte van die lijn zal ik komende week dus zonder meer letten. Vanuit de huidige positie is zowel een stijging als een daling denkbaar.

AEX uurgrafiek 170611

 • Ik wil de uurgrafiek vandaag gebruiken om de potentiŽle steunniveaus te bepalen. Daartoe heb ik Fibonacci lijnen geplaatst over de stijging 329 - 335,4. Mogelijke steunniveaus zijn het 50% niveau rond 332,2 dat is bereikt en het 61,8% niveau rond 331,4. Het gegeven dat er een bodem staat rond het 50% niveau maakt een vervolg naar boven mogelijk.

 • Zouden we onder het 61,8% niveau 331,1 terecht komen dan keren we terug naar 329 en breken daar wellicht naar beneden doorheen.

AEX kwartiergrafiek 170611

 • De kwartiergrafiek benut ik vandaag om te bepalen waar er weerstand kan liggen. Breken we door de laatste top 333,8 dan kan er nog weerstand liggen rond 334,1. Dit is het punt waar het 61,8% niveau van de daling 335,4 - 331,6 ligt. Een stijging boven 334,1 zou een vervolg naar 335,4 brengen, een grens die we dan zouden moeten doorbreken willen we op kunnen rukken naar 335,9 of 338,4.
 • Komen we onder 332 dan dalen we verder.

Resumerend: 

De AEX heeft deze week het 23,6% niveau 332 van de stijging 195 - 374,2 bereikt. Dit is een potentieel steunniveau, een gegeven waaruit voortvloeit dat we een herstel zouden kunnen krijgen. Daarvoor moeten we in de daggrafiek nog wel door lijn l en toppen rond 338,4 breken. Om dat te kunnen doen moeten in de kwartiergrafiek eerst de grenzen 334,1, 335,4 en 336 uitgenomen worden. De markt weet wat haar te doen staat. Op termijn blijf ik overigens ook bij een herstel rekening houden met een vervolg naar het 38,2% niveau in de weekgrafiek rond 305. Steun kan er dan liggen rond 325 en in de buurt van 311. We gaan in die richting zodra we door het 23,6% niveau 332 zakken en daar in tegenstelling tot deze week ook onder blijven. Voor de korte termijn ligt er potentiŽle steun rond 332 en het 61,8% niveau rond 331,1 in de uurgrafiek. Een daling daaronder zou een terugkeer naar 329 of lager (325) betekenen.

En dan nog dit...

De Japanse beurs laat een fascinerend koersverloop zien. Hoewel er de afgelopen tijd hard gestreden is om het te voorkomen is er vandaag toch een toppatroon gevormd in de daggrafiek van de Nikkei.

 • Het gaat om een hoofd en schouders patroon waarvan de neklijn de stippellijn rond 9405 is. Er zijn in feite twee rechterschouders ontstaan in deze grafiek. Op de eerste die op 6 juni jongstleden werd afgerond volgde een stijging. Ik vermoed dat een deel van de markt het gevaar heeft doorzien. Er volgde echter nogmaals een lagere top, waarop de Nikkei wederom onder 9405 sloot. Het koersdoel van het patroon ligt rond 8800, dat is een niveau waar in augustus 2010 een bodem werd neergezet. Voorwaarde voor een gang naar 8800 is dat de Nikkei dit keer in tegenstelling tot vorige week onder 9405 blijft. De daling zou daarentegen worden afgewend als de Japanse beurs de Nikkei achtereenvolgens boven de neklijn 9405, de dalende grijze lijn en de laatste top rond 9600 zou weten te brengen. -Ad Nooten-

 

 

Geplaatst vrijdag 17 jun 2011, 19.27u.

 

Eerder vandaag verschenen de volgende updates:

17 jun 09.15u: AEX gedaald naar 61,8% niveau

17 jun 10.00u: Index onder bodem van gisteren

17 jun 11.00u: Patroon om in de gaten te houden

17 jun 11.15u: AEX omhoog, vlag gaat niet door

17 jun 12.00u: Expiratie zorgt voor stevig herstel

17 jun 13.00u: Gap van gisteren nu geheel gesloten

17 jun 14.00u: Kopers weten gang erin te houden

CSM: Gedaald naar een potentieel steunniveau

17 jun 15.00u: Een beperkte daling in Amsterdam

17 jun 16.00u: AEX teruggekeerd bij grens 332,7

17 jun 17.00u: Afwisselend rode en groene candles

 

Overzicht van eerder in En dan nog dit... besproken onderwerpen

 

Naar boven