ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

AEX daggrafiek 130611

  • De AEX opende vanmorgen met een 'winst' van 0,06% en sloot ook met dat verschil ten opzichte van de slotstand van afgelopen vrijdag. Er ontstond een doji, waardoor er in mijn analyse per saldo niets is veranderd. Een daling naar het 23,6% Fibonacci niveau van de stijging 195 - 374,2 rond 332 of het doel 328 van de vlag r-r' ligt nog altijd het meest voor de hand.

AEX daggrafiek BB 130611

  • Het beeld in de daggrafiek met Bollinger Bands is evenmin veranderd. De index koerst aan de onderzijde van deze sterk dalende indicator, waaruit we de conclusie kunnen trekken dat we met een krachtige neerwaartse trend van doen hebben. Een enkele uitbraak naar beneden is zoals ik vrijdag schreef mogelijk, waardoor we op grond van deze indicator zowel een stijging als een daling zouden kunnen krijgen. De dalende trend blijft gehandhaafd zolang we onder de middellijn koersen.

AEX uurgrafiek 130611

  • Beleggers hebben vandaag in de daggrafiek gezorgd voor de vorming van het stijgend kanaal x-x', dat overigens te groot is om als vlag te kunnen worden behandeld. Het gaat bij het hoogste punt dat in dit kanaal tot stand kwam echter wel om een lagere top onder die van jongstleden vrijdag en dat maakt een vervolg naar beneden net als bij een vlag het geval zou zijn geweest het meest aannemelijk. Wat nog ontbreekt is een uitbraak naar beneden. Komt die er en maken we de stap onder 333,1 dan dalen we verder naar 332, 330 of 328, de drie mogelijke doelen uit mijn slotanalyse van vrijdag.

AEX kwartiergrafiek 130611

  • Daar we nog niet uit het kanaal x-x' zijn gebroken is de kans op een stijging ondanks de lagere top nog aanwezig. PotentiŽle weerstanden bij een opwaartse beweging zijn uiteraard de top van vanmiddag rond 335,5 en lijn x'. Andere mogelijke hindernissen zijn het 50% Fibonacci niveau van de daling 338,4 - 333,1 rond 335,8, de stippellijn rond 336,2 (een voormalig steunniveau) en het 61,8% niveau rond 336,4. Dit zijn de lijnen en grenzen waar ik bij een beweging naar boven kijk naar eventuele topvorming.

Resumerend: 

Het technische beeld is door de doji die we vandaag in de daggrafiek hebben gekregen niet veranderd. Een daling naar 332, 330 of 328 ligt nog het meest voor de hand. We maken stappen in die richting zodra we naar beneden uit het kanaal x-x' breken dat ik in de uur- en de kwartiergrafiek heb staan. Het eerste doel bij een daling onder 333,1 wordt 332, waar ik vervolgens kijk of we eventueel verder dalen naar 330. Is dat het geval dan herhaalt zich daar hetzelfde, bij 330 zal ik namelijk moeten beoordelen of we verder dalen naar 328. De markt heeft de optie van een stijging echter open gelaten, want we zijn binnen het kanaal x-x' gesloten. Mondt dit hoewel ik het niet verwacht uit in een stijging dan kan er weerstand liggen rond 335,5, lijn x', 335,8, 336,2 en 336,4.

En dan nog dit...

Op 26 mei jongstleden schreef ik over het bijzondere koersverloop van de Britse beursindex FTSE100, ik besprak de strijd die werd gevoerd rond een aantal niveaus waar de graadmeter dit en vorig jaar steun vond. Die strijd lijkt afgelopen vrijdag te zijn beslist in het voordeel van verkopende partijen.

  • De FTSE100 is naar beneden door de bodems gebroken die rond 5810 waren ontstaan. Het was de afwikkeling van een strijd die zich de voorgaande maanden met name ten opzichte van het niveau 5860 afspeelde. De daling van afgelopen vrijdag betekende tevens een daling onder het 61,8% niveau van de stijging 5592 - 6104, wat in theorie een daling naar de maartbodem 5592 voor de komende tijd aannemelijk maakt. Rond 5715 ligt het niet in de grafiek getekende 76,4% niveau, daar kijk ik voor alle zekerheid nog wel of de markt er wellicht toch nog tot bodemvorming komt. -Ad Nooten-

 

 

Geplaatst maandag 13 jun 2011, 19.13u.

 

Eerder vandaag verschenen de volgende updates:

13 jun 09.15u: Kleine bewegingen in Amsterdam

13 jun 10.00u: Gestegen, maar potentiŽle vlag

13 jun 11.00u: Vlag is afgerond met een uitbraak

13 jun 12.00u: AEX-index nog niet verder gedaald

13 jun 13.00u: Beursgraadmeter toch weer hoger

13 jun 14.00u: PotentiŽle top rond weerstandsgrens

USG People: Na februaritop nu daling onder trendlijn

13 jun 15.00u: Index afgelopen uur weer iets hoger

13 jun 16.15u: Nieuwe weerstandslijn kwartiergrafiek

13 jun 17.00u: AEX onderweg naar onderkant kanaal

Overzicht van eerder in En dan nog dit... besproken onderwerpen

 

Naar boven