ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

AEX daggrafiek 080611

  • Onze aandelenmarktindex AEX is vandaag naar beneden uit de vlag r-r' gebroken. Een vlag is een voortzettingspatroon dat halverwege een beweging ontstaat en dat geeft hier een koersdoel dat in de buurt van 328 punten ligt. Voorwaarde voor een gang naar dat doel is dat de daling ongeveer even snel verloopt als de daling die voorafging aan de vorming van het patroon.

  • Het aldus verkregen doel 328 is echter niet de grens waar ik me allereerst op wil richten. Rond 332 vinden we namelijk het 23,6% Fibonacci niveau van de stijging 195 - 374,2 en dat is een potentieel steunniveau waar ik niet aan voorbij wil gaan. Op 328 wil ik het vizier pas richten bij een gebleken daling naar en onder 332.

AEX daggrafiek BB 080611

  • We zijn vandaag aangekomen bij de onderkant van de Bollinger Bands en dat kan van invloed zijn op het koersverloop. De onderste lijn zou namelijk als dalende steunlijn kunnen gaan dienen en ons binnen de dalende trend wat opzij of naar boven brengen. De neerwaartse trend blijft dan overigens gehandhaafd zolang de AEX niet boven de middellijn komt. Zekerheid omtrent een stijging kan ik u echter niet bieden. De index komt een enkele keer ook onder de banden, zoals u op diverse plekken in de grafiek kunt zien. Dergelijke bewegingen buiten de banden zijn kortstondig, maar komen vaak genoeg voor om voor morgen een daling niet uit te kunnen sluiten.

AEX uurgrafiek 080611

  • In de uurgrafiek vinden we een patroon dat als je twee pieken weglaat en stippellijnen tekent rond 336,2 en 334,6 nog het meest op een rechthoek lijkt. Dit maakt een voortzetting naar beneden de meest waarschijnlijke ontwikkeling. We vervolgen de daling als we onder 334,6 komen, waarna we uiteraard nog wel moeten controleren dat we door het laagste punt van vandaag 334,2 zakken.

  • Breken we daarentegen naar boven door 336,2 en de laatste top 336,4 dan krijgen we een herstelbeweging van onze beursgraadmeter. De stippellijn rond 337,4 is dan een potentieel weerstandsniveau.

AEX kwartiergrafiek 080611

  • Kijken we naar de wat gedetailleerdere kwartiergrafiek dan zien we dat er vanmiddag een hogere bodem is ontstaan. Een hogere bodem kan de voorbode zijn voor een stijging, het geeft althans aan dat de markt daaraan denkt. Ik heb daarom Fibonacci lijnen over de daling 341,2 - 334,2 in de grafiek neergezet, zodat we bij een stijging wat beoordelingspunten hebben. De magenta stippellijnen rond 336,9, 337,7 en 338,5 moeten naast de stippellijn rond 337,4 gezien worden als mogelijke weerstandsniveaus. 
  • Een stijging boven 336,2 en 336,4 zou tevens de vorming van een omgekeerd hoofd en schouders patroon betekenen, wat de index naar het 50% niveau 337,7 zou moeten kunnen laten gaan. Het doel van het patroon zou daar namelijk vlak boven liggen. 
  • Gaat de index omhoog dan zoek ik in verband met de afgeronde vlag in de daggrafiek overigens voortdurend naar topvorming. Ik ga er dan namelijk van uit dat we een lagere top krijgen onder die van gisteren en vanaf zo'n top de daling richting 332 weer oppakken.
  • Dalen we morgen onder 334,6 en 334,2 dan haal ik de Fibonacci lijnen uiteraard direct weg. De index gaat dan immers verder naar 332 of eventueel 328.

Resumerend: 

De vlag r-r' die ik gisteren tekende is vandaag met een uitbraak naar beneden afgerond. Het patroon geeft een doel van 328 punten, maar daar wil ik me pas bij een daling onder 332 op richten. Op dat niveau vinden we namelijk het 23,6% niveau in de daggrafiek dat steun zou kunnen geven. We gaan daadwerkelijk naar 332 of lager zodra we door 334,6 en 334,2 zakken. De hogere bodem in de kwartiergrafiek maakt echter ook een stijging mogelijk. Komen we boven 336,2 en 336,4 dan ligt er potentiŽle weerstand te wachten rond 336,9, 337,4, 337,7 en 338,5. Het bodempatroon dat in dat geval zou worden afgerond suggereert een stijging naar 337,7. Ik ga er op grond van de vlag in de daggrafiek overigens van uit dat een eventuele stijging slechts tijdelijk van aard zou zijn en bij een van de genoemde weerstandsniveaus een top op zou leveren. Zo'n top zou dan het beginpunt zijn voor een neerwaarts vervolg naar 332 of lager.

En dan nog dit...

De grafiek die vandaag het meest om aandacht vraagt is die van de Franse CAC40, dit vanwege de afronding van een groot toppatroon.

  • Boven de stippellijn rond 3885 is een hoofd en schouders patroon patroon ontstaan, waarvan die stippellijn de neklijn is. Klappen we het patroon om naar beneden dan komen we in de buurt van de maartbodem 3693 uit. Ik neem op grond hiervan aan dat de Franse beursindex de komende tijd zal dalen en naar die bodem zal gaan. Ik laat dit los mocht de CAC40 terugkeren boven 3885, waarbij ik overigens wel een marge van een punt of vijftien wil hanteren. -Ad Nooten-

 

 

Geplaatst woensdag 8 jun 2011, 19.12u.

 

Eerder vandaag verschenen de volgende updates:

8 jun 09.15u: AEX naar beneden uit vlag gebroken

8 jun 10.00u: Hammer poging tot bodemvorming

8 jun 11.00u: Tweede poging om bodem te maken

8 jun 12.00u: AEX gevangen in een smalle band

8 jun 13.00u: Beursgraadmeter verder onderuit

8 jun 14.00u: Kleine vlag wijst op enig herstel

8 jun 15.00u: AEX-index is heel licht opgelopen

Euro boven 61,8% niveau (column Valutaplaza)

8 jun 16.00u: Beleggers zijn momenteel wispelturig

8 jun 17.00u: Herstelpoging onder leiding markt VS

Overzicht van eerder in En dan nog dit... besproken onderwerpen

 

Naar boven