ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

AEX daggrafiek 010611

  • Gisteren zagen we de vorming van een potentieel toppatroon met de naam inverted hammer. Dit patroon is door een forse daling van één procent van de AEX-index bevestigd als top. Het gaat waarschijnlijk om de hervatting van de dalende trend, een trend die formeel startte met de uitbraak uit en afronding van de stijgende wig y-q'. Het is niet ongebruikelijk dat er na zo'n uitbraak een terugkeer in de richting van de onderkant van zo'n patroon plaatsvindt. Dit heet het testen van de uitbraak. De onderkant van het te testen patroon wordt daarbij vaak, maar niet altijd bereikt. Het laatste lijkt dit keer het geval en een voortzetting naar beneden is op grond hiervan vooralsnog aannemelijk. 

  • De twee eerste doelen zijn de stippellijn rond 343,3 en de bodem van vorige maand 340,3. Zou de index daaronder komen dan wordt zoals u gisterenavond in mijn slotanalyse heeft kunnen lezen de grens 332 mijn volgende doel. Dit is het 23,6% Fibonacci niveau van de stijging 195 - 374,2.

AEX daggrafiek BB 010611

  • De daggrafiek met Bollinger Bands ondersteunt het beeld dat we verder gaan dalen. De beursindex bleef namelijk onder de dalende middellijn van deze indicator, waardoor de dalende trend intact bleef. Er kan hier een daling naar de onderste lijn van de banden volgen.

AEX uurgrafiek 010611

  • Bleek uit de voorgaande grafieken een daling het meest waarschijnlijk, uit de uurgrafiek wordt duidelijk dat de aandelenmarkt nog net de mogelijkheid van een stijging open heeft weten te laten. Er is namelijk een bodem ontstaan rond het 61,8% Fibonacci niveau van de stijging 340,3 - 351,1 dat rond 344,4 ligt. Bodemvorming op een 61,8% niveau kan hervatting van de opwaartse beweging geven.

  • Zou de aandelenmarktgraadmeter morgen daarentegen door het laagste punt 344,3 van vandaag zakken dan is de kans op een daling naar 340,3 erg groot. Er kan dan overigens nog steun liggen rond 343,3 en 342, maar daar zouden we na een daling onder een 61,8% niveau ook net zo goed doorheen kunnen zakken. Dit neemt niet weg dat ik bij een daling onder 344,3 rond beide grenzen zou volgen of er zich eventueel toch een bodem zou ontwikkelen. Is dat niet het geval dan volgt een daling naar 340,3 of lager.

AEX kwartiergrafiek 010611

  • Omdat we bij de weekgrafiek zagen dat er theoretisch nog een kans op een stijging is heb ik in de kwartiergrafiek Fibonacci lijnen getekend over de daling 349,7 - 344,3. Er zijn drie mogelijke weerstandsniveaus waar een top kan ontstaan, zijnde 346,4 (38,2%), 347 (50%) en 347,7 (61,8%). Daarenboven kan de stippellijn rond 348,8 eventueel nog een barrière zijn. 
  • We ondervonden aan het slot van de handel weerstand rond het 38,2% niveau, waarmee de markt in feite anticipeerde op een vervolg naar beneden.

Resumerend: 

We hebben een bevestigd toppatroon in de daggrafiek en dat maakt een vervolg naar beneden het meest waarschijnlijk. Helemaal zeker is dat echter nog niet, want de aandelenmarkt heeft met de bodem op het 61,8% niveau in de uurgrafiek de deur naar boven nog net open weten te houden. We doen er dus goed aan morgen allereerst te kijken of we wellicht toch omhoog bewegen, iets dat het geval is als we boven het 38,2% niveau 346,4 in de kwartiergrafiek weten te komen. Weerstand kan er vervolgens liggen rond 347, 347,7 en 348,8. Zolang we onder 346,4 staan is een daling het meest plausibele verloop. Komen we onder 344,3 dan gaan we naar 340,3 of lager, met de kanttekening dat ik rond 343,3 en 342 nog zou kijken naar eventuele bodemvorming. Zouden we onder 340,3 belanden dan is er geen onzekerheid meer, dan dalen we verder en wordt mijn volgende doel 332.

En dan nog dit...

Vanavond bespreek ik naast de AEX-index de daggrafiek van de S&P500 index. Er doet zich vandaag namelijk een omkeer voor die ik wil bespreken.

  • De S&P500 index brak vorige maand naar beneden uit de wig y-y', een ontwikkeling die theoretisch uit zou kunnen draaien op een daling naar de stijgende lange termijn trendlijn x. Er werd een dalend kanaal gevormd (overigens veel te groot om als vlag te kunnen worden gezien), het kanaal z-z'. De index brak gisteren met kracht naar boven uit dit kanaal en leek de onderzijde van de wig voor de tweede maal te gaan testen. Zover lijkt het niet te komen, de markt is door slechte cijfers (onderdeel uitmakend van een ware stortvloed van tegenvallende gegevens) gedraaid. De S&P500 is nu terug in het kanaal. Wat interessant wordt om te zien is of de graadmeter het stijgende steunlijntje van vorige week intact laat. Is dat namelijk het geval dan doet de markt toch nog een gooi naar boven. Sluit de S&P500 onder het steunlijntje dan is het verloop ten opzichte van de laatste bodem rond 1312 de dagen daarop van belang. Daaronder zou namelijk alsnog de daling in de richting van lijn x volgen die men gisteren in weerwil van slechte cijfers nog zo (hoog)moedig trachtte af te wenden. -Ad Nooten-

 

 

Geplaatst woensdag 1 jun 2011, 19.21u.

 

Eerder vandaag verschenen de volgende updates:

1 jun 09.15u: Lichte openingswinst snel verdwenen

1 jun 10.00u: Markt tracht stijging aan te houden

1 jun 11.00u: Economische realiteit haalt markt in

1 jun 12.00u: Bovenkant gap wordt goed verdedigd

1 jun 13.00u: Tijdrekken in aanloop naar cijfers ADP

1 jun 14.00u: Markt heeft hoop op goede cijfers

1 jun 14.30u: AEX na cijfers alsnog het gap in (extra update)

1 jun 15.00u: Iets meer dan helft van gap gesloten

1 jun 16.00u: Nog meer slecht nieuws, AEX daalt

Herstelbeweging euro (wekelijkse column valutaplaza)

1 jun 17.00u: Groene candle bij het 61,8% niveau

Overzicht van eerder in En dan nog dit... besproken onderwerpen

 

Naar boven