ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

AEX daggrafiek 160211

  • De AEX is wederom gestegen, vandaag kwam er 0,3% bovenop. Uit reacties die ik kreeg is me duidelijk geworden dat u in toenemende mate twijfelt aan de bruikbaarheid van de stijgende wijder wordende driehoek m-f. Dit patroon brengt me er al enige tijd toe rekening te houden met een daling. Het is namelijk een potentieel omkeerpatroon, dat afgerond zou moeten worden met een daling onder lijn f. Het gegeven dat we voortdurend in de buurt van de bovenzijde van het patroon blijven en zo geleidelijk verder stijgen doet velen rekening houden met een uitbraak naar boven. Zo'n uitbraak zou het patroon ongeldig maken en een voortzetting naar boven betekenen, wat tevens in zou houden dat ik me al die tijd voor niets op een daling gericht zou hebben. Dit laatste gegeven is voor mij, hoewel ik het begrijp, geen factor waardoor ik me laat beÔnvloeden. Wat ik het moeilijkst vindt bij het handelen en analyseren is het bewaren van mijn objectiviteit. Ik meen deze, voor zover dat menselijk mogelijk is, het best te kunnen waarborgen door op een zo zuiver en consistent mogelijke wijze met de technische analyse om te gaan. Doe ik dat namelijk niet dan introduceer ik willekeur. Dit is de reden dat ik vasthoud aan patronen in wording, ook al spreekt het koersverloop me tegen. Ik kan u uiteraard niet de garantie geven dat we binnenkort daadwerkelijk naar beneden gaan. Ik hanteer echter een duidelijk criterium. Breken we op een overtuigende wijze door lijn m dan heb ik een hard gegeven dat het patroon m-f onbruikbaar is. Doet die ontwikkeling zich voor dan heb ik me verslikt in het technische beeld. Zolang we ons echter onder lijn m bevinden houd ik consequent vast aan de mogelijkheid dat we op een zeker moment naar lijn f gaan.

  • Vandaag constateer ik dat we binnen de formatie m-f te maken hebben met een wigvorm die is ontstaan met de lijnen s en m. Zo'n wig mondt over het algemeen uit in een daling, wat mijn veronderstelling dat we naar beneden gaan vooralsnog bevestigt. Deze mogelijke ontwikkeling gaat niet door mochten we naar boven door lijn m breken. De kans daarop is zolang we boven lijn s koersen zonder meer aanwezig. Zouden we daarentegen naar beneden door lijn s breken dan zie ik daarin een bevestiging van mijn stellingname dat we op een gegeven moment een daling inzetten.

AEX daggrafiek BB 160211

  • De daggrafiek met Bollinger Bands geeft me overigens nog geen gelijk. Het gaat evenwel om een na-ijlende indicator waar je in dit geval niet veel aan hebt. De index kan vanuit dit gereedschap gezien zowel naar boven als naar beneden en kent een mooie opwaartse trend.

AEX uurgrafiek 160211

  • Uit de uurgrafiek wordt duidelijk dat we binnen de wig s-m, ook wel een 'ending diagonal' genoemd, rond 372,1 een drievoudige top hebben gevormd. De kans op een doorbraak door het hoogste punt 372,4 van vandaag en een vervolg naar lijn m is zolang we ons boven lijn s bevinden groot. Het gegeven dat we het patroon van hogere bodems hebben aangehouden en beleggers dus op steeds hogere niveaus instappen bekrachtigd dit beeld. Dit verandert pas mochten we door lijn s zakken en een eind maken aan het proces van hogere bodems.

AEX kwartiergrafiek 160211

  • Om te weten waar we nog rekening moeten houden met eventuele steun heb ik Fibonacci lijnen in de kwartiergrafiek geplaatst. Steun kan er nog liggen rond 371,4 en 371,2. Uiteraard kan ook lijn s nog als steunlijn fungeren. Een daling onder lijn s en de bodem rond 370,6 zou daarentegen het startsein zijn voor een correctieve beweging naar beneden.

Resumerend: 

We zijn gestegen binnen de driehoek m-f, maar dat patroon is doordat we onder lijn m koersen nog wel intact. Het wijst dus nog altijd op een daling. Er is nu een patroon bijgekomen dat deze verwachting ondersteunt, namelijk de wig s-m. Dit zou in een daling moeten resulteren, al zal ik u zo meteen laten zien dat de markt zich ook anders kan gedragen. Weerstand is er rond 372,1 en 372,4, breken we door die grenzen dan gaan we naar lijn m. Steun kan er liggen rond 371,4 en 371,2 en uiteraard bij lijn s. Een daling onder die lijn en de bodem rond 370,6 zou de aftrap voor een correctieve beweging omlaag zijn.

En dan nog dit...

Hoezeer beleggers zich tegenwoordig laten leiden door de situatie in grafieken blijkt vandaag uit het koersverloop in Parijs. De CAC40 steeg sterker dan andere indices, wat te maken had met extra inzet die door beleggers werd gepleegd om de index naar boven uit een patroon te doen breken.

  • De poging van vandaag om uit te breken naar boven is ongebruikelijk. De CAC40 kwam boven de grote wig p-p', terwijl dat een patroon is waarbij het koersverloop gewoonlijk juist een daling uitloopt. De technische analyse lijkt te worden herschreven door beleggers die haarscherp weten op welke momenten zij een tandje bij moeten zetten. Extra kooporders op het juiste moment en een weerstandslijn is doorbroken. Kijkt u echter goed naar de grafiek dan ziet u dat lijn p' weliswaar doorbroken is, maar ook dat dit met een marginaal verschil gebeurde. Het slot lag nauwelijks boven het patroon. Een overtuigende opwaartse uitbraak is het dus niet, ook al hebben kopers in Parijs daar dan nog zo hun best voor gedaan. Zou de CAC40 morgen dalen dan blijft de wig in stand en kan alsnog de neerwaartse uitbraak volgen die je normaliter ziet bij deze formatie. Die uitbraak zou dan nog wel eens scherp kunnen zijn, alle kopers die vandaag aan de stijging hebben gewerkt moeten er dan immers als de wiedeweerga uit. Er is een stijging en een overtuigend slot boven lijn p' van de Franse beursindex nodig wil de markt deze ontwikkeling echt afwenden. -Ad Nooten-

 

 

Geplaatst woensdag 16 feb 2011, 19.12u.

 

Eerder vandaag verschenen de volgende updates:

16 feb 09.15u: AEX gaat wederom naar boven

16 feb 10.00u: Index terug bij top van eergisteren

16 feb 11.00u: Dubbele top in de kwartiergrafiek

16 feb 12.00u: 38,2% niveau bood tijdelijk steun

16 feb 13.00u: Steun rond bodem van vanmorgen

16 feb 14.00u: Vlag in wording in kwartiergrafiek

16 feb 14.45u: Vlag ongeldig en twijfel na cijfers

16 feb 15.00u: Geen duidelijkheid op dit moment

16 feb 16.00u: Productie gedaald, beurzen hoger

16 feb 17.00u: Slechte cijfers doen markt niets

Overzicht van eerder in En dan nog dit... besproken onderwerpen

 

Naar boven