ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

AEX daggrafiek 121211

  • De stemming was vandaag geheel tegengesteld aan die van afgelopen vrijdag. Beleggers zetten vraagtekens bij de praktische invulling van het Europees akkoord van afgelopen week, een invulling die de komende maanden nog de nodige onderhandeling vergt. Het raamwerk is er, maar alle details van het in maart te tekenen akkoord moeten nog worden ingevuld. Er kan dus nog veel misgaan. Bovendien constateerden beleggers dat de overeenkomst geen oplossing voor de korte termijn problematiek bevat. Het resultaat was een daling met 2,4%. Je vraagt je overigens af waarom de markt het weekend nodig had om dit te bedenken.

  • De markt heeft met de daling van vandaag de candle van afgelopen vrijdag teruggedraaid. Deze candle was als piercing line een potentieel bodempatroon, maar is niet als zodanig bevestigd. Het is sterk de vraag of de AEX nog verder zal stijgen.

  • Toch is de mogelijkheid daartoe nog steeds aanwezig. De index koerst immers nog binnen de vlag die sinds vorige week in ontwikkeling is, maar nog niet is afgerond met een uitbraak naar boven. Zolang de beursgraadmeter het patroon niet aan de onderzijde verlaat kan dit later alsnog afgemaakt worden met een opwaartse uitbraak, waarop de index dan alsnog verder op zou lopen. De strijd is nog niet gestreden en het is de komende dagen dientengevolge verstandig om zowel op de onderkant als op de bovenkant van het patroon te letten. Deze grenzen liggen morgen op respectievelijk 294,2 en 302,2.

  • De onderzijde ligt morgen een halve punt boven het 38,2% Fibonacci niveau van de stijging 268,7 - 303,1, dat vinden we namelijk rond 293,7. Het is in het geval we verder dalen een potentieel steunniveau, net als het 50% niveau rond 288,9 en het 61,8% niveau rond 284,2. Uiteraard moeten we ook de stippellijn rond 295,9 nog als mogelijk steunniveau zien.

AEX daggrafiek BB 121211

  • De stand van zaken in de daggrafiek met Bollinger Bands is feitelijk niet veranderd. De AEX kan zowel naar de middellijn dalen als stijgen naar de bovenste lijn, beide lijnen zijn nog een eindje weg. Komen we er later in de buurt dan moeten we dit gegeven meenemen, nu hoeven we er echter nog niets mee te doen.

AEX uurgrafiek 121211

  • In de uurgrafiek tekende ik vorige week twee kanalen, namelijk dat gevormd door de lijnen n en n' en de formatie bestaand uit de lijnen u en r. De AEX nadert lijn n en dat is een potentiŽle steunlijn. Daaronder hebben we de stippellijnen rond 296,9 en 295,9, alsmede lijn u nog als mogelijke steunlijnen. Dit zijn de lijnen waar ik morgen op let.

AEX kwartiergrafiek 121211

  • We sloten in de buurt van het laagste punt van afgelopen vrijdag 297,3. Er zou hier steun kunnen liggen, lijn n en de andere lijnen die ik bij de uurgrafiek ter sprake bracht zijn pas van belang zouden we door 297,3 zakken.
  • Stijgen we dan ga ik in mijn updates op zoek naar mogelijke weerstandsniveaus. Zou ik dat nu doen dan zou dat vanwege het gegeven dat we op het laagste punt van de dag gesloten zijn prematuur zijn. Er is immers geen bodem en de markt verkeert gezien het lage slot in een niet bijster goede stemming.

Resumerend: 

De candle van afgelopen vrijdag in de daggrafiek is teruggedraaid en dat maakt het onzeker of we nog verder zullen stijgen. De kans op een stijging is echter nog niet verkeken, maar daarvoor zal de markt dan wel alsnog de vlag af moeten ronden die in de daggrafiek in ontwikkeling is. De bovenzijde ervan vinden we morgen rond 302,2. Zouden we het patroon daarentegen naar beneden verlaten, dus onder 294,2 belanden, dan kan er een streep door het patroon. Boven 294,2 vinden we morgen zoals we in de kwartiergrafiek zagen nog potentiŽle steun rond 297,3, 296,9, bij lijn n en rond 295,9. Ik kijk dus allereerst wat de ontwikkeling ten aanzien van die grenzen is. Zouden we onder de vlag komen dan kan er nog steun liggen rond de Fibonacci niveaus 293,7, 288,9 en 284,2 uit de daggrafiek. Stijgen we morgen dan kijk ik in mijn updates waar er weerstand kan liggen en uiteraard let ik dan ook op hoever we komen ten opzichte van de bovenkant van de vlag 302,2.

En dan nog dit...

Jongstleden vrijdag schreef ik over de DAX en de kans dat er zich in de daggrafiek van die index een omgekeerd hoofd en schouders patroon voor zou kunnen gaan doen. Laat deze index nu net de grootste daler in Europa zijn, tijd om te kijken onder welke voorwaarden de kans op vorming van het patroon verkeken zou zijn.

  • De piercing line van afgelopen vrijdag geldt in ieder geval niet meer als bodem, daar is de DAX namelijk onder geŽindigd. Om te kijken waar er eventueel nog een hogere bodem zou kunnen ontstaan heb ik Fibonacci lijnen over de laatste beweging naar boven geplaatst. Steun kan er liggen rond het 50% niveau dat vrijwel samenvalt met de stippellijn rond 5760 en bij het 61,8% niveau 5680. De kans op de vorming van het omgekeerd hoofd en schouders patroon zou verkeken zijn bij een daling onder de 5680, dat zou namelijk een terugkeer naar de bodem rond 5365 of lager waarschijnlijk maken. Zouden onze oosterburen daarentegen kans zien om rond 5760 of 5680 voor een bodem te zorgen dan houden zij nog zicht op een stijging. -Ad Nooten-

 

 

Geplaatst maandag 12 dec 2011, 19.35u.

 

Eerder vandaag verschenen de volgende updates:

12 dec 09.15u: Week is begonnen met een daling

12 dec 10.00u: Voor tweede maal steun rond 301

12 dec 11.00u: AEX-index alsnog verder gedaald

12 dec 12.00u: Opgeveerd vanaf 76,4% niveau

12 dec 13.00u: 38,2% niveau tot nog toe barriŤre

12 dec 14.00u: Weerstand 38,2% en stijgende wig

12 dec 15.00u: AEX naar beneden uit stijgende wig

12 dec 16.00u: Beursindex weer wat verder gedaald

Vopak: Sterke opwaartse trend met stijgend kanaal

12 dec 17.00u: Er ligt wat steun voor de AEX-index

Overzicht van eerder in En dan nog dit... besproken onderwerpen

 

Naar boven