ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

AEX daggrafiek 200411

  • Onze beursgraadmeter is vandaag 1,9% gestegen, een ontwikkeling waarmee de bullish harami van gisteren als bodem is bevestigd. De lege ruimte die tussen de candle van gisteren en die van vandaag is ontstaan vraagt nog wel om oplettendheid. Dit gap, zo heet zo'n lege ruimte, betekent dat we rekening moeten houden met een eventuele daling naar 354,8, het hoogste punt van gisteren. Gaps worden namelijk meestal gesloten. De moeilijkheid schuilt schuilt in het woord 'meestal' in de vorige zin. Gaps blijven namelijk ook wel eens open. Er is geen methode om te voorspellen wanneer een gap wel en wanneer het niet gesloten wordt. Om subjectiviteit te voorkomen ga ik er daarom per definitie van uit dat het wel gebeurt, daarbij de keren dat een gap open blijft op de koop toe nemend. Morgen volg ik in de uurgrafiek en kwartiergrafiek in ieder geval of er een top ontstaat, is dat het geval dan kan dat namelijk de start zijn van een daling naar het vandaag overgeslagen gebied tussen 354,8 en 356,1.

  • Voor het geval we morgen verder omhoog gaan heb ik Fibonacci lijnen over de daling 371,1 - 350,8 getekend. Het 50% niveau rond 360,9 en het 61,8% niveau 363,3 zijn als potentiŽle weerstandsniveaus dan mogelijke doelen. Op beide punten kan zich eventueel topvorming voordoen.

  • De herstelbeweging van vandaag speelt zich af binnen de grote wig waar ik afgelopen vrijdag over schreef. Ik heb ter illustratie lijn q' overgenomen uit die grafiek. De lijn vormt samen met lijn f een wig, een patroon dat veelal in een daling uitmondt. Het kan natuurlijk zijn dat we naar de bovenkant van dit patroon gaan, maar het is gevaarlijk en eigenlijk ook niet zo slim om daar nu al op te rekenen. Daarvoor moeten namelijk eerst de grenzen 350,9 en 363,3 uit het vorige punt uitgenomen worden, waarna het nog maar de vraag is of de toppen 371,1 en 374,2 geen belemmering vormen voor de opmars. Het heeft dan ook mijn voorkeur om de beweging omhoog stap voor stap en met de nodige argwaan te volgen, waarbij ik mijn aandacht steeds richt op het verloop ten opzichte van het eerstvolgende potentiŽle weerstandsniveau. Op dit moment is dat 360,9, op voorwaarde tenminste dat we morgen stijgen boven het hoogste punt 360,2 van vandaag. Gebeurt dat niet dan houd ik rekening met een terugkeer naar het gap van vanochtend.

AEX daggrafiek BB 200411

  • De index is ruimschoots teruggekeerd binnen de Bollinger Bands, daar hoeven we dus geen rekening meer mee te houden. Zouden we verder stijgen dan kan de middellijn eventueel weerstand geven, dalen we dan kan de onderste lijn mogelijk steun worden.

AEX uurgrafiek 200411

  • In de uurgrafiek ziet u de niveaus die ik bij de daggrafiek heb besproken, verder staat hier rond 360,5 nog een stippellijn die eventueel weerstand kan zijn.

  • Belangrijk is het overgeslagen gebied tussen de zwarte stippellijnen rond 354,8 en 356,1. Hier zouden we nog terug kunnen keren, dat is een mogelijkheid die ik reŽel acht.

AEX kwartiergrafiek 200411

  • De kwartiergrafiek leert ons dat beleggers vanmiddag zeer optimistisch bleven. Het kwam niet in hun hoofden op om uit te stappen aan het eind van de dag, althans niet voor wat de meerderheid van hen betreft. We zullen morgen zien of deze houding verstandig was, daar is nu nog niets over te zeggen. Ik zou in verband met de wig die ik bij de daggrafiek schetste en met een nog te sluiten gap geen positie naar boven aan willen houden, maar wie ben ik.
  • In de grafiek ziet u rond 358,4, 357,3, 356,5 en 355,6 magenta stippellijnen, dit zijn Fibonacci niveaus van het laatste deel van de stijging. Hier kan morgen als we zouden dalen in elk geval steun liggen. Daarnaast kan de stippellijnen rond 358,2 nog als steunniveau acteren, net als de bovenkant van het gap 356,1. Komen we echter onder die laatste grens dan gaan we het gap sluiten met een daling naar 354,8, de grens 355,6 doet dan waarschijnlijk niets meer.
  • Breken we naar boven door 360,2 dan stijgen we verder, komen we daarentegen onder 359,2 dan zijn de grenzen uit het vorige punt relevant.

Resumerend: 

De bullish harami uit de daggrafiek van gisteren is bevestigd als bodempatroon en dat wil zeggen dat de candle van vandaag de eerste candle van een nieuwe beweging naar boven zou kunnen zijn. Ik ben om twee redenen terughoudend, ten eerste vanwege de grote wig in die grafiek en ten tweede vanwege het gap dat vandaag is ontstaan. Een wig leidt over het algemeen tot een correctie, een gap wordt meestal gesloten. Ik kan uiteraard niet uitsluiten dat we naar de bovenkant van de wig gaan en het gap open laten, maar het lijkt me niet verstandig om daar bij voorbaat van uit te gaan. De markt moet het me maar stap voor stap vertellen. Komen we morgen onder 359,2 dan richt ik mijn aandacht op een mogelijke terugkeer naar 354,8, de onderzijde van het gap. Steun kan er eventueel nog liggen rond 358,4, 357,3, 356,5 en 356,1. Van 355,6 verwacht ik bij een daling onder 356,1 geen steun meer. Breken we daarentegen naar boven door 360,2 dan wil de markt het gap open laten. De focus komt dan allereerst op 360,5 en 360,9 te liggen. Dit zijn de eerste potentiŽle weerstandsgrenzen naar boven, het daaropvolgende en belangrijkste is het 61,8% niveau rond 363,3. Daarboven vinden we dan 371,1 en 374,2, maar die zijn pas relevant als er geen top zou ontstaan rond de grenzen daaronder.

En dan nog dit...

Vanavond wederom aandacht voor de Nikkei. De sterke opening van vanmorgen kwam namelijk voort uit een stijging in de VS in combinatie met een sterke prestatie in Japan.

  • Het is van een uitbraak naar boven uit de dalende wig gekomen die ik gisteren tekende. Op het eerste gezicht zou je dus zeggen dat de Nikkei de opmars naar boven heeft hervat. Ik wil nog een kleine slag om de arm houden, veroorzaakt door het gap dat vandaag ontstond. De candle van gisteren is door een gap ervoor en een gap erna gescheiden van de rest en dat blijft meestal niet zo. Wordt het gap niet gesloten dan wordt het evenwel een island reversal bodempatroon. Daarvoor wacht ik echter graag de dag van morgen af om te zien of het gap inderdaad open blijft. Saillant detail is dat een terugkeer naar dat gap de wig ongeldig zou maken, dat maakt me extra nieuwsgierig. -Ad Nooten-

 

 

Geplaatst woensdag 20 apr 2011, 19.55u.

 

Eerder vandaag verschenen de volgende updates:

20 apr 09.15u: AEX-index in kwartier op 1,1% winst

20 apr 10.00u: Vaart naar boven raakt er wat uit

20 apr 11.15u: AEX heeft het 38,2% niveau bereikt

20 apr 12.00u: Beursindex rond dalende trendlijn

20 apr 13.00u: AEX na nieuwe vlag verder gestegen

20 apr 14.00u: Koersverloop heeft een wigvorm

20 apr 15.00u: Direct vloertje onder AEX na daling

20 apr 16.00u: Beurs verwacht kennelijk nog meer

SBM Offshore: Dalende wig in een stijgende trend

20 apr 17.00u: Beleggers houden hun posities aan

Overzicht van eerder in En dan nog dit... besproken onderwerpen

 

Naar boven