ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

AEX daggrafiek 060411

  • De AEX heeft wederom een klein stukje terreinwinst geboekt. Het slot van vandaag lag 0,18% boven dat van gisteren en dat deed een groene candle ontstaan. Het hoogste punt lag rond 370,2, waarmee we weer iets dichter bij de februaritop 374,2 zijn gekomen. Zolang de markt de stijging in gang weet te houden is dat het niveau waar we naar onderweg zijn.

  • De stijging verloopt zoals u met mij kunt constateren wel moeizaam. Het lijkt me daarom verstandig om de vinger aan de pols te houden, zeker ook omdat we ons in een gebied bevinden waar de voorgaande maanden op diverse punten toppen zijn ontstaan. Het gegeven dat we in zo'n zone koersen brengt met zich mee dat er op elk willekeurig punt een top kan ontstaan. Niemand kan garanderen dat we 374,2 daadwerkelijk bereiken, ook al bewegen we in de richting van die grens.

AEX daggrafiek BB 060411

  • De situatie in de daggrafiek met Bollinger Bands is gelijk aan die van de voorgaande dagen. De AEX kan de komende tijd zowel naar de middellijn als naar de bovenste lijn van deze indicator gaan.

AEX uurgrafiek 060411

  • De index brak vanmiddag naar boven door de top rond 370,4, maar die stijging liep stuk op lijn u'. Deze lijn vormde samen met lijn u een wig, een zogenaamde ending diagonal. De beursgraadmeter is daar aan het eind van de handelsdag naar beneden uitgebroken. Dit wil zeggen dat een neerwaartse correctie aannemelijk is.

AEX kwartiergrafiek 060411

  • Mogelijke steunniveaus voor die correctie bepaal ik aan de hand van Fibonacci niveaus over de stijging 367,5 - 371,1, de stijging zoals die zich met de nu doorbroken lijn u als steunlijn heeft voorgedaan. Mogelijke steunniveaus zijn het 50% niveau rond 369,3 en het 61,8% niveau rond 368,9. We kunnen naar boven zolang we boven deze laatste grens blijven. Een eventuele daling onder 368,9 zou een terugkeer naar de stippellijn rond 367,7 brengen.
  • Eventuele bodemvorming op of boven 368,9 kan alsnog een vervolg naar boven geven.

Resumerend: 

De beursgraadmeter heeft opnieuw een klein stapje naar boven gemaakt, waardoor we nog altijd in de richting van 374,2 bewegen. Dit is zolang we omhoog gaan het richtpunt van de stijging, zonder dat ik overigens kan garanderen dat we die grens daadwerkelijk zullen bereiken. Komen we boven het hoogste punt 371,1 van vandaag dan gaan we in ieder geval verder in die richting. We braken vanmiddag naar beneden uit een wig en zijn dus bezig met een correctie op een stijging in die wig. Mogelijke steunniveaus zijn 369,3 en 368,9. Een bodem op of boven 368,9 kan uitmonden in een vervolg naar boven, terwijl een daling onder 368,9 ons terug zou doen keren naar 367,7.

En dan nog dit...

Laten we weer eens naar het koersverloop in Japan kijken, want daar heeft zich een top ontwikkeld.

  • De Japanse markt heeft een drietal dagen gepoogd de Nikkei door de stippellijn op 9717 te laten breken, een niveau in de buurt waarvan in juli tot en met oktober 2010 meerdere toppen zijn geweest. Het is de Japanse beleggers niet gelukt om de index blijvend boven deze grens te krijgen. Er is nu een top ontstaan, waardoor het de vraag is of de Nikkei nog in staat zal zijn om verder te stijgen. Van belang acht ik het laagste punt 9317 van de vlag die vorige maand op zoveel optimisme wees. Zou de Nikkei onder die grens komen dan is de herstelbeweging in Japan over. Er zijn echter nog twee punten boven de grens 9317 waar steun zou kunnen liggen. Het gaat om het 50% niveau van de stijging 9317 - 9822 rond 9570 en het 61,8% niveau rond 9510. Weten beleggers een bodem af te dwingen rond een van beide grenzen dan blijft de mogelijkheid van een voortzetting naar boven gehandhaafd. Een daling onder 9510 daarentegen zou een terugkeer naar 9317 geven, met daarbij een grote kans op een daling onder dat niveau. -Ad Nooten-

 

 

Geplaatst woensdag 6 apr 2011, 18.33u.

 

Eerder vandaag verschenen de volgende updates:

6 apr 09.15u: AEX-index bij de top van eergisteren

6 apr 10.00u: Beursgraadmeter is winst al kwijt

6 apr 11.00u: Hammer rond 61,8% Fibonacci niveau

6 apr 12.00u: Markt wederom in aanval op 370,4

6 apr 13.00u: AEX is door toppen 370,4 gebroken

6 apr 14.00u: Doorbroken grens tot dusverre steun

6 apr 15.00u: AEX na weerstand lijn terug bij 370,4

6 apr 16.00u: Beursindex staat nog binnen de wig

BAM: PotentiŽle top op het 50% Fibonacci niveau

6 apr 17.00u: Steun AEX aan onderkant van de wig

Overzicht van eerder in En dan nog dit... besproken onderwerpen

 

Naar boven