ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

AEX daggrafiek 160910

  • Onze beursgraadmeter is vandaag 0,35% gedaald, maar boven het laagste punt van gisteren en de grijze lijn f gesloten. De kans op een vervolg naar boven is dientengevolge nog niet verkeken. Mocht de AEX de stijging hervatten dan is de stippellijn rond 341 een goed doel, als we tenminste door 339,4 zouden breken. Op een eventuele correctie wil ik nu nog niet in gaan, dat doe ik pas zodra door feiten ondersteund gezegd kan worden dat we een beweging omlaag hebben ingezet. Dit is nu niet het geval.

AEX daggrafiek BB 160910

  • Over de situatie in de Bollinger Bands ben ik vlug uitgesproken, we kunnen zowel naar boven als naar beneden. Naar beide kanten is er flink wat ruimte.

AEX uurgrafiek 160910

  • In de uurgrafiek bevinden we ons nog altijd in het dalend trendkanaal m-m'. Ik reken zolang dit het geval blijft op een daling naar de onderzijde van dit kanaal, namelijk lijn m.

  • Een uitbraak naar boven daarentegen zou de hervatting van de opwaartse beweging zijn. Het vizier zou dan weer naar boven moeten. Komt er een uitbraak naar boven dan plaats ik Fibonacci lijnen om potentiŽle weerstandsniveaus te bepalen, daarover leest u dan in mijn updates.

  • Zouden we het kanaal naar beneden verlaten dan teken ik eveneens Fibonacci lijnen, maar dan om vast te stellen waar er steun kan liggen.

AEX kwartiergrafiek 160910

  • In eerste aanleg let ik op de ontwikkeling ten opzichte van de stippellijn rond 334,3. Zouden we namelijk door die grens zakken dan is dat de bevestiging die ik nodig heb om van een daling naar lijn m uit te blijven gaan. We gaan dan echter eerst naar 333,8, alwaar ik ga controleren of er er zoals ik veronderstel doorheen zakken.
  • Breken we naar boven door lijn m' en de stippellijn door de toppen rond 335,5 dan gaan hervatten we de stijging. Zoals gezegd ga ik dan middels nog te plaatsen Fibonacci lijnen op zoek naar mogelijke barriŤres.

Resumerend: 

De AEX is vandaag gedaald, maar de deur naar boven staat in de daggrafiek nog open. We hebben immers nog geen duidelijke start van een correctie. We bevinden ons wel in een lichte beweging omlaag, namelijk in het dalend trendkanaal m-m'. Verder stijgen kan alleen als we naar boven uit dit kanaal breken en boven 335,5 komen. Ontrolt dat scenario zich dan ga ik met nieuwe Fibonacci lijnen op zoek naar mogelijke hindernissen. We zouden dan in principe echter naar 341 kunnen stijgen, waarvoor we uiteraard dan nog wel 339,4 moeten bereiken en doorbreken. Ik ga zolang we ons binnen het kanaal bevinden uit van een daling en wel naar de onderkant van dat patroon. Komen we onder 334,3 dan is dat een bevestiging. Eerst gaan we dan met de AEX naar 333,8 en vervolgens naar ik aanneem ook verder naar lijn m.

En dan nog dit...

Er doen zich momenteel ontwikkelingen voor op de valutamarkten waar ik in het geheel geen rekening mee had gehouden, onder meer een stijging van de euro ten opzichte van de dollar waar ik het dit keer over wil hebben.

  • Op 20 augustus jongstleden schreef ik voor het laatst over de euro en ik ging er op dat moment door de afronding van een vlag van uit dat onze munt naar een stand van $1,243 zou dalen. Daarna kon er op grond van een hoofd en schouders patroon ook nog een vervolg naar $1,215 aan gegeven worden, maar dat hing af van het verloop rond $1,243. Mijn inschatting bleek totaal verkeerd. De euro vond steun rond $1,259, vlakbij het niet meer in de grafiek getekende 50% niveau van de vorige keer. Hier werd een bodem gevormd die daarna het hoofd van een omgekeerd hoofd en schouders patroon is geworden. Er is hiermee een bodempatroon neergezet dat geldig blijft zolang de euro boven de neklijn op $1,292 koerst. 
  • Koersdoel van het patroon is $1,325, wat dermate dicht onder de top op $1,333 ligt dat ik van een terugkeer naar die grens uit dien te gaan. 
  • Het is gissen naar de reden van de omslag, maar het kan wat met de onwenselijkheid van een sterker wordende dollar voor de VS te maken hebben. Die verslechtert immers de exportpositie van het Amerikaanse bedrijfsleven. President Obama heeft onlangs aangekondigd de export tot groeimotor van de Amerikaanse economie te willen maken, een zwakker wordende dollar zou dit bevorderen. Wellicht speelt de Amerikaanse centrale bank in dit kader dus een rol, net als de Japanse centrale bank dat momenteel doet in de verhouding tussen de yen en de dollar. We zullen het nooit weten, want er zijn uit de VS geen berichten van dien aard naar buiten gekomen. Hoe dan ook, er is veel aan de hand in valutaland. Gaat het werkelijk om interventies -een gok mijnerzijds- dan mogen we overigens snel weer een omslag verwachten. De euro zou dan de top rond $1,333 niet bereiken en snel weer onder $1,292 belanden. Op dit moment in de tijd wijst alles echter nog wel in de richting van die top. -Ad Nooten-

 

 

Geplaatst donderdag 16 sep 2010, 18.48u.

 

Eerder vandaag verschenen de volgende updates:

16 sep 09.15u: Direct reactie op lichte daling AEX

16 sep 10.00u: Mislukte uitbraak index uit kanaal

16 sep 11.00u: Gedaald, maar steun op 76,4%

16 sep 12.00u: Stijging gevolgd op stijgende wig

16 sep 13.00u: AEX-index heeft de vlag verlaten

16 sep 14.00u: Beursindex afgelopen uur gedaald

16 sep 15.00u: AEX na een wilde beweging lager

16 sep 16.15u: Wederom een contraire reactie

16 sep 17.00u: Stand gelijk aan vorige update

Overzicht van eerder in En dan nog dit... besproken onderwerpen

 

Naar boven