ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

AEX daggrafiek 150910

 • We zijn met de AEX vandaag onder lijn i gesloten, waarmee de opwaartse trend op het eerste gezicht beŽindigd lijkt. Dit is echter niet zonder meer het geval. De index vond namelijk steun rond de afgelopen maandag doorbroken lijn f, nu lichtgrijs in de grafiek getekend. Het gaat om een test van de doorbraak door deze lijn. Nu de lijn steun blijkt te hebben gegeven kan de beursgraadmeter in principe de opwaartse beweging vervolgen, ook al zijn we onder lijn i geraakt.

 • Dit zou veranderen mochten we morgen onder de candle van vandaag komen, dus onder 333,8, en daar vervolgens ook onder blijven. We zouden dan alsnog de correctie in gaan die je na een daling onder een trendlijn als lijn i normaliter mag verwachten. Op dit moment is het evenwel te vroeg om te zeggen dat we gaan dalen.

AEX daggrafiek BB 150910

 • De ontwikkeling in de daggrafiek met Bollinger Bands heeft nog steeds veel weg van het koersverloop zoals we dat in juni zagen. Er is dus geen garantie te geven voor een vervolg naar boven, het kan in deze indicator beide kanten op.

AEX uurgrafiek 150910

 • In de uurgrafiek blijkt een dalend korte termijn kanaal te zijn gevormd, namelijk het kanaal m-m'. Dit is overigens niet te zien als een vlag, want daarvoor is het te groot. We doen er daarom goed aan zolang we ons binnen dit kanaal bevinden uit te gaan van een beweging naar beneden. Het kanaal is tenslotte omlaag gericht. 

 • Willen we verder stijgen dan moet er een beweging boven lijn m' tot stand worden gebracht, gevolgd door een stijging boven de stippellijn rond 337,8. Pas dan is met zekerheid te zeggen dat we verder omhoog gaan, in eerste instantie naar 339,4 en vervolgens waarschijnlijk ook naar de stippellijn rond 341 door de top van begin augustus.

AEX kwartiergrafiek 150910

 • In de kwartiergrafiek ziet u veel (stippel)lijnen, de grafiek behoeft veel toelichting. Om te beginnen is er het kanaal m-m' dat we in de uurgrafiek al zagen. Zolang we niet naar boven zijn uitgebroken ga ik uit van een daling naar de onderste lijn van dit kanaal, dus naar lijn m.
 • Vervolgens staan er zowel grijze als magenta stippellijnen in de grafiek. De magenta stippellijnen zijn de Fibonacci niveaus over de daling 337,5 - 333,8 die ik vanmiddag tekende. Het 61,8% niveau rond 336,1 fungeert tot dusverre als weerstandsniveau, want de index is met de lichamen van de laatste reeks candles onder dit niveau gebleven. Het kan dus zijn dat we vanaf dit punt de daling oppakken.
 • De grijze stippellijnen zijn Fibonacci niveaus van de daling 339,4 - 333,8. Mochten we naar boven uit het kanaal m-m' breken dan er eventueel nog weerstand gevonden worden rond het 50% niveau 336,6 of het 61,8% niveau 337,2.
 • Willen we echt verder kunnen stijgen dan moeten we zowel het grijze 61,8% niveau op 337,2 als de toppen van gisteren passeren. De AEX zal dus boven 337,8 moeten komen wil de markt een voortzetting naar boven afdwingen. Dit bleek ook al uit de uurgrafiek.
 • De markt is optimistisch gestemd, want er is aan het eind van de middag een driehoek gevormd. Een driehoek is een voortzettingspatroon, waaruit voortvloeit dat beleggers vanmiddag aan een voortzetting naar boven dachten. Het is echter nog niet afgerond, zover durfde men ook weer niet te gaan. Morgen moet dus nog blijken of de verwachting van een stijging uitkomt.

Resumerend: 

De AEX is in de daggrafiek gedaald tot onder lijn i, maar vond steun rond lijn f in diezelfde grafiek. Dit maakt het ondanks de daling onder lijn i onzeker of we morgen verder dalen. De markt denkt gezien de driehoek in de kwartiergrafiek bovendien aan een stijging. Zolang er in de uurgrafiek en de kwartiergrafiek echter sprake is van een stand binnen het dalend kanaal m-m' ga ik uit van een vervolgbeweging omlaag, namelijk naar de onderkant lijn m van dat kanaal. Ik laat dit los mochten we naar boven uit de driehoek en het kanaal breken, dan doet de markt immers een nieuwe stijgingspoging. Weerstand kan er dan nog liggen rond 336,6, 337,2 en 337,8. Een stijging tot boven die grenzen zou een vervolg naar 339,4 en waarschijnlijk ook 341 inhouden.

En dan nog dit...

De Japanse centrale bank heeft vannacht bekend gemaakt te interveniŽren in de yen. De stijging van de munt ten opzichte van de dollar is hen te gortig geworden. De bank gaat dollars kopen en de eigen munt verkopen, in de hoop hiermee de verhouding tussen de munten te veranderen. Een zwakkere yen zou goed zijn voor exportpositie van het Japanse bedrijfsleven, deze was de laatste tijd behoorlijk aangetast door de kracht van de eigen munt. Het bericht had een grote stijging van 2,3% van de Nikkei tot gevolg, wat het technische beeld van die index heeft veranderd. Daar wil ik vanavond over schrijven.

 • In deze grafiek werd vorige maand een groot hoofd en schouders patroon afgerond. Dit patroon wees op een terugkeer naar de bodems van oktober 2008 en maart 2009. Hoewel de Nikkei vorige week al terug was gekeerd boven de neklijn en het patroon formeel ongeldig was geworden gaf ik het toppatroon nog het voordeel van de twijfel. De terugkeer boven de neklijn was namelijk maar beperkt. Om de stijging van vandaag kan ik echter niet meer heen. De tussenkomst van de Japanse overheid in het financiŽle systeem heeft ervoor gezorgd dat het hoofd en schouders patroon zijn geldigheid heeft verloren. We moeten verder kijken. 
 • De vraag is allereerst of de interventie succesvol zal blijken. Dit hoeft niet noodzakelijkerwijs het geval te zijn. Zou de yen op een zeker moment toch weer aansterken dan komen de beurskoersen in Japan weer onder druk te staan, waardoor de Nikkei alsnog zou kunnen dalen. Ik houd daarom het koersverloop ten opzichte van de bodem rond 8800 goed in de gaten. Zou er in weerwil van het ingrijpen immers toch nog een daling onder die grens komen dan gaat de Nikkei alsnog in de geest van het hoofd en schouders patroon naar 7000 punten. 
 • Vooralsnog moet ik zolang de Nikkei boven de voormalige neklijn rond 9090 noteert uitgaan van een stijging. Bepalend voor het toekomstig verloop wordt de ontwikkeling ten opzichte van recente toppen rond 9750. Pas als die toppen doorbroken worden is het beeld dusdanig verbeterd dat er sprake kan zijn van een verder herstel, tot dan blijft het twijfelachtig. -Ad Nooten-

 

 

Geplaatst woensdag 15 sep 2010, 18.39u.

 

Eerder vandaag verschenen de volgende updates:

15 sep 09.15u: AEX-index na kwartier licht lager

15 sep 10.00u: Index terug rond slot van gisteren

15 sep 11.00u: Nauwelijks beweging in de beurs

15 sep 12.00u: AEX staat nu toch wat onder druk

15 sep 13.00u: Bijna terug bij bodem van gisteren

15 sep 14.15u: AEX is door bodem 335,1 gezakt

15 sep 15.00u: Snel herstel op daling door cijfers

15 sep 16.00u: Poging om tot een bodem te komen

15 sep 17.00u: Altijd op de je hoede zijn als trader

Overzicht van eerder in En dan nog dit... besproken onderwerpen

 

Naar boven